Sempozyum Konuları

Felsefe

 • Doğa felsefesi ve mitopoetik düşünce
 • Antikçağda mitoloji ve tragedyalar
 • Mitos, felsefe ve din
 • Çağdaş felsefenin mitlere bakışı

Sosyoloji ve Siyaset Bilimi

 • Mitlerin gündelik yaşama etkisi
 • Mitler ve mekân sosyolojisi
 • Bir toplumsal kontrol aracı olarak mit
 • Ulus-devlet oluşumunda mitlerin rolü

Antropoloji

 • Mitler ve simgeler
 • Anadolu halk inanışları ve mitleri
 • Geçiş ritüelleri (ölüm, doğum, evlilik) ve mitleri
 • Mit ve batıl inanç ayrımı

Psikoloji

 • Mitoloji ve sembolizm
 • Totem ve tabu
 • Korku, kaygı ve mitler
 • Mitoloji ve ‘cinsiyet’ kavramı

Edebiyat

 • Mitoloji ve modern edebiyat
 • Mitler, halk hikâyeleri ve efsaneler
 • Dünya edebiyatı
 • Mitoloji ve edebiyat eleştirisi

Arkeoloji ve Tarih

 • Antik dünyada mitlerin rolü ve işlevi
 • Antik dünyada siyaset ve mitoloji
 • Mitoloji ve kültür tarihi
 • Yunan ve Roma mitolojisi

Sanat Tarihi ve Güzel Sanatlar

 • Mitoloji ve ikonografi
 • Yeni-Platoncu gelenek
 • Rönesans sanatı ve mitoloji
 • Sanat eğitiminde mitolojinin önemi

*Diğer:

Yukarıda belirtilen alanların ve örnek konu başlıklarının dışındaki özetler de “Mitoloji” ana temasıyla ya da “Antik ve Modern Dünyada Mitler” alt başlığıyla ilişkili olması şartıyla hakem değerlendirmesine alınacaktır.