Yazım Kuralları

Bildiri Özeti Yazım Kuralları ve Değerlendirme Sistemi

Sempozyuma kayıt ve özet gönderme işlemleri kayıt otomasyon sistemi üzerinden gerçekleşecektir. Bildiri özeti yazım kurallarını kayıt sisteminde bulabilirsiniz. 

Sisteme yüklediğiniz bildiri özetleri çift kör (double blind-review) hakemli değerlendirme sistemine göre değerlendirilecek, sonuçlar (kabul/revizyon/ret) yazarlara aynı sistem üzerinden bildirilecektir.

Sempozyumun dili Türkçe ve ingilizcedir.

Mail yoluyla yapılan özet gönderimi/başvurular geçersizdir. 

Özetinizi kayıt otomasyon sisteminde tanımlı olan kurallara göre hazırlayıp, ilgili yönergeleri takip etmek suretiyle sisteme yüklemeniz gerekmektedir.

Bildiri özetlerinde atıf, referans, kaynakça bulunmamalıdır.