ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
  Ana Sayfa  |     ÜBYS  |     Telefon Rehberi  |     E-Posta   |      Öğrenci E-Posta   
                         
ARÜ Hakkında
|
Yönetim
|
Birimler
|
Öğrenci
|
E-Servisler
XKapat
YÖNETMELİKLER / YÖNERGELER

    - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
    - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (ESKİ)
    - Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
    - Önlisans ve Lisans Öğrenci Danışmanlığı Uygulama Yönergesi
    - Yaz Okulu Yönetmeliği
    - Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yönetmeliği
    - Çift Anadal Programı (ÇAP) Yönergesi
    - Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Yapma Usül ve Esasları
    - Yandal Programı Yönergesi
    - Öğrenci Kulüpleri Yönergesi
    - Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesi Yönergesi
    - Özel Öğrenci Yönergesi
    - Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Ve Zorunlu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi
    - Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi
    - Mühendislik Fakültesi Bitirme Çalışması Yönergesi
    - Sağlık Bilimleri Fakültesi Bitirme Projesi Yönergesi
    - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönergesi
    - Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği
    - Ardahan Üniversitesi Öğrenci Temsilcileri Ve Konseyi Yönergesi
    - Ardahan Üniversitesi Zorunlu Mesleki Uygulama Dersleri Yönergesi
    - Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilere İlişkin Kurallar
    - Önlisans ve Lisans Yazılı Sınav Uygulama Usul ve Esasları


Hemşirelik Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Bahanur Malak Akgün
Görevi:
SBF Hemşirelik Bölümü Başkanı
Telefon:
478 - 2117575
Dahili:
5463
E-posta:
bahanurmalakakgun@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Prof. Dr. Mehmet Özkan
Görevi:
SBF Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi
Telefon:
Dahili:
E-posta:
mehmetozkan@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Doç. Dr. Vesile Düzgüner
Görevi:
SBF Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi
Telefon:
478 - 2117575
Dahili:
5453
E-posta:
vesileduzguner@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Dr. Öğr. Üyesi Buket Akcan
Görevi:
SBF Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi
Telefon:
478 - 2117575
Dahili:
5447
E-posta:
buketakcan@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Dr. Öğr. Üyesi Nurcan Erbil
Görevi:
SBF Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi
Telefon:
478 - 2117575
Dahili:
5480
E-posta:
nurcanerbil@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Mert
Görevi:
SBF Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi
Telefon:
478 - 2117575
Dahili:
5116
E-posta:
tugbamert@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Öğr. Gör. Ahmet Alperen Palabıyık
Görevi:
SBF Hemşirelik Bölümü Öğretim Görevlisi
Telefon:
478 - 2117559
Dahili:
5479
E-posta:
ahmetalperenpalabiyik@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Öğr. Gör. Derya Şimşekli Bakırhan
Görevi:
SBF Hemşirelik Bölümü Öğretim Görevlisi
Telefon:
478 - 2117575
Dahili:
5508
E-posta:
deryasimseklibakirhan@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Öğr. Gör. Gülistan Uymaz Aras
Görevi:
SBF Hemşirelik Bölümü Öğretim Görevlisi
Telefon:
478 - 2117575
Dahili:
5498
E-posta:
gulistanaras@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Öğr. Gör. Kader Öztürk
Görevi:
SBF Hemşirelik Bölümü Öğretim Görevlisi
Telefon:
478 - 2117575
Dahili:
5488
E-posta:
kadercifci@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Öğr. Gör. Neşe Bakan
Görevi:
SBF Hemşirelik Bölümü Öğretim Görevlisi
Telefon:
478 - 2117510
Dahili:
6223
E-posta:
nesebakan@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Didem Aras
Görevi:
SBF Hemşirelik Bölümü Sürekli İşçi
Telefon:
478 - 2117575
Dahili:
5469
E-posta:
cobandidem@ardahan.edu.tr


Yukarı
K.V.K.K.