Tarihler

Sempozyum yüz yüze gerçekleştirilecektir.

 

Özet göndermek için son tarih

(Sözlü Sunum)                   

25 Temmuz 2022

Bildiri kabulü sonrası kesin kayıt ve konaklama ödeme işlemleri için son tarih

15 Ağustos 2022