Önemli Tarihler

 

Özet göndermek için son tarih

(Sözlü Sunum / Poster Sunumu)

1 Mart 2020

Kayıt ve ödeme için son tarih

1 Nisan 2020

Sergi başvurusu, eser tanıtım kartı göndermek için son tarih

30 Nisan 2020

Sergiye kayıt için son tarih

15 Mayıs 2020

Tam metin göndermek için son tarih

(Proceedings / Bildiriler Kitabı)

30 Temmuz 2020