Önemli Tarihler

Sempozyuma pandemi öncesinde bildiri özeti/eser gönderen ve bildiri özetleri kabul edilmiş olan katılımcıların kayıt ücretlerini yatırması için son tarih 30 Aralık 2020’dir.

Sempozyum kayıt sistemindeki yoğunluk nedeniyle bazı kullanıcıların ödemeleri, banka ödeme sistemine yansıdığı halde sempozyum kayıt sistemine yansımamaktadır. Böyle bir sorunla karşılaşmamak için siz katılımcılarımızdan ricamız, gerçekleştirdiğiniz ödemenin hemen akabinde bu işlemi bize mail yoluyla bildirmenizdir.

Pandemi sürecinde sempozyum için bildiri özeti/eser gönderen yeni katılımcıların sempozyum kayıt ücretlerini kabul mektuplarının kendilerine iletilmesinden itibaren 15 gün içerisinde yatırmaları gerekmektedir.

 

Özet göndermek için son tarih

(Sözlü Sunum)                   

15 Ocak 2021

Sergi başvurusu, eser tanıtım kartı göndermek için son tarih

15 Nisan 2021

Tam metin göndermek için son tarih

(Proceedings / Bildiriler Kitabı)

26 Temmuz 2021