ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
  Ana Sayfa  |     ÜBYS  |     Telefon Rehberi  |     E-Posta   |      Öğrenci E-Posta   
                         
ARÜ Hakkında
|
Yönetim
|
Birimler
|
Öğrenci
|
E-Servisler
XKapat
YÖNETMELİKLER / YÖNERGELER

    - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
    - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (ESKİ)
    - Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
    - Önlisans ve Lisans Öğrenci Danışmanlığı Uygulama Yönergesi
    - Yaz Okulu Yönetmeliği
    - Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yönetmeliği
    - Çift Anadal Programı (ÇAP) Yönergesi
    - Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Yapma Usül ve Esasları
    - Yandal Programı Yönergesi
    - Öğrenci Kulüpleri Yönergesi
    - Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesi Yönergesi
    - Özel Öğrenci Yönergesi
    - Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Ve Zorunlu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi
    - Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi
    - Mühendislik Fakültesi Bitirme Çalışması Yönergesi
    - Sağlık Bilimleri Fakültesi Bitirme Projesi Yönergesi
    - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönergesi
    - Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği
    - Ardahan Üniversitesi Öğrenci Temsilcileri Ve Konseyi Yönergesi
    - Ardahan Üniversitesi Zorunlu Mesleki Uygulama Dersleri Yönergesi
    - Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilere İlişkin Kurallar
    - Önlisans ve Lisans Yazılı Sınav Uygulama Usul ve Esasları
    - Öğrenim Sırasında Alınacak Pedagojik Formasyon Eğitimi Dersleri Uygulama İlkeleri


2017 - 2018 Akademik Takvim


2017 - 2018 Akademik Takvimi     2018 - 2019 Akademik Takvimi

Ağustos 2017
11 Ağustos Cuma - 16 Ağustos Çarşamba 2017
Yeni Kayıt (E-Devlet Kayıtları)
14 Ağustos Pazartesi - 18 Ağustos Cuma 2017
Yeni Kayıt
11 Ağustos Cuma – 25 Eylül Pazartesi 2017
Muafiyet ve İntibaka Müracaat
28 Ağustos Pazartesi – 10 Eylül Pazar 2017
Harç Ödeme, Kayıt Yenileme ve Derse Yazılma
Eylül 2017
11 Ağustos Cuma – 25 Eylül Pazartesi 2017
Muafiyet ve İntibaka Müracaat
28 Ağustos Pazartesi – 10 Eylül Pazar 2017
Harç Ödeme, Kayıt Yenileme ve Derse Yazılma
11 Eylül Pazartesi –15 Eylül Cuma 2017
Mazeretli Kayıtların Müracaatı (Kayıt Yenileme İçin)
18 Eylül Pazartesi – 20 Eylül Çarşamba 2017
Mazeretli Öğrencilerin Kayıtları (Kayıt Yenileme İçin)
11 Eylül Pazartesi – 17 Eylül Pazar 2017
Ders Ekle Sil Haftası
11 Eylül 2017 Pazartesi
Güz Yarıyılı Ders Başlangıcı
11 Eylül Pazartesi -25 Eylül Pazartesi 2017
Kayıt Dondurma Müracaatı
Ekim 2017


**** Ara Sınavlar olduğunda derslerde yapılacaktır. Ara Sınav Tarihler Akademik Birimler Tarafından Belirlenecek Olup Ardahan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 27. Maddesi gereğince sınavların başlangıcından en az on beş gün önce ilan edilir. (MADDE 27. Ara sınav ve yarıyıl/yıl sonu sınavlarının yapılacağı yer ve tarihler, dekanlık/ yüksekokul/ meslek yüksekokulu müdürlüğünce belirlenir ve sınavların başlangıcından en az on beş gün önce ilan edilir.)

***** Ara Sınavlara Mazeretleri dolayısıyla katılamayan öğrenciler Ardahan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin29 maddesi gereğince sınavların bitiminden itibaren en geç beş iş günü içinde ilgili birime başvurması gerekmektedir.( MADDE 29. Kaza, birinci derece yakınının ölümü, hastalık, doğal afet ve ilgili birimin yönetim kurulunca kabul edilen diğer mazeretlerde, sınavların bitiminden itibaren en geç beş iş günü içinde başvurulması halinde, ilgili yönetim kurulu kararı ile mazeret sınavı açılabilir.)


Kasım 2017


**** Ara Sınavlar olduğunda derslerde yapılacaktır. Ara Sınav Tarihler Akademik Birimler Tarafından Belirlenecek Olup Ardahan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 27. Maddesi gereğince sınavların başlangıcından en az on beş gün önce ilan edilir. (MADDE 27. Ara sınav ve yarıyıl/yıl sonu sınavlarının yapılacağı yer ve tarihler, dekanlık/ yüksekokul/ meslek yüksekokulu müdürlüğünce belirlenir ve sınavların başlangıcından en az on beş gün önce ilan edilir.)

***** Ara Sınavlara Mazeretleri dolayısıyla katılamayan öğrenciler Ardahan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin29 maddesi gereğince sınavların bitiminden itibaren en geç beş iş günü içinde ilgili birime başvurması gerekmektedir.( MADDE 29. Kaza, birinci derece yakınının ölümü, hastalık, doğal afet ve ilgili birimin yönetim kurulunca kabul edilen diğer mazeretlerde, sınavların bitiminden itibaren en geç beş iş günü içinde başvurulması halinde, ilgili yönetim kurulu kararı ile mazeret sınavı açılabilir.)


Aralık 2017
01 Aralık Cuma 2017
Yıl Sonu Sınav Programlarının İlanı ( Final ve Bütünleme Sınavları )
04 Aralık Pazartesi–10 Aralık Pazar 2017
Mazeret Sınavları ( Ara Sınavlar İçin )
15 Aralık 2017 Cuma
Güz Yarıyılı Derslerinin Bitimi
16 Aralık Cumartesi - 30 Aralık Cumartesi 2017
Final Sınavları
16 Aralık 2017 Cumartesi -7 Ocak Pazar 2018
Final Sınav Notlarının İlanı
Ocak 2018
16 Aralık 2017 Cumartesi -7 Ocak Pazar 2018
Final Sınav Notlarının İlanı
8 Ocak Pazartesi – 14 Ocak Pazar 2018
Öğrencilerin Notlara İtirazı (Final Sınavları İçin )
15 Ocak Pazartesi – 17 Ocak Çarşamba 2018
Öğretim Elemanlarını itiraz edilen notları değerlendirmesi ve maddi hata yapılan notların öğrenci bilgi sistemine girilmesi (Final Sınavları İçin )
08 Ocak Pazartesi –21 Ocak Pazar 2018
Bütünleme Sınavları
08 Ocak Pazartesi - 28 Ocak Pazar 2018
Bütünleme Sınav Notlarının İlanı
29 Ocak Pazartesi - 04 Şubat Pazar 2018
Öğrencilerin Notlara İtirazı (Bütünleme Sınavları İçin)
Şubat 2018
29 Ocak Pazartesi - 04 Şubat Pazar 2018
Öğrencilerin Notlara İtirazı (Bütünleme Sınavları İçin)
05 Şubat Pazartesi – 07 Şubat Çarşamba
Öğretim Elemanlarını itiraz edilen notları değerlendirmesi ve maddi hata yapılan notların öğrenci bilgi sistemine girilmesi(Bütünleme Sınavları İçin)
08 Şubat Perşembe -09 Şubat Cuma
Akademik birimlerin yüzde ona giren öğrencileri tespit ederek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirmesi
09 Şubat Cuma 2018
Tek Ders Sınavı
09 Şubat Cuma – 16 Şubat Cuma 2018
Tek Ders Sınav Notlarının İlanı
17 Şubat Cumartesi – 23 Şubat Cuma 2018
Öğrencilerin Notlara İtirazı (Tek Ders Sınavı İçin)
26 Şubat Pazartesi – 28 Şubat Çarşamba 2018
Öğretim Elemanlarını itiraz edilen notları değerlendirmesi ve maddi hata yapılan notların öğrenci bilgi sistemine girilmesi ( Tek Ders Sınavı İçin)
12 Şubat Pazartesi - 05 Mart Pazartesi 2018
Muafiyet ve İntibaka Müracaat
12 Şubat Pazartesi -18 Şubat Pazar - 2018
Harç Ödeme, Kayıt Yenileme ve Derse Yazılma
19 Şubat Pazartesi –23 Şubat Cuma 2018
Mazeretli Kayıtların Müracaatı (Kayıt Yenileme İçin)
26 Şubat Pazartesi- 28 Şubat Çarşamba2018
Mazeretli Öğrencilerin Kayıtları (Kayıt Yenileme İçin)
19 Şubat Pazartesi - 25 Şubat Pazar 2018
Ders Ekle Sil Haftası
19 Şubat Pazartesi 2018
Bahar Yarıyılı Ders Başlangıcı
19 Şubat Pazartesi -05 Mart Pazartesi 2018
Kayıt Dondurma Müracaatı
Mart 2018
12 Şubat Pazartesi - 05 Mart Pazartesi 2018
Muafiyet ve İntibaka Müracaat
19 Şubat Pazartesi -05 Mart Pazartesi 2018
Kayıt Dondurma Müracaatı


**** Ara Sınavlar olduğunda derslerde yapılacaktır. Ara Sınav Tarihler Akademik Birimler Tarafından Belirlenecek Olup Ardahan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 27. Maddesi gereğince sınavların başlangıcından en az on beş gün önce ilan edilir. (MADDE 27. Ara sınav ve yarıyıl/yıl sonu sınavlarının yapılacağı yer ve tarihler, dekanlık/ yüksekokul/ meslek yüksekokulu müdürlüğünce belirlenir ve sınavların başlangıcından en az on beş gün önce ilan edilir.)

***** Ara Sınavlara Mazeretleri dolayısıyla katılamayan öğrenciler Ardahan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin29 maddesi gereğince sınavların bitiminden itibaren en geç beş iş günü içinde ilgili birime başvurması gerekmektedir.( MADDE 29. Kaza, birinci derece yakınının ölümü, hastalık, doğal afet ve ilgili birimin yönetim kurulunca kabul edilen diğer mazeretlerde, sınavların bitiminden itibaren en geç beş iş günü içinde başvurulması halinde, ilgili yönetim kurulu kararı ile mazeret sınavı açılabilir.)


Nisan 2018


**** Ara Sınavlar olduğunda derslerde yapılacaktır. Ara Sınav Tarihler Akademik Birimler Tarafından Belirlenecek Olup Ardahan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 27. Maddesi gereğince sınavların başlangıcından en az on beş gün önce ilan edilir. (MADDE 27. Ara sınav ve yarıyıl/yıl sonu sınavlarının yapılacağı yer ve tarihler, dekanlık/ yüksekokul/ meslek yüksekokulu müdürlüğünce belirlenir ve sınavların başlangıcından en az on beş gün önce ilan edilir.)

***** Ara Sınavlara Mazeretleri dolayısıyla katılamayan öğrenciler Ardahan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin29 maddesi gereğince sınavların bitiminden itibaren en geç beş iş günü içinde ilgili birime başvurması gerekmektedir.( MADDE 29. Kaza, birinci derece yakınının ölümü, hastalık, doğal afet ve ilgili birimin yönetim kurulunca kabul edilen diğer mazeretlerde, sınavların bitiminden itibaren en geç beş iş günü içinde başvurulması halinde, ilgili yönetim kurulu kararı ile mazeret sınavı açılabilir.)


Mayıs 2018
14 Mayıs Pazartesi 2018
Yıl Sonu Sınav Programlarının İlanı ( Final ve Bütünleme Sınavları
14 Mayıs Pazartesi – 20 Mayıs Pazar 2018
Mazeret Sınavları ( Ara Sınavlar İçin )
29 Mayıs Salı 2018
Bahar Yarıyılı Derslerinin Bitimi
30 Mayıs Çarşamba -12 Haziran Salı 2018
Final Sınavları
30 Mayıs Çarşamba – 24 Haziran Pazar 2018
Final Sınav Notlarının İlanı
Haziran 2018
30 Mayıs Çarşamba -12 Haziran Salı 2018
Final Sınavları
30 Mayıs Çarşamba – 24 Haziran Pazar 2018
Final Sınav Notlarının İlanı
25 Haziran Pazartesi – 01 Temmuz Pazar 2018
Öğrencilerin Notlara İtirazı (Final Sınavları İçin )
27 Haziran Çarşamba – 05 Temmuz Perşembe 2018
Bütünleme Sınavları
27 Haziran Çarşamba  – 15 Temmuz Pazar- 2018
Bütünleme Sınav Notlarının İlanı
Temmuz 2018
25 Haziran Pazartesi – 01 Temmuz Pazar 2018
Öğrencilerin Notlara İtirazı (Final Sınavları İçin )
02 Temmuz Pazartesi – 04 Temmuz Çarşamba 2018
Öğretim Elemanlarını itiraz edilen notları değerlendirmesi ve maddi hata yapılan notların öğrenci bilgi sistemine girilmesi(Final Sınavları İçin)
27 Haziran Çarşamba  – 05 Temmuz Perşembe 2018
Bütünleme Sınavları
27 Haziran Çarşamba  – 15 Temmuz Pazar- 2018
Bütünleme Sınav Notlarının İlanı
16 Temmuz Pazartesi - 22 Temmuz Pazar 2018
Öğrencilerin Notlara İtirazı(Bütünleme Sınavları İçin)
23 Temmuz Pazartesi – 25 Temmuz Çarşamba 2018
Öğretim Elemanlarını itiraz edilen notları değerlendirmesi ve maddi hata yapılan notların öğrenci bilgi sistemine girilmesi (Bütünleme sınavları için)
26 Temmuz Perşembe – 27 Temmuz Cuma 2018
Akademik birimlerin yüzde ona giren öğrencileri tespit ederek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirmesi
26 Temmuz Perşembe 2018
Tek Ders Sınavı
26 Temmuz Perşembe - 03 Ağustos Cuma 2018
Tek Ders Sınav Notlarının İlanı
Ağustos 2018
26 Temmuz Perşembe - 03 Ağustos Cuma 2018
Tek Ders Sınav Notlarının İlanı
06 Ağustos Pazartesi – 12 Ağustos Pazar 2018
Öğrencilerin Notlara İtirazı (Tek Ders Sınavı İçin)
13 Ağustos Pazartesi-15 Ağustos Çarşamba 2018
Öğretim Elemanlarını itiraz edilen notları değerlendirmesi ve maddi hata yapılan notların öğrenci bilgi sistemine girilmesi (Tek Ders Sınavı İçin)


**** Ara Sınavlar olduğunda derslerde yapılacaktır. Ara Sınav Tarihler Akademik Birimler Tarafından Belirlenecek Olup Ardahan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 27. Maddesi gereğince sınavların başlangıcından en az on beş gün önce ilan edilir. (MADDE 27. Ara sınav ve yarıyıl/yıl sonu sınavlarının yapılacağı yer ve tarihler, dekanlık/ yüksekokul/ meslek yüksekokulu müdürlüğünce belirlenir ve sınavların başlangıcından en az on beş gün önce ilan edilir.)

***** Ara Sınavlara Mazeretleri dolayısıyla katılamayan öğrenciler Ardahan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin29 maddesi gereğince sınavların bitiminden itibaren en geç beş iş günü içinde ilgili birime başvurması gerekmektedir.( MADDE 29. Kaza, birinci derece yakınının ölümü, hastalık, doğal afet ve ilgili birimin yönetim kurulunca kabul edilen diğer mazeretlerde, sınavların bitiminden itibaren en geç beş iş günü içinde başvurulması halinde, ilgili yönetim kurulu kararı ile mazeret sınavı açılabilir.)


Yukarı
K.V.K.K.