Konuşmacılar

Silvio Bär (Oslo Üniversitesi, Norveç)

Silvio Bär, Zürih ve Oxford’da Antik Yunan ve Roma kültürü çalışmaları, müzikoloji ve İngilizce filoloji çalıştı. 2014’ten bu yana Oslo Üniversitesi Antik Yunan ve Roma Kültürü Çalışmaları Bölümü’nde profesör olarak görev yapmaktadır. Araştırma ilgi ve alanları ise şöyledir: altı ayaklı dize ölçülü Yunan şiirleri, özellikle Roma İmparatorluğu dönemi trajedileri, lirik şiirleri, romanları, mitoloji ve mitlerin sanattaki temsili, konuşma sanatı, ikinci sofistik, metinlerarasılık, metinselaşkınlık, artzamanlı anlatı bilim ve popüler kültür ve İngiliz edebiyatında antik çağ saptamaları. Silvio’nun yayınlarının çoğu Quintus of Smyrna’nın Posthomerica destanı üzerinedir. Özellikle bu destandaki epilyon tarzı ve destandaki mitolojik karakter Herakles üzerine odaklanmıştır. Bugünlerde kendisi Liverpool Üniversitesi yayınevi ile anlaşmalı olarak “Aris ve Phillips Classical Text” kapsamında Homeros’un Odysseia destanının Kalypso Bölümü’nün yorumlamasını yapmaktadır.

Seçilmiş Çalışmaları:

 • Herakles im griechischen Epos: Studien zur Narrativität und Poetizität eines Helden. Stuttgart 2018.
 • “Heracles in Homer and Apollonius: Narratological Character Analysis in a Diachronic Perspective.” Symbolae Osloenses 93 (2019): 106–131.
 • “The Nature and Characteristics of the Gods in Classical Mythology.” Symbolae Philologorum Posnaniensium 30 (2020): 7–46.

Inge Uytterhoeven (Koç Üniversitesi, Türkiye)

Inge Uytterhoeven, Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nde Doçent olarak çalışmakta ve İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. KU Leuven’de (Belçika) Eski Yunan ve Latin Dili ve Edebiyatı (Lisans: 1993 – Yüksek Lisans: 1995) ve Arkeoloji (Lisans: 1996 – Yüksek Lisans: 1998) programlarını tamamladıktan sonra, aynı üniversiteden Arkeoloji alanında Mısır Fayum’unda Greko-Romen Köyü ve Hawara Nekropolü (2003) üzerine yazdığı tez ile doktora derecesini almıştır. 2003-2011 yılları arasında Flanders Araştırma Vakfı Doktora Sonrası Araştırmacısı olarak KU Leuven’deki Sagalassos Arkeolojik Araştırma Projesi’nde, İstanbul Alman Arkeoloji Enstitüsü’nde ve yine İstanbul’da Kıdemli ANAMED Üyesi olarak çalışmıştır. Araştırmalarında maddi ve yazılı bulguları bir araya getirirerek Anadolu ve Doğu Akdeniz’deki Helenistik, Roma ve Geç Antik Dönem konutlarının yanı sıra bu dönemler ve bölgelerle ilgili kamusal mimari ve daha kapsamlı kentsel araştırmalara odaklanmaktadır. Belçika, İtalya, Yunanistan, Mısır ve Türkiye’deki arkeolojik alanlarda çalışmıştır. 1997’den beri KU Leuven tarafından Sagalassos’ta (Ağlasun, Burdur) yürütülen kazılar ve mimari çalışmaları içeren saha araştırmalarına katılmıştır. 2013-2019 yılları arasında Avusturya Arkeoloji Enstitüsü’nün Limyra Projesi kapsamında Limyra’da (Finike, Antalya) mimari yüzey araştırması yapmıştır.

Seçilmiş Çalışmaları:

 • Hawara in the Graeco-Roman period: life and death in a Fayum village (Vol. 174). (2009) Peeters; Leuven.
 • Housing in Late Antiquity: Thematic perspectives. In Housing in Late Antiquity-Volume 3.2 (pp. 23-66). (2007) Brill.
 • Housing in Late Antiquity: Regional Perspectives. In Housing in Late Antiquity-Volume 3.2 (pp. 67-93). (2007) Brill.

Metin Ekici (Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türkiye)

Metin Ekici, 1963 yılında Denizli ili, Çal ilçesine bağlı Akkent kasabasında doğdu. 1980 yılında Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne girmeye hak kazandı ve aynı bölümden 1984 yılında mezun oldu. Ekici, yüksek lisans öğrenimini “Dede Korkut Tesiri ile Teşekkül Eden Halk Hikâyeleri” adlı tezini vererek tamamladı. 1991 yılında Amerika Birleşik Devletleri Wisconsin-Madison Üniversitesi’ne Doktora öğrencisi olarak kabul edildi; Halk Bilimi (Folklor) Teorileri ve Orta Asya konusunda doktora dersleri aldı. 1996 yılında Wisconsin Madison Üniversitesinden “Doktora (Ph.D.)” unvanını aldı. 1999 yılında Texas Tech Üniversitesi’nde bulunan “Archive of Turkish Oral Narrative”nin daveti üzerine araştırma olarak gitti ve sekiz ay adı geçen arşivde çalıştı. 2004 yılında Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı’na “Profesör” olarak atandı. Ekici halen Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü “Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı Başkanlığı” yapmakta ve aynı enstitüde öğretim üyesi olarak “Halk Bilimi (Folklor) Teorileri”, “Kültürel Miras”, “Türk Destanları”, “Türk Dünyası Halk Edebiyatlarında Şekil ve Türler” adlı lisansüstü dersleri vermektedir. Ekici 2006 yılından beri, “UNESCO Türkiye Milli Komisyonu-Somut Olmayan Kültürel Miras Komitesi” “Başkan Yardımcılığı” görevini yürütmektedir.

Seçilmiş Çalışmaları:

 • Ekici, M. (2019). “Dede Korkut Proclaims the Thirteen Epic Story: “Salur Kazan Kills the Seven Headed Dragon” Milli Folklor, Ankara, ss. 5-13.
 • Türk Dünyasında Köroğlu. Ankara: Akçağ Yayınları, 2004.
 • Ekici, M. (2014). “Gelenek Aktarma Dönüşüm ve Kültür Endüstrisi Bağlamında Nazar ve Nazar Boncuğu.” Milli Folklor Dergisi, Ankara: S.101, ss.40-50. 
 •  

  Medine Sivri (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye)

  1989 yılında, Atatürk Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. 1993 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, “L’image de la Femme dans Les Fleurs du Mal de Baudelaire” (Baudelaire’in Kötülük Çiçekleri’nde Kadın İmgesi) adlı Yüksek Lisans çalışmasını tamamlayarak uzman oldu. 1999 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, “La Rupture et La Continuité dans la Poésie de Paul Eluard” (Paul Eluard’ın Şiirinde Kopuş ve Süreklilik) adlı doktora tezini tamamlayarak doktor unvanını aldı. Aynı yıl, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fransız Dili Eğitimi Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak çalışmaya başladı. Temmuz 2001’de Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi’nde, Türkiye’de devlet üniversiteleri çatısı altında ilk kez açılan Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nün kurucu üyesi olarak göreve başladı. 30 Haziran 2009’da Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Alanında Doçent ve 20 Ağustos 2014’de de Profesör oldu. Medine Sivri’nin çalışma alanları; Fransız ve Türk Şiiri, Mitoloji, Halkbilim, Göç Edebiyatı, Kadın Çalışmaları, Karşılaştırmalı Edebiyat, Çocuk ve Gençlik Edebiyatıdır.

  Seçilmiş çalışmaları:

  • Sivri, M. – Yetim A., “Yaratılış Söylencelerinde Yumurta Öğesine Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım”, Frankofoni Dergisi, Sayı: 21, 191-202, Ankara 2009.
  • Sivri, M, “Gülsüm Cengiz’in Şiirlerinde Mitlerin İzi”, Folklor/Edebiyat Dergisi, 2011/2, Sayı:66, 121–136, Ankara, 2011.
  • Sivri, M., Kuşça, S. “Halikarnas Balıkçısının Eserlerinde Mitlerin İzleri ve Karşılaştırmalı Mitolojiye Katkısı”, Milli Folklor Üç Aylık Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi, Cilt:12, Bahar, 2013, Sayı: 97, 39-52.

  Nevzat Kaya (Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye)

  1968 İzmir doğumlu olan Nevzat Kaya Lise son sınıf hariç bütün ilk ve ortaöğrenimini Almanya’da tamamladı. 1990 yılında Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümünden lisans, 1992 yılında Ankara Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalından yüksek lisans mezuniyetini alan Nevzat Kaya aynı sene Ege Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümüne Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1993/1994 öğretim yılında DAAD bursiyeri olarak Almanya Paderborn Üniversitesi Kültürbilimsel Antropoloji kürsüsünde Prof. Dr. Renate Schlesier’in derslerine katıldı ve 1997 yılında tamamlayıp savunduğu doktora tezi ile ilgili çalışmalarda bulundu. 2009/2010 Öğretim Yılını Almanya Saarbrücken Üniversitesinde Çağrılı “Avrupa Kürsüsü Profesörü” olarak çeşitli dersler verdi. 2013 yılından bu yana kurucusu olduğu Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünde görev yapmaktadır. Uzmanlık Alanı Klasik Yunan Kültürünün 19. ve 20. Yüzyıl Batı Edebiyatlarında Alımlanışı olan Nevzat Kaya, Edebiyatta cinsiyet, mitler ve antihümanosantrik dinamikler ile ilgili araştırmalar yapmaktadır. 
  Nevzat Kaya Alman Thomas Mann ve Uluslararası Alfred Döblin Cemiyeti üyesidir. 

  1968 İzmir doğumlu olan Nevzat Kaya Lise son sınıf hariç bütün ilk ve ortaöğrenimini Almanya’da tamamladı. 1990 yılında Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümünden lisans, 1992 yılında Ankara Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalından yüksek lisans mezuniyetini alan Nevzat Kaya aynı sene Ege Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümüne Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1993/1994 öğretim yılında DAAD bursiyeri olarak Almanya Paderborn Üniversitesi Kültürbilimsel Antropoloji kürsüsünde Prof. Dr. Renate Schlesier’in derslerine katıldı ve 1997 yılında tamamlayıp savunduğu doktora tezi ile ilgili çalışmalarda bulundu. 2009/2010 Öğretim Yılını Almanya Saarbrücken Üniversitesinde Çağrılı “Avrupa Kürsüsü Profesörü” olarak çeşitli dersler verdi. 2013 yılından bu yana kurucusu olduğu Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünde görev yapmaktadır. Uzmanlık Alanı Klasik Yunan Kültürünün 19. ve 20. Yüzyıl Batı Edebiyatlarında Alımlanışı olan Nevzat Kaya, Edebiyatta cinsiyet, mitler ve antihümanosantrik dinamikler ile ilgili araştırmalar yapmaktadır. Nevzat Kaya Alman Thomas Mann ve Uluslararası Alfred Döblin Cemiyeti üyesidir. 

  Seçilmiş çalışmaları:

  • Kaya, N. (1999). Tellurische “Rationalitätskritik: Zur Weiblichkeitskonzeption in Alfred Döblins Berge Meere und Giganten. na.
  • Kaya, N. “Der Gott des Grotesken”, Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir, 2000.
  • Kaya, N. “Natur-Literatur-Kultur”, Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir, 2005.

   

  (güncelleniyor)