"Işığa Karışın" ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
  ÜBYS  |     Telefon Rehberi  |     E-Posta   
                         
ARÜ Hakkında
|
Yönetim
|
Birimler
|
Öğrenci
|
E-Servisler
XKapat
İLETİŞİM

Ardahan Üniversitesi Yenisey Kampüsü, Çamlıçatak Mevkii, Ardahan 75000

+90 478 211 75 75 (Santral)

+90 478 211 75 09 (Faks)


Akademik Takvim

2016 - 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ

GÜZ

BAHAR

YÖNETMELİK AÇIKLAMA

Yeni Kayıt 12-16 Ağustos 2016

 

ÖSYM Belirler

29 Ağustos – 9 Eylül 2016 Muafiyet ve İntibaka Müracaat

06-17 Şubat - 2017 Muafiyet ve İntibaka Müracaat

MADDE 43. (1) Birimlere kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için, Üniversiteye kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren en geç on beş gün içinde başvurdukları takdirde, muafiyet istekleri ve intibak işlemleri, ilgili yönetim kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.

29 Ağustos – 4 Eylül 2016 Harç Ödeme, Kayıt Yenileme ve Derse Yazılma

06-12 Şubat 2017 Harç Ödeme, Kayıt Yenileme ve Derse Yazılma

 

Ek Yerleştirme Kayıtları 6-9 Eylül 2016

 

ÖSYM Belirler

5–9 Eylül 2016 Mazeretli Kayıtların Müracaatı (Kayıt Yenileme İçin)

13–17 Şubat 2017 Mazeretli Kayıtların Müracaatı (Kayıt Yenileme İçin)

MADDE 6. Bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde belirtilen haklı veya geçerli bir nedenle kayıt süresi içerisinde kaydını yenilemeyen öğrencilere, kayıt yenileme süresinin bitimini izleyen beş iş günü içerisinde mazeretlerini belgelendirmek koşulu ile ilgili birime başvurmaları ve ilgili yönetim kurulunca mazeretlerinin uygun görülmesi halinde ek kayıt süresi tanınır.

Ek Yerleştirme Mazeret Kayıtları (ÖSYM Belirler)

20-26 Şubat 2017 Mazeretli Öğrencilerin Kayıtları (Kayıt Yenileme İçin)

 

26 Eylül 2016 Güz Yarıyılı Ders Başlangıcı

20 Şubat 2017 Bahar Yarıyılı Ders Başlangıcı

 

26 Eylül – 07 Ekim 2016 Kayıt Dondurma Müracaatı

20 Şubat-03 Mart  2017 Kayıt Dondurma Müracaatı

MADDE 8. (1) Kayıt dondurma müracaatının eğitim-öğretim yarıyılının/yılının ilk iki haftası içinde yapılması gerekir.

24 Ekim 2016 Ara Sınav Programının İlanı

27 Mart 2017 Ara Sınav Programının İlanı

MADDE 27. Ara sınav ve yarıyıl/yıl sonu sınavlarının yapılacağı yer ve tarihler, dekanlık/ yüksekokul/ meslek yüksekokulu müdürlüğünce belirlenir ve sınavların başlangıcından en az on beş gün önce ilan edilir.

** 7 Kasım  – 19 Kasım 2016 Ara Sınavlar

** 10-22 Nisan 2017 Ara Sınavlar

(Yeni Tarihler: 19-30 Nisan 2017)

 

07–25 Kasım 2016 Ara Sınav Notlarının İlanı ve Teslimi

10-28 Nisan 2017 Ara Sınav Notlarının İlanı ve Teslimi

MADDE 27.  Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç yedi gün içinde öğrenci bilgi sistemine girilir.

21-25 Kasım 2016 Mazeret Sınavlarına Müracaat

( Ara sınavlar İçin )

2-5 Mayıs 2017 Mazeret Sınavlarına Müracaat

( Ara sınavlar İçin )

MADDE 29. Kaza, birinci derece yakınının ölümü, hastalık, doğal afet ve ilgili birimin yönetim kurulunca kabul edilen diğer mazeretlerde, sınavların bitiminden itibaren en geç beş iş günü içinde başvurulması halinde, ilgili yönetim kurulu kararı ile mazeret sınavı açılabilir.

26 Aralık 2016 Yıl Sonu Sınav Programlarının İlanı

( Final ve Bütünleme Sınavları )

15 Mayıs 2017 Yıl Sonu Sınav Programlarının İlanı ( Final ve Bütünleme Sınavları )

MADDE 27. Ara sınav ve yarıyıl/yıl sonu sınavlarının yapılacağı yer ve tarihler, dekanlık/ yüksekokul/ meslek yüksekokulu müdürlüğünce belirlenir ve sınavların başlangıcından en az on beş gün önce ilan edilir.

26–30 Aralık  2016 Mazeret Sınavları

( Ara Sınavlar İçin )

15-21 Mayıs 2017 Mazeret Sınavları

( Ara Sınavlar İçin )

MADDE 29. Ara sınavlar için mazeret sınavı, yarıyılın/yılın son haftasından önceki haftada yapılır ve o ana kadar okutulan konuları kapsar.

30 Aralık 2016 Güz Yarıyılı Derslerinin Bitimi

 02 Haziran  2017 Bahar Yarıyılı Derslerinin Bitimi

MADDE 12. (1) Bir eğitim-öğretim yılı, her biri en az yetmiş iş günü (14 hafta) olmak üzere, güz ve bahar yarıyılları ile yaz okulundan oluşur.

09 Ocak 2017- 21 Ocak 2017 Final Sınavları

05–18 Haziran 2017 Final Sınavları

 

09-27 Ocak 2017 Final Sınav Notlarının İlanı ve Teslimi

05–23 Haziran 2017 Final Sınav Notlarının İlanı ve Teslimi

MADDE 27.  Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç yedi gün içinde öğrenci bilgi sistemine girilir.

30 Ocak-03 Şubat 2017 Bütünleme Sınavları

 28 Haziran – 09 Temmuz 2017 Bütünleme Sınavları

 

30 Ocak -10 Şubat 2017 Bütünleme Sınav Notlarının İlanı ve Teslimi

28 Haziran - 14 Temmuz  2017 Bütünleme Sınav Notlarının İlanı ve Teslimi

MADDE 27. Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç yedi gün içinde öğrenci bilgi sistemine girilir.

13 Şubat  2017 Tek Ders Sınavı

17 Temmuz 2017 Tek Ders Sınavı

MADDE 32. Tek ders sınav günü akademik takvimde belirtilir.

13-19 Şubat 2017 Tek Ders Sınav Notlarının İlanı ve Teslimi

17-23 Temmuz 2017 Tek Ders Sınav Notlarının İlanı ve Teslimi

MADDE 27. Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç yedi gün içinde öğrenci bilgi sistemine girilir.

 

      ** Sınavların yanı sıra dersler de yapılır.