ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
" Anadolu'nun Zirvesinde " ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
  Ana Sayfa  |     ÜBYS  |     E-Posta   |      Öğrenci E-Posta   
                         
ARÜ Hakkında
|
Yönetim
|
Birimler
|
Öğrenci
|
E-Servisler
XKapat
YÖNETMELİKLER / YÖNERGELER

    - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
    - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (ESKİ)
    - Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
    - Önlisans ve Lisans Öğrenci Danışmanlığı Uygulama Yönergesi
    - Yaz Okulu Yönetmeliği
    - Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yönetmeliği
    - Çift Anadal Programı (ÇAP) Yönergesi
    - Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Yapma Usül ve Esasları
    - Yandal Programı Yönergesi
    - Öğrenci Kulüpleri Yönergesi
    - Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesi Yönergesi
    - Özel Öğrenci Yönergesi
    - Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Ve Zorunlu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi
    - Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi
    - Mühendislik Fakültesi Bitirme Çalışması Yönergesi
    - Sağlık Bilimleri Fakültesi Bitirme Projesi Yönergesi
    - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönergesi
    - Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği
    - Ardahan Üniversitesi Öğrenci Temsilcileri Ve Konseyi Yönergesi
    - Ardahan Üniversitesi Zorunlu Mesleki Uygulama Dersleri Yönergesi
    - Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilere İlişkin Kurallar
    - Önlisans ve Lisans Yazılı Sınav Uygulama Usul ve Esasları
    - Öğrenim Sırasında Alınacak Pedagojik Formasyon Eğitimi Dersleri Uygulama İlkeleri


Rektörlerimiz

Prof.Dr. Ramazan KORKMAZ (2008 - 2016)

1962 yılında Çıldır/Ardahan’da dünyaya gelen Ramazan KORKMAZ, ilk öğrenimini Çıldır ve Ardahan’da, orta öğrenimini Erzurum’da tamamladı. 1985 yılında Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi ve aynı yıl Fırat Üniversitesi’nde Araştırma Görevliliğine başladı.

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde, “Keçecizade İzzet Molla ve Mihnet-Keşan Üzerine Bir Araştırma” (VI+477 s.) adlı çalışmasıyla Yüksek Lisans (1988); “Sabahattin Ali / İnsan-Eser” (XII+403 s.) adlı çalışmasıyla da doktora öğrenimini tamamlayan (1991) KORKMAZ, 1996 yılında Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı’nda Doçent; 2001 yılında ise Profesör oldu.

KORKMAZ, 2000-2002 ile 2004-2006 yılları arası Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC)’nde Konuk Öğretim Üyesi olarak çalıştıktan sonra 2009 yılına kadar Fırat Üniversitesi’ndeki görevine devam etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 22 Mayıs 2008 tarihinde kabul ettiği 5765 sayılı kanun ile kurulan Ardahan Üniversitesi’ne 2008 yılında Kurucu Rektör olarak atanan Ramazan KORKMAZ, bu görevine Haziran 2016 tarihine kadar devam etti.

Europe Business Assembly (EBA) tarafından İngiltere’nin Oxford şehrinde 25-27 Ekim 2012 tarihleri arasında yapılan “Oxford Liderler Zirvesi” toplantısında Kafkasya ve Orta Asya Üniversiteleri ile ilgili yaptığı kalıcı ve sistematik çalışmalar nedeniyle “Yılın Rektörü” ödülüne layık görülmüştür.

Türk-Gürcü ilişkilerine yaptığı katkılar nedeniyle Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ, Gürcistan Samtskhe-Javakheti State Teaching University (2015) ve Gürcistan Gori State Teaching University (2016); ayrıca Kafkasya Üniversiteler Birliği (KÜNİB) ile bölgede yaratılan sinerji nedeniyle Azerbaycan Bakü Odlar Yurdu Üniversitesi (2016) tarafından fahri doktora ile taltif edilmiştir.

Ramazan KORKMAZ, 16 Haziran 2016 tarihinde Fatih Üniversitesi’ne atanan kayyım tarafından Rektör Vekili görevine 27 Haziran 2016’da başladı ve 24 Temmuz 2016’da Fatih Üniversitesi’nin devletleştirilmesi ile görevi sona erdi.

Kuruculuğunu ve Başkanlığını Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ’ın yaptığı Kafkasya Üniversiteler Birliği (KÜNİB), Ardahan Üniversitesi’nin öncülüğünde Türkiye’den Ardahan, Artvin Çoruh, Atatürk, Kars Kafkas, Iğdır Üniversiteleri ile Gürcistan’dan Akhaltsikhe (Ahıska) Devlet Üniversitesi ve Nahçıvan’dan Nahçıvan Devlet Üniversitesi rektörleri tarafından 11 Kasım 2009 tarihinde Ardahan’da imzalanan bir protokolle kuruldu.

“Bir Gelecek Projeksiyonu…” sloganıyla 2009 yılında Ardahan Üniversitesi’nin öncülüğünde kurulan ve günümüzde 14 ülkeden 130 üniversitenin üyesi olduğu uluslararası bir akademik işbirliği kuruluşu olarak dikkat çeken Kafkasya Üniversiteler Birliği (KÜNİB), dünyadaki diğer üniversite birlikleriyle güçlü bağlar kurup küresel barışa önemli katkılar sağlayarak; geleceğimiz olan gençleri yarının dünyasına hazırlarken üye ülkelerle birlikte büyümeyi ve doğacak sinerjiyi başta bölgemiz olmak üzere, tüm insanlığın refah ve huzuruna sunmayı hedeflemektedir.

Kafkasya Üniversiteler Birliği (KÜNİB), 14 ülkeden 130 üniversitenin üyesi olduğu uluslararası bir akademik işbirliği kuruluşu olarak dikkat çekerken, bölge ülkelerinde düzenlediği; konferanslar, kongreler, projeler, sempozyumlar, toplantılar ve eğitim fuarlarıyla akademik diplomasi görevi de yürütmektedir.

Ramazan KORKMAZ’ın,

Çıldır Folklor ve Etnografyası, Karadeniz Dergi Yayınları, 2015.
Yazınsal Okumalar, Kesit Yayınları, 2015.
Türk Edebiyatında Yeni Bir Tür: Küçürek Öykü, Ramazan Korkmaz, Mutlu Deveci, Grafiker Yayınları, 2011.
Aytmatov Anlatılarında Ötekileşme Sorunu ve Dönüş İzlekleri, Grafiker Yayınları, 2008.
İkaros’un Yeni Yüzü Cahit Sıtkı Tarancı, Akçağ Yayınları 2002.
Sabahattin Ali / İnsan ve Eser, Yapı Kredi Yayınları 1997 (TİSAV Edebiyat Bilim Ödülü)

adlı kitapları bulunmaktadır. Ayrıca;

Endangered Languages of the Caucasus and Beyond, Kitap, Editör, Brill Publishers
Dede Korkut Okumaları, Kitap, Editör, Kesit Yayınları
Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı-I, Kitap, Editör, Anadolu Üniversitesi
Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı-II, Kitap, Editör, Anadolu Üniversitesi
Cengiz Aytmatov, Kitap, Editör, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları
Türk Edebiyatı Tarihi I-IV, Kitap, Editör, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları
Yeni Türk Edebiyatı (1839-2000) El Kitabı, Kitap, Editör, Grafiker Yayınları

kitaplarında yazarlık ve editörlük yapan KORKMAZ’ın yurtiçi ve Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna, Rusya, Azerbaycan, Kırgızistan, KKTC gibi ülkelerde sunulmuş tebliğleri ile 60’ın üzerinde bilimsel makalesinin yanı sıra alanla ilgili 50’nin üzerinde yüksek lisans ve doktora öğrencisi mezun etmiştir.
Prof.Dr. Gürkan DOĞAN (2016 - 2017)

İlk, orta ve lise öğrenimini TED Ankara Koleji’nde tamamladı. 1982 yılında Hacettepe Üniversitesi, Dilbilimi Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek Lisans öğrenimine başladığı aynı bölümde 1984 yılında asistan olarak görev aldı.

Doktora çalışmasını “Türkçede Anlam Belirsizliği ve Anlamda Kapalılık” konusu üzerine Manchester Üniversitesi’nde hazırladığı tezle 1992 yılında tamamladı. Aynı yıl Hacettepe Üniversitesi’ndeki görevine dönerek Yardımcı Doçent olarak atandı. 1996 yılında ise Doçentlik ünvanını aldı.

1997 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi – Fen ve Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. Aynı Üniversite’de Türk Dili Edebiyatı Bölümü Başkanlığı, Eğitim Fakültesi Dekanlığı ve Rektör Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2003 yılında Profesörlük ünvanını aldı. 2005 yılında Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi`nde öğretim üyesi olarak göreve başladı. 2006-2011 yılları arasında kuruculuğunu yapmış olduğu Mütercim-Tercümanlık Bölümü’nde Bölüm Başkanı olarak görev yaptı.

Prof.Dr. Doğan 2011 yılında Ardahan Üniversitesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi bünyesindeki Çeviribilim Bölümü’ne öğretim üyesi olarak atandı. Prof.Dr.Doğan 2011-2016 yılları arasında Ardahan Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevini yürütmüştür.

Prof.Dr. Doğan’ın dilin kullanım, söylem ve anlam boyutlarını konu edinen çok sayıda makalesi ve konferans bildirisi vardır. “Küçük Şeyler” (1995), “Ortancalar” (1996), “Veranda” (2015) ve “Mavi” (2000) dört şiir kitabı da bulunmaktadır.

Prof.Dr. Mehmet BİBER (2017 - ...)

Prof. Dr. Mehmet Biber 10.11.1968 tarihinde Erzurum’da doğdu. 1985-1990 yılları arasında Atatürk Üniversitesi fizik bölümünde lisans eğitimini gördü. Yine aynı üniversitede 1993-1996 yılları arasında yüksek lisans, 1997-2000 yılları arasında doktora eğitimlerine devam etti. 2003’te Belçika Gent Üniversitesinde, 2009-2010 yıllarında ise İngiltere Durham Üniversitesinde post doktora yaptı.

Biber, Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde 1992-2000 yılları arasında Arş. Gör, 2000-2001 yılları arasında Arş. Gör. Dr., 2001-2005 yılları arasında Yrd. Doç. Dr. olarak görev yapmıştır. 2005-2011 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesinde Doç. Dr., 2011-2016 yılları arasında Prof. Dr. olarak görev yapmıştır. Biber, 2016’dan bu yana Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoteknoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

2011-2013 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Yardımcısı, 2012-2013 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvar Müdürlüğü, 2013 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı görevlerini yürüttü.

25 Ocak 2017 tarihinden itibaren Ardahan Üniversitesi Rektörü olarak görev yapmaktadır..

Turkish Journal of Physics’te 2014’ten beri editörlük yapan Biber’in, SSCI / SCI / AHCI Expanded kapsamında çok sayıda makalesi yayımlanmıştır.Yukarı
K.V.K.K.