Özet Kitapçığı

Sempozyum Özet Kitapçığı, ISBN’li olarak elektronik ortamda yayınlanacaktır.