Konuşmacılar

Silvio Bär (Oslo Üniversitesi, Norveç)

Silvio Bär, Zürih ve Oxford’da Antik Yunan ve Roma kültürü çalışmaları, müzikoloji ve İngilizce filoloji çalıştı. 2014’ten bu yana Oslo Üniversitesi Antik Yunan ve Roma Kültürü Çalışmaları Bölümü’nde profesör olarak görev yapmaktadır. Araştırma ilgi ve alanları ise şöyledir: altı ayaklı dize ölçülü Yunan şiirleri, özellikle Roma İmparatorluğu dönemi trajedileri, lirik şiirleri, romanları, mitoloji ve mitlerin sanattaki temsili, konuşma sanatı, ikinci sofistik, metinlerarasılık, metinselaşkınlık, artzamanlı anlatı bilim ve popüler kültür ve İngiliz edebiyatında antik çağ saptamaları. Silvio’nun yayınlarının çoğu Quintus of Smyrna’nın Posthomerica destanı üzerinedir. Özellikle bu destandaki epilyon tarzı ve destandaki mitolojik karakter Herakles üzerine odaklanmıştır. Bugünlerde kendisi Liverpool Üniversitesi yayınevi ile anlaşmalı olarak “Aris ve Phillips Classical Text” kapsamında Homeros’un Odysseia destanının Kalypso Bölümü’nün yorumlamasını yapmaktadır.

Seçilmiş Çalışmaları:

  • Herakles im griechischen Epos: Studien zur Narrativität und Poetizität eines Helden. Stuttgart 2018.
  • “Heracles in Homer and Apollonius: Narratological Character Analysis in a Diachronic Perspective.” Symbolae Osloenses 93 (2019): 106–131.
  • “The Nature and Characteristics of the Gods in Classical Mythology.” Symbolae Philologorum Posnaniensium 30 (2020): 7–46.

Inge Uytterhoeven (Koç Üniversitesi, Türkiye)

Inge Uytterhoeven, Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nde Doçent olarak çalışmakta ve İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. KU Leuven’de (Belçika) Eski Yunan ve Latin Dili ve Edebiyatı (Lisans: 1993 – Yüksek Lisans: 1995) ve Arkeoloji (Lisans: 1996 – Yüksek Lisans: 1998) programlarını tamamladıktan sonra, aynı üniversiteden Arkeoloji alanında Mısır Fayum’unda Greko-Romen Köyü ve Hawara Nekropolü (2003) üzerine yazdığı tez ile doktora derecesini almıştır. 2003-2011 yılları arasında Flanders Araştırma Vakfı Doktora Sonrası Araştırmacısı olarak KU Leuven’deki Sagalassos Arkeolojik Araştırma Projesi’nde, İstanbul Alman Arkeoloji Enstitüsü’nde ve yine İstanbul’da Kıdemli ANAMED Üyesi olarak çalışmıştır. Araştırmalarında maddi ve yazılı bulguları bir araya getirirerek Anadolu ve Doğu Akdeniz’deki Helenistik, Roma ve Geç Antik Dönem konutlarının yanı sıra bu dönemler ve bölgelerle ilgili kamusal mimari ve daha kapsamlı kentsel araştırmalara odaklanmaktadır. Belçika, İtalya, Yunanistan, Mısır ve Türkiye’deki arkeolojik alanlarda çalışmıştır. 1997’den beri KU Leuven tarafından Sagalassos’ta (Ağlasun, Burdur) yürütülen kazılar ve mimari çalışmaları içeren saha araştırmalarına katılmıştır. 2013-2019 yılları arasında Avusturya Arkeoloji Enstitüsü’nün Limyra Projesi kapsamında Limyra’da (Finike, Antalya) mimari yüzey araştırması yapmıştır.

Seçilmiş Çalışmaları:

  • Hawara in the Graeco-Roman period: life and death in a Fayum village (Vol. 174). (2009) Peeters; Leuven.
  • Housing in Late Antiquity: Thematic perspectives. In Housing in Late Antiquity-Volume 3.2 (pp. 23-66). (2007) Brill.
  • Housing in Late Antiquity: Regional Perspectives. In Housing in Late Antiquity-Volume 3.2 (pp. 67-93). (2007) Brill.

Medine Sivri (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye)

1989 yılında, Atatürk Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. 1993 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, “L’image de la Femme dans Les Fleurs du Mal de Baudelaire” (Baudelaire’in Kötülük Çiçekleri’nde Kadın İmgesi) adlı Yüksek Lisans çalışmasını tamamlayarak uzman oldu. 1999 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, “La Rupture et La Continuité dans la Poésie de Paul Eluard” (Paul Eluard’ın Şiirinde Kopuş ve Süreklilik) adlı doktora tezini tamamlayarak doktor unvanını aldı. Aynı yıl, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fransız Dili Eğitimi Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak çalışmaya başladı. Temmuz 2001’de Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi’nde, Türkiye’de devlet üniversiteleri çatısı altında ilk kez açılan Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nün kurucu üyesi olarak göreve başladı. 30 Haziran 2009’da Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Alanında Doçent ve 20 Ağustos 2014’de de Profesör oldu. Medine Sivri’nin çalışma alanları; Fransız ve Türk Şiiri, Mitoloji, Halkbilim, Göç Edebiyatı, Kadın Çalışmaları, Karşılaştırmalı Edebiyat, Çocuk ve Gençlik Edebiyatıdır.

Seçilmiş çalışmaları:

  • Sivri, M. – Yetim A., “Yaratılış Söylencelerinde Yumurta Öğesine Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım”, Frankofoni Dergisi, Sayı: 21, 191-202, Ankara 2009.
  • Sivri, M, “Gülsüm Cengiz’in Şiirlerinde Mitlerin İzi”, Folklor/Edebiyat Dergisi, 2011/2, Sayı:66, 121–136, Ankara, 2011.
  • Sivri, M., Kuşça, S. “Halikarnas Balıkçısının Eserlerinde Mitlerin İzleri ve Karşılaştırmalı Mitolojiye Katkısı”, Milli Folklor Üç Aylık Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi, Cilt:12, Bahar, 2013, Sayı: 97, 39-52.