Bildiri Makale Yayını

BELGÜ Dergisi Sempozyum Özel Sayısı


Sempozyum bildiri tam metinleri çift-kör haklemlemeye tabi olmak şartıyla BELGÜ Dergisi III. Uluslararası Mitoloji Sempozyumu Özel Sayısı’nda yayınlanacaktır.

BELGÜ Dergisi, sosyal bilimler alanlarında ve disiplinler arası çalışmalarda bilime katkı sağlayacak teorik ve/veya uygulamalı makaleleri yayımlayarak nitelikli bilimsel çalışmaları literatüre kazandırmayı kendisine misyon edinmiş ulusal hakemli (çift taraflı kör hakemlik) bir dergidir.

Bildiri tam metninizi 20 Aralık 2022 tarihine kadar https://dergipark.org.tr/tr/pub/belgu 
bağlantısında yer alan "makale gönder" butonu yardımıyla yükleyebilirsiniz. 

Bildiri tam metninizi https://dergipark.org.tr/tr/pub/belgu bağlantısında yer alan makale şablonu ve yazım kuralları ile dosyalar ve formlar kısmında yer alan belgeleri tamamlayarak yüklemeniz gerekmektedir.