Davetli Konuşmacılar

Slobodan Dan Paich (Artship Foundation, San Francisco, ABD)

Konuşma Başlığı: Bir İhtiyaç Olarak Mitoloji: Mitik Aktarımın Psikolojik ve Toplumsal Kökenleri


Timisoara, Romanya’daki University of Medicine and Pharmacy, Antropoloji-Kültürel Çalışmalar Bölümünde ziyaretçi akademisyen olan Prof. Dr. Slobodan Dan Paich, soyut ve somut miras, karşılaştırmalı kültürel çalışmalar, halkların göçü, sanat teknikleri ve fikirleri kapsamında verdiği dersler, kurslar ve araştırmaları ekseninde 1969 senesinden beri davetli konuşmacı ve katılımcı olarak birçok uluslararası sempozyumda yer almıştır. Kendisinin lisans ve lisansüstü düzeyde 1969 yılından beri başlatmış olduğu dersler, sanat tarihi bağlamını Sanat ve Düşünceler Tarihi olarak genişletmiştir. Bu dersler, Avrupa kültürel alanından çok daha geniş coğrafyaları kapsamıştır ve ilkellikten ziyade farklı şekilde kültürlenmiş, doğal ve saf antik ve yerli halkları inceleyen zamanın ötesinde disiplinlerarası bir müfredatın geliştirilmesini sağlamıştır.

Slobodan Dan Paich İkinci Dünya Savaşından sonra Yugaslavya’da dünyaya gelmiştir. 1967 ve 1985 seneleri arasında İngiltere’de yaşayan Prof. Paich, 1969’dan 1985 yılına kadar Londra’da Sanat ve Düşünceler Tarihi, Mimari Dizayn, Dizayn Kuramı ve Sanat Stüdyosu adlı dersleri vermiştir. 1985 ve 1992 yılları arasında ise Berkeley’deki Kaliforniya Üniversitesi’nde dersler vermiştir. Meslektaşları ve ilgili yurttaşların iş birliği ile 1992 senesinde, halen Yöneticisi, Program Müdürü ve Karşılaştırmalı Kültürel Çalışmalar Baş Araştırmacısı olduğu Artship Foundation’ı kurmuştur (San Francisco, ABD). Ayrıca, 1996 ve 2017 yılları arasında Avrupa ve Asya’da Uluslararası Barış Üniversitesi Kurucuları Topluluğunun yönetim kurulu üyeliğini yürütmüştür. 1996’dan 2002 yılına kadar Berlin ve Viyana’da dersler vermiş, Sanatlar ve Kültür Komitesi’nin başkanlığını üstlenmiştir. 

Slobodan Dan Paich karşılaştırmalı kültürler ve disiplinlerarası müfredat tasarımcısı ve danışmanıdır. 

 
Slobodan Dan Paich İkinci Dünya Savaşından sonra Yugaslavya’da dünyaya gelmiştir. 1967 ve 1985 seneleri arasında İngiltere’de yaşayan Prof. Paich, 1969’dan 1985 yılına kadar Londra’da Sanat ve Düşünceler Tarihi, Mimari Dizayn, Dizayn Kuramı ve Sanat Stüdyosu adlı dersleri vermiştir. 1985 ve 1992 yılları arasında ise Berkeley’deki Kaliforniya Üniversitesi’nde dersler vermiştir. Meslektaşları ve ilgili yurttaşların iş birliği ile 1992 senesinde, halen Yöneticisi, Program Müdürü ve Karşılaştırmalı Kültürel Çalışmalar Baş Araştırmacısı olduğu Artship Foundation’ı kurmuştur (San Francisco, ABD). Ayrıca, 1996 ve 2017 yılları arasında Avrupa ve Asya’da Uluslararası Barış Üniversitesi Kurucuları Topluluğunun yönetim kurulu üyeliğini yürütmüştür. 1996’dan 2002 yılına kadar Berlin ve Viyana’da dersler vermiş, Sanatlar ve Kültür Komitesi’nin başkanlığını üstlenmiştir.
 
Slobodan Dan Paich Karşılaştırmalı Kültürler ve Disiplinlerarası müfredat tasarımcısı ve danışmanıdır.

Marguerite Johnson (Newcastle Üniversitesi, Avustralya) 

Konuşma Başlığı: Avustralya Koloni Sanatında Yunan Mitleri

Resim1.png

Profesör Marguerite Johnson, Newcastle Üniversitesi, New South Wales, Avustralya’da Antik Yunan ve Roma Klasikleri üzerine çalışmaktadır. Ayrıca, Antik Akdeniz üzerine disiplinlerarası araştırmalar yürüten bir kültür tarihçisi ve karşılaştırmalı kültür analistidir. Johnson’ın yöntembilimi hem toplumsal cinsiyet hem de post-kolonyal kuram çalışmalarınca desteklenen ve edebiyattan da beslenen kültürel paradigmalara odaklanmaktadır. 

Johnson’ın araştırma alanları; kolonyal söylem, tarihsel cinsellik, cinsiyet ve beden araştırmaları ve Platonik ‘mit’ sesi de dâhil olmak üzere özellikle Antik Yunan ve Roma üzerine Avustralasyalı yaklaşımları ve Klasik Alımlama Çalışmalarını içermektedir. 

Seçilmiş çalışmaları:

 1. Johnson, M., & Benitez, R. (2016). (Çince çeviri) ‘Storytelling and Authority: Critical Poetics in Plato’s Symposium.’ R. Benitez & K. Wang (Editörler.), Reflections on Plato’s Poetics Essays from Beijing’in içinde. Beijing: Academic Printing and Publishing.
 2. Johnson, M. (2012). ‘The role of Eros in improving the pupil, or what Socrates learned from Sappho.’ M. Johnson & H. Tarrant (Editörler.), Alcibiades and the Socratic Lover-Educator’ın içinde. London: Bristol Classical Press.
 3. Johnson, M. & Ryan, T. J. (2005). Sexuality in Greek and Roman Society and Literature: A sourcebook. London: Routledge.

Yuri Berezkin (Rusya Bilimler Akademisi, Antropoloji & Etnografya (Kunstkamera) Müzesi Amerikan Bölümü Başkanı, Rusya)

Konuşma Başlığı: Folklorik Veri Tabanı ve Prehistorya: Motiflerin Mekansal Dağılımları ve Yorumlanması

yuryYuri Berezkin, 2003’ten bu yana Rus Bilimler Akademisi’nin Amerikan Antropoloji ve Etnografya Bölümü’nde (Kunstkamera) ve 1997’den beri St. Petersburg’daki Avrupa Üniversitesi’nde profesör olarak görev yapmaktadır. Berezkin, 1970 yılında Leningrad Devlet Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunudur. 1973-1986 yılları arasında Kunstkamera Müzesi ve 1987-2002 yılları arasında Arkeoloji Enstitüsü / Malzeme Kültürü Enstitüsü üyeliği görevi yapmıştır. Başlıca ilgi alanları Antik Peru İkonografisi, Güney Türkmenistan (Neolitik - Tunç Çağı) arkeolojisi ve erken dönem toplumlarıdır. 90’lı yıllardan bu yana folklor ve mitolojik motiflerin küresel dağılımının istatistiksel olarak işlenmesi ve tarih öncesi göçler ile kültürel etkileşimin yeniden inşası üzerine araştırmalar yapmaktadır. Berezkin, aynı zamanda, Folklorik-Mitolojik Motiflerin Elektronik Analitik Kataloğu’nun yaratıcısıdır. 

Yuri Berezkin, 300’den fazla makale yazmıştır. 2007’den bu yana Dünya Mitolojisi ve folkloru üzerine altı adet Rusça monografi yayınlamıştır. “Folklorik Motiflerin Dağılımına Dair Veriler Işığında Yeni Dünya Halkları” isimli (İngilizce) makalesi son dönemlerdeki en önemli çalışmasıdır. 

Seçilmiş çalışmaları: 

  

1. Maths Meets Myths: Quantitative Approaches to Ancient Narratives. Ralph Kenna, Máirín Mac Carron, ve Pádraig Mac Carron, (Editörler) Springer Verlag, 2016. ss. 71-89.

2. “Stratigraphy of cultural interaction in Eurasia based on computing of folklore motifs”. Trames. Journal of Humanities and Social Sciences 2016, 20(3): 217-227.

3. “Motifs of Soqotri Narratives: Towards a Comparative-Typological Analysis”. Aula Orientalis, 2016, 34(2): 201-243. (D. Cherkashin, L. Kogan ve V. Naumkin ile birlikte).

panos.png

Panos Eliopoulos (Ioannina Üniversitesi, Yunanistan)

Konuşma Başlığı: Politik Bir Kahraman Olarak Sophokles’in Aias’ı: Soyluluk, İktidar ve Siyasal Zorbalık Üzerine

Yunanistan Ioannina Üniversitesi, Felsefe, Eğitim ve Psikoloji Bölümünde görev yapmakta olan Dr. Panos Eliopoulos aynı zamanda Madrid Complutense Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmalarına devam etmektedir.  Çalışma alanları; Antik Yunan ve Roma Felsefesi, Felsefe Tarihi, Varoluşçuluk, Etik ve Siyaset Felsefesi, Eğitim Felsefesi ve Karşılaştırmalı Felsefe şeklinde sıralanabilir. Dr. Eliopoulos geçmişte öğretim görevlisi olarak Eliopoulos Üniversitesi’nde, Atina Üniversitesi’nde ve Teknoloji ve Pedagojik Eğitim Yüksek Okulu’nda görev yapmıştır. Makale ve eleştiri yazıları çeşitli Yunanca ve yabancı dildeki felsefe dergilerinde ve çeşitli uluslararası kitaplarda kitap bölümü olarak yayımlanmıştır. Dr. Eliopoulos ISUD (Uluslararası Evrensel Diyalog Topluluğu) başkan yardımcılığının yanı sıra Kültürler Akademisi Bilim Kurulu’nda başkan yardımcılığı görevini yürütmüştür. Yunanca felsefe dergileri olan Celestia, Papyri ve Delti’nin baş editörlüğünü yapmıştır. Dr. Eliopoulos şu sıralar International Journal of Decision Ethics (A.B.D.), Philosophy Study (A.B.D.), Journal of Research on Contemporary Society (A.B.D.) ve Philosophy and Cosmology (Ukrayna), Philosophy and Education (Ukrayna) dergilerinde ve daha birçok uluslararası dergi ve yayında hakemlik ve yayın kurulu üyeliği görevlerini yürütmektedir. Şu sıralar Stoacı Siyaset Felsefesi (Yunanca) ile ilgili bir monografi çalışmasıyla ve Epikür üzerine makalelerin çeviri ve metin düzenlemeleriyle ilgilenmektedir.

Seçilmiş çalışmaları:

 

 1. “The loss of life in the existentialist outlook of Miguel de Unamuno and in the Ancient Greek tragedy”. SKEPSIS. XIX/ i-ii 2008 içinde, ss.172-182.
 2. “The Transcendence of Fate in Plato and in the Stoic Seneca”. The International Journal PHILOSOPHICAL INQUIRY, vol. 34, issue 1-2, Winter-Spring 2011 içinde, ss.91-100.
 3. “Socrates and Jainism: The way of the soul to knowledge”. Knowledge, Morality and Spirituality, Proceedings of the Conference of the Society for Indian Philosophy and Religion and the Institute of Cross Cultural Studies içinde, Kolkata- India, 5-7 Ocak 2016 (basım sürecinde).

Roy Jreijiry (Lübnan Üniversitesi, Lübnan)

Konuşma Başlığı: Lübnan Kamusal Yaşantısında Bir Kesişim Noktası: Dinsel Efsaneler

roy.png

Doktora derecesini Enformasyon ve İletişim Bilimleri alanında tamamlamış olan Roy Jreijiry, Beyrut’taki Lübnan Üniversitesi Enformatik Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak ders vermektedir. Çalışmalarının bir kısmında dinsel aidiyetin Lübnan kamusal alanındaki görünürlüğü meselesine odaklanır ve bunların hem siyasal alana (politik söylem, yurttaşlık ve ulus kimliği) hem de medyaya (televizyon programları, içerikler, cinsiyet temsili) etkisini ortaya çıkarmaya çalışır.

Seçilmiş çalışmaları:

 1. -(Fransızca) Jreijiry, R. (2017), “The Religious Image in Lebanese Public Space”, Geneva Üniversitesi’nin düzenlediği bir uluslararası sempozyumda sunulmuş olan bir araştırma makalesi: “What Do Images in Public Space Do?”, Geneva, Ocak 18-20.
 2. -(Fransızca) Jreijiry, R. (2016), “The Rise of Religious Fundamentalism in the Middle East: The Lebanese State Under the Sway of Religious Groups”, Religiologiques, Religon, Law and State: Interference, Intersection and Interface, No. 34, Sonbahar, ss. 269-294. http://www.religiologiques.uqam.ca/no34/34_269-294_Jreijiry.pdf.
 3. -(Arapça) Jreijiry, R. (2015), “Media Coverage for Religious Issues in Social Talk Show Programs (November 2014-January 2015)”, Maharat Kuruluşu, Eylül. http://www.maharat-news.com/Temp/Attachments/cfa8f212-6720-44cf-a396-81002e5a4791.pdf.

Resim1.png

Nazile Kalaycı (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)

Konuşma BaşlığıYaralarım Benden Önce Vardı: Yunan Mitolojisine Dair Feminist Bir Okuma 

 

Nazile Kalaycı, Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışıyor. Yüksek lisans tezinde (H.Ü. 2001) Nietzsche’nin trajik kültür üzerine düşüncelerini ele almış, doktora tezinde (H.Ü. 2007) Aristoteles, Marx ve Habermas’ın kamusallık kavramına dair düşüncelerini günümüz sorunlarınlarıyla ilgisi açısından tartışmıştır. Makalelerini Felsefe LogosCogitoe-skopDoğu Batı, Varlık gibi dergilerde yayımlayan Kalaycı, Eski Yunanca ve Almancadan çeviriler yapıyor. Halen aynı üniversitede Eskiçağ Felsefesi, Ortaçağ Felsefesi, Siyaset Felsefesi, Feminizm alanlarında dersler vermekte, son yıllarda yaptığı çalışmalarda klasik tragedyaları güncel sorunlar bağlamında ele alarak arkaik olanın şimdi’deki izlerini sürmektedir. 

Seçilmiş çalışmaları:

 

 1. Nazile Kalaycı, “Klasik Tragedyalarda Koro’nun Sesi: Adalet”, Mit ve Masallar, Doğu Batı Düşünce Dergisi, sayı 71, Doğu Batı Yayınları, Ankara, 2014-15, ss. 257-275.
 2. “Die Öffentlichkeitsfunktion des Chors in der antiken Tragödie”, Uluslararası Felsefe Kongresi, Atina, Ağustos, 2014.
 3. Nazile Kalaycı, “Nietzsche’de Kültürün Gelişmesi Bakımından Mitosların İşlevi” Bibliotech, Felsefe-Sosyal Bilimler Dergisi, Ankara, Sayı 6, Ekim 2008, ss. 21-24.

Ali Utku (Atatürk Üniversitesi, Türkiye)

Konuşma Başlığı: Felsefeden Önce Mitopoetik Düşünce ve Homeros

Ali Utku, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesidir. Çağdaş Batı felsefesi ve Tanzimat sonrası Türk düşüncesi alanlarında çalışıyor. Çizgi Kitabevi Yayınları bünyesinde editörlüğünü yürüttüğü "Osmanlı Felsefe Çalışmaları" başlıklı dizi çerçevesinde Ziya Gökalp, Felsefe Dersleri (2006); Ali Suavi, Manastırlı Mehmed Rıfat, Kebetos Pinaks: İnsan Yaşamının Tablosu, (2011); Abdullah Cevdet, Fünûn ve Felsefe ve Felsefe Sânihâları, (2009); Ahmed Midhat, Schopenhauer’ın Hikmet-i Cedîdesi (2013); Maârif-i Umûmiye Nezâreti Istılâhât-ı İlmiye Encümeni, Kâmûs-ı Felsefe Istılâhâtı Mecmûası (2014) gibi çok sayıda eseri yayıma hazırlamıştır.

Seçilmiş çalışmaları:

 1.  Michael Hard, Gilles Deleuze: Felsefede Bir Çıraklık, çev. Ali Utku, (Birey Yayınları, İstanbul 2002).
 2. Ali Utku (Derleyen), Çalınan Poe: Lacan ve Derrida, Psikanalitik Devekuşu Diyalektiği, (Birey Yayınları, İstanbul, 2005).
 3. Jacques Derrida, Nietzschelerin Şöleni, çev. Ali Utku, (Otonom Yayınları, İstanbul, 2008)

Nevzat Can (Atatürk Üniversitesi, Türkiye)

Konuşma Başlığı: Bir İfade Biçimi (Aracı) Olarak Mitos’un Mahiyeti ve Modern Olanla İlişkisi

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi mezunu olan Nevzat CAN, Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak işe başladı. Yüksek Lisans ve Doktorasını aynı üniversitede tamamlayan CAN, Siyaset Felsefesi alanında doçent oldu. 2011 yılında Profesör olan Nevzat CAN kısa bir süre sonra Erzurum Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesine dekan olarak atandı. Şu anda Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Başkanı olarak görevine devam eden CAN, Bilgi Felsefesi, Ahlak Felsefesi, Siyaset Felsefesi ve İslam Felsefesi alanında çalışmalar yapmaktadır. Başlıca ilgi alanları siyaset felsefesi problemleri, özgür birey-sınırlı devlet ile özgürlükçü eğitimin felsefesidir.

Meryem Bulut (Ankara Üniversitesi, Türkiye)

Konuşma Başlığı: Enkimdu, Gılgamış, Kain (Kabil) Anlatılarında Yerleşik Hayata Geçişin Serüveni

Resim1.png

Meryem Bulut, Ankara Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışıyor. Yüksek lisans tezinde (Ankara Üniversitesi. 2002) Boşanmış Kadınlarda Ruhsal Çöküntü  ve Kültür  İlişkisi, doktora tezinde (Ankara Üniversitesi. 2008) Şiddet Mağduru Çocukların Sosyal Antropolojik Açıdan İncelenmesi konularında saha çalışması yapmıştır.

Sedat Veyis Örnek Sözlü Tarih Biyografi ve Belgelik Çalışması adlı Tübitak Projesinde Araştırmacı olarak yer almıştır. 

Dikili’nin Köylerinde Doğum, Ölüm ve Düğün Üzerine  2016 yılında başlayan ve  devam eden projenin yürütücülüğünü sürdürmektedir. Çalışmaları; Folklor/Edebiyat, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Antropoloji, Turkish Studies, International Journal of Advanced Research olmak üzere çeşitli dergilerde yayınlanmıştır.

Ankara Üniversitesi, Antropoloji Bölümü’nde; Kent Antropolojisi, Hukuk Antropolojisi Kırsal Çalışmalar, Türkiye’nin Kültürel Yapısı, Mitoloji, Suç ve Göç alanlarında dersler vermektedir.

Seçilmiş çalışmaları:

 1. BULUT, M. (2017).  Geçiş Ritüellerinden Doğum: Sağaltım Yolları.  Turkish Studies. Doi Number: 10.7827/TurkishStudies.12019. Volume 12/21, p. 121-132
 2. BULUT,M. (2016). Reflections Of New Age Beliefs into Human Behaviors. International Journal of Advanced Research (IJAR). Article DOI:10.21474/IJAR01/2061.
 3. BULUT, M. (2014). Post Natal Practices in Kavak County and Its Villages Mother and Baby Oriented Treatment and Protection Ways. International Journal of Human Sciences. 11(2), 420-430. DOİ: 10.14687/ijhs.v11i2.2977.