ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
" Anadolu'nun Zirvesinde " ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
  Ana Sayfa  |     ÜBYS  |     E-Posta   |      Öğrenci E-Posta   
                         
ARÜ Hakkında
|
Yönetim
|
Birimler
|
Öğrenci
|
E-Servisler
XKapat
YÖNETMELİKLER / YÖNERGELER

    - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
    - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (ESKİ)
    - Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
    - Önlisans ve Lisans Öğrenci Danışmanlığı Uygulama Yönergesi
    - Yaz Okulu Yönetmeliği
    - Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yönetmeliği
    - Çift Anadal Programı (ÇAP) Yönergesi
    - Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Yapma Usül ve Esasları
    - Yandal Programı Yönergesi
    - Öğrenci Kulüpleri Yönergesi
    - Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesi Yönergesi
    - Özel Öğrenci Yönergesi
    - Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Ve Zorunlu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi
    - Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi
    - Mühendislik Fakültesi Bitirme Çalışması Yönergesi
    - Sağlık Bilimleri Fakültesi Bitirme Projesi Yönergesi
    - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönergesi
    - Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği
    - Ardahan Üniversitesi Öğrenci Temsilcileri Ve Konseyi Yönergesi
    - Ardahan Üniversitesi Zorunlu Mesleki Uygulama Dersleri Yönergesi
    - Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilere İlişkin Kurallar
    - Önlisans ve Lisans Yazılı Sınav Uygulama Usul ve Esasları
    - Öğrenim Sırasında Alınacak Pedagojik Formasyon Eğitimi Dersleri Uygulama İlkeleri


Bilgi Edinme

24.10.2003 tarihli ve 25269 Resmi Gazete’de yayımlanan 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 24.04.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun uygulanmasına dair esas ve usulleri düzenleyen " Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik " ise 27.04.2004 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Bilgi Edinme Kanunu hakkında sorularınızı iletmek ve kanunun tanıdığı hakkı Üniversitemiz ile ilgili konularda kullanmak için

24.10.2003 tarihli ve 25269 Resmi Gazete’de yayımlanan 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 24.04.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun uygulanmasına dair esas ve usulleri düzenleyen " Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik " ise 27.04.2004 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.Bilgi Edinme Kanunu hakkında sorularınızı iletmek ve kanunun tanıdığı hakkı Üniversitemiz ile ilgili konularda kullanmak için başvuruda bulunabilirsiniz.

BAŞVURU YAPMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurularda aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir. Bu hususlara uyulmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

  • Başvurularda "Başvuru Formu" eksiksiz doldurulmalıdır. (İsim, adres, imza ve "T.C Kimlik Numarası" bulunmayan başvurular dikkate alınmaz.)
  • İstenen bilgi açık ve anlaşılır şekilde ifade edilmelidir.
  • Başvurularda, başvuruya ne şekilde cevap istendiğine bağlı olarak, elektronik ortamda isteniyorsa e-mail adresi, posta ile isteniyorsa posta adresi veya faks ile isteniyorsa faks numarası belirtilmelidir.
  • E-posta yoluyla istenen bilgilerde, bilgiyi talep eden kişinin e-posta kotasının dolu olmasından ya da e-posta adresinin yanlış yazılmasından kaynaklanacak problemlerden dolayı Üniversitemiz yükümlü değildir.

BAŞVURULARIN CEVAPLANDIRILMASI

Başvuru üzerine bilgi veya belgeye erişim süresi on beş iş günüdür. Ancak istenen bilgi ve belgenin kuruluş içindeki başka bir biriminden sağlanması durumunda bilgi ve belgeye erişim otuz iş gününde sağlanır.

Başvurunun reddedilmesi halinde bu kararın gerekçesi ve buna karşı başvuru yolları başvuru sahibine bildirilir.

 

BAŞVURU FORMLARI

  • Başvuru yapmak isteyen Gerçek kişilerin başvuru formuna ulaşmak için Tıklayınız 
  • Başvuru yapmak isteyen Tüzel kişilerin başvuru formuna ulaşmak için Tıklayınız 

Başvuru formlarınızı bilgiedinme adresiyle veya posta yoluyla bize ulaştırabilirsiniz.Yukarı
K.V.K.K.