Alan Koordinatörleri

Serpil Ahmetkocaoğlu (Felsefe)

Lisans eğitimini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde (2009) tamamlayan Serpil Ahmetkocaoğlu, Yüksek Lisans eğitimini 2013 yılında Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümü Bilim Tarihi Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. Doktorasını yine aynı Anabilim dalında “Doğa Yasası Fikrinin kökenlerine İlişkin Bir Araştırma” başlıklı teziyle 2020 yılında tamamlayarak Ardahan Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde Araştırma görevlisi doktor olarak görevine başlamıştır. Ardahan Üniversitesi’nde “Bilim Tarihi”, “Bilim Felsefesi” ve “Sosyal Bilimler ve Mantık” derslerini veren Ahmetkocaoğlu’nun başlıca çalışma alanları Karşılaştırmalı Ortaçağ İslam ve Hristiyan Bilim Tarihi ve Bilim Felsefesidir.

Seçkin Sarpkaya (Halk Bilimi)

Dr. Sarpkaya, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsünde öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır, aynı enstitüde Türk Halk Bilimi Anabilim Dalında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamıştır. Dr. Sarpkaya, Türk halk bilimi alanında daha çok sözlü kültür ve dijital kültür başlıklarında çalışmalar yapmaktadır, başta İran Türkleri ve Azerbaycan Türkleri olmak üzere Türk Dünyası mitleri, masalları ve efsaneleri, fıkralar, atasözleriyle ilgili ve video oyunu kültürü üzerine ulusal ve uluslararası eserler yayımlamaktadır. Dr. Sarpkaya’nın bir bildiri ödülü, bir de doktora tez ödülü bulunmaktadır.

Semra Çevik (Güzel Sanatlar)

Semra Çevik; 1986 yılında Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi bölümünden mezun oldu. 1988 yılında, Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi bölümüne Öğretim Görevlisi olarak atandı. 1990 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden Sanatta Yeterlilik, 1993 yılında “Siyasi Afişler 1946 – 1993” konulu tez ile yüksek lisans öğrenimini tamamladı. 2017 yılında Doçent oldu. Sanatsal çalışmalarının yanı sıra Türk Standartları Enstitüsü için "Fotoğrafçı ve Grafiker" standardını hazırlamış ve 2005-2010 yılları arasında Radyo Gazi’de sanat haberleri ve gündem konularını içeren "Çay Saati" canlı söyleşi programını hazırlayıp sunmuştur. Dokuz kişisel sergi açtı, otuzdan fazla ulusal ve uluslararası sergiye katıldı. “Grafikerin Köşe Taşı” adlı bir kitabı da bulunan Semra Çevik; halen Ardahan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde bilimsel ve sanatsal çalışmalarına devam etmektedir. Sanat atölyelerinin yanı sıra estetik, kadın sorunları ve mitoloji üzerine çalışıyor.

Zeynep Uludağ (Psikoloji)

Lisans derecesini (2010) Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde tamamlayan Zeynep Uludağ, Yüksek Lisans derecesini (University of Leeds, 2015) sağlık psikolojisi üzerinde tamamlamıştır. Doktorasına yine aynı okulda devam eden Zeynep Uludağ, 2020 (University of Leeds) yılında doktora tezini de tamamlayarak; Ardahan Üniversitesinde öğretim görevlisi doktor olarak görevine başlamıştır (2020). Ardahan Üniversitesinde verdiği dersler sanat psikolojisi, endüstri ve örgüt psikolojisi, araştırma teknikleri, yayın tarama ve kaynakça incelemeleri ve psikolojiye giriş dersleridir. Başlıca çalışma alanları ise beyin görüntüleme, karar verme mekanizmaları ve strestir.

Fasih Dinç (Tarih)

Fasih Dinç, Lisans eğitimini 2011 yılında Kırıkkale Üniversitesi Tarih Bölümünde tamamladı. 2012 yılında Ardahan Üniversitesi Tarih Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 2014 yılında Yüksek Lisans ve 2020 yılında Doktora eğitimini Hacettepe Üniversitesi Tarih Anabilim Dalında yaptı. 19. yüzyıl Osmanlı’nın doğu coğrafyasında aşiretler, heterodoks inanç grupları, sosyo-kültürel tarih ve sınırlar, Fasih Dinç’in akademik araştırma alanlarıdır. 2020 yılından itibaren Ardahan Üniversitesi’nde Osmanlı Tarihi, Osmanlıca, Yakınçağ Türk Devletleri Tarihi, Yenileşme Tarihi ve İslam Tarihi üzerine dersler veren Dinç’in alanında yayınlamış makale, bildiri ve kitap eleştiri yazıları bulunmaktadır. 

Yavuz Yeğin (Arkeoloji)

Yavuz Yeğin, Lisans eğitimini Mersin Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü’nde 2010 yılında tamamladı.  Lisans öğrenimi sırasında Erasmus öğrenci değişim programı çerçevesinde 2009-2010 yılları arasında Almanya, Westfälische Wilhelms Üniversität’de burslu olarak eğitim alan  Dr. Yeğin,  Yüksek Lisansını 2015 yılında, Doktora eğitimimi ise 2019 yılında Prof. Dr. A. Emel Erten danışmanlığında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. 2009 yılından itibaren Olba antik kenti kazılarına katılan Dr. Yeğin, 2021 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tensipleri ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Olba Kazılarının Başkanı olarak görevlendirilmiştır. Dr. Yeğin’in temel çalışma alanları Erken Hıristiyanlık Sanat ve Mimarisidir. Ulusal ve Uluslararası nitelikteki pek çok kitap ve dergide bilimsel çalışmaları yayınlanan Yeğin, Ardahan Üniversitesi’nde Anadolu’da kutsal alanlar, Grek kültürü ve sanatı üzerine dersler vermektedir.

 

 

Dr. Sarpkaya, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsünde öğretim görevlisi

olarak görev yapmaktadır, aynı enstitüde Türk Halk Bilimi Anabilim Dalında yüksek lisans ve

doktora eğitimini tamamlamıştır. Dr. Sarpkaya, Türk halk bilimi alanında daha çok sözlü

kültür ve dijital kültür başlıklarında çalışmalar yapmaktadır, başta İran Türkleri ve

Azerbaycan Türkleri olmak üzere Türk Dünyası mitleri, masalları ve efsaneleri, fıkralar,

atasözleriyle ilgili ve video oyunu kültürü üzerine ulusal ve uluslararası eserler

yayımlamaktadır. Dr. Sarpkaya’nın bir bildiri ödülü, bir de doktora tez ödülü bulunmaktadır.