-

Poster Hazırlama Kuralları   

Sempozyuma kayıt ve poster sunum için özet gönderme işlemleri kayıt otomasyon sistemi üzerinden gerçekleşmektedir.

Mail yoluyla yapılan poster sunum özeti başvuruları geçersizdir.

Poster sunum özetinizin kabul alması durumunda:

Poster sunum özeti kabul alan katılımcıların posterlerini aşağıdaki koşullara göre hazırlayıp sempozyum e posta hesabına göndermeleri gerekemektedir.

Posterin boyutları 70 (yatay) x 100 (düşey) cm ve posterler tek parça halinde olmalıdır. 

Posterlerde tüm yazılar, Cambria yazı stili kullanılarak verilmelidir. Posterin başlığı 60 punto ve koyu (bold) olarak yazılmalı ve başlığın iki satırı geçmemesine özen gösterilmelidir. Yazar isimleri ve iletişim adresleri için 30 punto ve koyu,  diğer bölümler için 16-18 punto büyüklüğünde harfler kullanılmalı ve posteri sunacak yazarın adının altı çizilmiş olmalıdır.

Metinde bölüm başlıkları 24 punto ve koyu olarak yazılmalıdır.

Posterler; giriş, yöntem, bulgular, sonuçlar ve tartışma  gibi bölümlerden oluşmalı ve en sonda daha küçük karakterlerle kaynaklar da dizin halinde belirtilmeldir.

Poster hazırlamada renk sınırlaması olmayıp, görselliği arttırıcı renkli şekil ve fotoğrafların  kullanılmasına ağırlık verilmelidir. Şekillerde karakterlerin kolaylıkla okunabilmeleri için uygun boyutta karakterler kullanılmalı ve tüm şekillerde aynı karakterler tercih edilmelidir. Şekiller, uzaktan kolay görülebilecek boyutlarda verilmelidir.

Poster Sunum Kuralları

  1. Posterler, Sempozyum Düzenleme Kurulu tarafından belirlenecek numaralanmış panolara asılacaktır.
  2. Posterlerin panolara takılması konusunda Sempozyum Düzenleme Kurulu görevlileri poster sahiplerine yardımcı olacaklardır.
  3. Poster sahipleri, mutlaka programda belirtilen süre ve saatlerde posterlerinin başında bulunacaklar ve çalışmaları konusunda bilgi vereceklerdir.
  4. Belirlenen sürenin sonunda posterler sahipleri tarafından kaldırılacaktır. Belirtilen tarihte geri alınmayan posterlerden Sempozyum Düzenleme Kurulu sorumlu olmayacaktır.