Düzenleme Kurulu

Düzenleme Kurulu Başkanı

Erman Kaçar

web.pngDr. Erman Kaçar, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Matematik Bölümü, Cebir ve Geometri anabilim dalında (2012) tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümü, Sistematik Felsefe ve Mantık anabilim dalında, Badiou ve Spinoza ontolojilerindeki "Bir" ve "Boşluk" kavramlarını ele alan "Bir Ontoloji Sorunu: Badiou ve Spinoza" başlıklı tezi (2016) ile yüksek lisans derecesi kazanmış, “Nietzsche’de Ahlakın Olanağı Sorununa Alternatif Yaklaşımlar: Arzu Etiğine Doğru” başlıklı tezi (2022) ile doktor olmuştur. Badiou ve Lacan ontolojileri üzerine çalışmış, Lacan ontolojisi ve topolojisi üzerine seminerler vermiştir. Çeşitli ulusal ve uluslararası akademik dergilerde yayımlanan "Lacan ve Topoloji", "Aynanın Ötesine Geçmek: Öznenin Trajedisi", "Adlandırılamayanın Sınırında Etik Eylemin Olanağı: Lacan ve Kierkegaard’da Kaygı", "Nesne a ve Eksiğin Eksikliği Ekseninde Kaygı: Kafka’nın Dönüşüm’ünde Kapsayıcı Metafor olarak Metamorfoz", "Dikişler ve İğneler: Alain Badiou ve Siyaset Ontolojisi", "Bending the Structure: Jacques Lacan Along the Axis of Structuralism and Poststructuralism" gibi Lacanyen makalelerin de yazarıdır. Araştırma alanlarını etik, postmodernizm, çağdaş Fransız felsefesi, post-yapısalcılık, psikanaliz gibi konular oluşturmaktadır.

Düzenleme Kurulu Başkan Yardımcısı

Serpil Ahmetkocaoğlu 

Lisans eğitimini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde (2009) tamamlayan Serpil Ahmetkocaoğlu, Yüksek Lisans eğitimini 2013 yılında Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümü Bilim Tarihi Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. Doktorasını yine aynı Anabilim dalında “Doğa Yasası Fikrinin kökenlerine İlişkin Bir Araştırma” başlıklı teziyle 2020 yılında tamamlayarak Ardahan Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde Araştırma görevlisi doktor olarak görevine başlamıştır. Ardahan Üniversitesi’nde “Bilim Tarihi”, “Bilim Felsefesi” ve “Sosyal Bilimler ve Mantık” derslerini veren Ahmetkocaoğlu’nun başlıca çalışma alanları Karşılaştırmalı Ortaçağ İslam ve Hristiyan Bilim Tarihi ve Bilim Felsefesidir.

Düzenleme Kurulu Üyeleri

Zeynep Uludağ

Lisans derecesini (2010) Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde tamamlayan Zeynep Uludağ, Yüksek Lisans derecesini (University of Leeds, 2015) sağlık psikolojisi üzerinde tamamlamıştır. Doktorasına yine aynı okulda devam eden Zeynep Uludağ, 2020 (University of Leeds) yılında doktora tezini de tamamlayarak; Ardahan Üniversitesinde öğretim görevlisi doktor olarak görevine başlamıştır (2020). Ardahan Üniversitesinde verdiği dersler sanat psikolojisi, endüstri ve örgüt psikolojisi, araştırma teknikleri, yayın tarama ve kaynakça incelemeleri ve psikolojiye giriş dersleridir. Başlıca çalışma alanları ise beyin görüntüleme, karar verme mekanizmaları ve strestir.

Özlem Gürpınar

Özlem Gürpınar, Ardahan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır. Lisans eğitimini 2014 yılında Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde tamamladı. Yüksek lisans eğitimini 2018 yılında Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Ana Sanat Dalı’nda tamamlayıp yine aynı yıl içerisinde Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde Resim Ana Sanat Dalında Sanatta Yeterlik eğitimine başladı ve eğitimine halen devam etmektedir. Çalışma alanları; çağdaş sanat, sanat ve toplum, çağdaş sanat piyasası gibi konular üzerine çalışmaktadır.

Seçkin Sarpkaya 

Dr. Sarpkaya, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsünde öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır, aynı enstitüde Türk Halk Bilimi Anabilim Dalında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamıştır. Dr. Sarpkaya, Türk halk bilimi alanında daha çok sözlü kültür ve dijital kültür başlıklarında çalışmalar yapmaktadır, başta İran Türkleri ve Azerbaycan Türkleri olmak üzere Türk Dünyası mitleri, masalları ve efsaneleri, fıkralar, atasözleriyle ilgili ve video oyunu kültürü üzerine ulusal ve uluslararası eserler yayımlamaktadır. Dr. Sarpkaya’nın bir bildiri ödülü, bir de doktora tez ödülü bulunmaktadır.

İbrahim Okan Akkın

Resim1

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden lisans mezunu (2007) olan İbrahim Okan Akkın, Yüksek Lisans derecesini (ODTÜ, 2011) Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne sunduğu teziyle almıştır. Bu çalışmasında, Hannah Arendt’in eylem teorisi, Rousseau’nun doğrudan demokrasi kavramı ve Habermas’ın iletişimsel eylem teorisi ile merkeziyetçi olmayan katılım modelleri ışığında katılımcı demokrasinin imkânı sorununu irdelemiştir. Doktora tezinde (ODTÜ, 2017) ise Deleuze’ün fark ve oluş kavramlarına odaklanarak çağdaş sanatta oluş ontolojisinin politik sonuçlarının izini sürmüştür. Başlıca çalışma alanları devlet ve toplum felsefesi, estetik ve sanat felsefesi, sanat tarihi, mitoloji, 17. ve 18. yüzyıl felsefesi, çağdaş felsefe ve 21. yüzyıl felsefesidir. 2010 – 2017 yıllarında ODTÜ Felsefe Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışan Akkın, Ocak 2017’de Ardahan Üniversitesi Felsefe Bölümüne öğretim üyesi olarak atanmış ve aynı tarihte Felsefe Bölümü başkanlığı görevini üstlenmiştir. Temmuz 2018’de ise Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi’ne Dekan Yardımcısı olarak atanmıştır. ODTÜ’deki doktora öğrenimi sırasında üniversitenin amatör tiyatro topluluğunda görev alan Akkın, o yıllardan bu yana performans sanatı ve siyaset felsefesi hakkındaki disiplinlerarası çalışmalara özel bir ilgi duymaktadır. Felsefeye ek olarak seyahat etmeyi hayatının en vazgeçilmez uğraşı olarak görmektedir.


Tonguç Seferoğlu


       Dr. Tonguç Seferoğlu lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde tamamlamış ve aynı bölümden 2013 yılında Yüksek Lisans derecesi almıştır. Felsefe doktorasını 2018 yılında King’s College London’dan Platon Phaidon diyaloğu üzerine yazdığı tezle almıştır. Dr. Seferoğlu’nun araştırma alanı antik Yunan felsefesi etrafında yoğunlaşmaktatır. Diyalog biçiminin Platon’un eserlerindeki rolü ve Plato’nun meta-felsefesi ile ilgilenmektedir. Ayrıca Yeniplatoncu geleneğe, özellikle Platon’un diyalogları üzerine yazılan şerhlere, ilgi duymaktadır. King’s College London’da sürdürdüğü doktora çalışmaları boyunca antik Yunan felsefesi, Hume, Descartes ve epistemoloji üzerine derslere asistanlık yapmıştır. Dr. Seferoğlu 2019 yılında Ardahan Üniversitesi Felsefe Bölümü’ne katılmıştır.

Erhan Solmaz

Üniversite eğitimimi Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümde 2003 yılında tamamladım. Tezsiz Yüksek Lisans Eğitimimi, 2004 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünde bitirdim. Tezli Yüksek Lisansımı da yine yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Yeni Türk Dili alanında, “Bolvadin, Çay ve Çobanlar Ağzı” adlı tez ile 2007 tamamladım. Doktora eğitimimi Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Türk Halkbilimi Bilim Dalında 2016 yılında “Özbek Mizahında Nasreddin Hoca Tipi ve Fıkraları” adlı tez ile tamamladım. Eylül 2016’da Uşak Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümüne atandım. Evli ve bir çocuk babasıyım.

Basın Danışmanı:

Yaşar Öztürk

Ardahan Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Birimi’nde müdür olarak görev yapmakta olan
Öğr. Gör. Yaşar Öztürk, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve
Tanıtım Bölümü’nden mezun olmuştur. Öztürk, Yüksek Lisans öğrenimini Cambridge
College USA Business Management bölümünde tamamlayarak, 2013 yılında mezun olmuştur.
2018 yılında Ardahan Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve
Reklamcılık Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlayan Öztürk, halen Atatürk
Üniversitesi Temel İletişim Bilimleri Ana Bilim Dalı’nda doktora eğitimine devam
etmektedir. “Dijital Gastronomi: YouTube Yemek Fenomenleri ve Yerel Yemek Kültürleri”
başlıklı doktora tezini yazan Öztürk’ün başlıca çalışma alanlarını; kültür endüstrisi, sosyal
medya ve yemek kültürü oluşturmaktadır.

Ardahan Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Birimi’nde müdür olarak görev yapmakta olan Öğr. Gör. Yaşar Öztürk, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nden mezun olmuştur. Öztürk, Yüksek Lisans öğrenimini Cambridge College USA Business Management bölümünde tamamlayarak, 2013 yılında mezun olmuştur. 2018 yılında Ardahan Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlayan Öztürk, halen Atatürk Üniversitesi Temel İletişim Bilimleri Ana Bilim Dalı’nda doktora eğitimine devam etmektedir. “Dijital Gastronomi: YouTube Yemek Fenomenleri ve Yerel Yemek Kültürleri” başlıklı doktora tezini yazan Öztürk’ün başlıca çalışma alanlarını; kültür endüstrisi, sosyalmedya ve yemek kültürü oluşturmaktadır.