Ardahan Üniversitesi
ARÜ'den Haberler

Türkiye’nin En Büyük İl Çalıştayı  “Ardahan Çalıştayı Sonuç Raporu”  Yayımlandı

24 KASIM 2023

Üniversitemiz ev sahipliğinde, Üniversitemiz Ardahan Ekonomik ve Sosyal Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde 18-19 Kasım 2022 yılında 450’den fazla konuşmacının katıldığı Türkiye’nin en büyük il çalıştayı Ardahan Çalıştayı, “Çalıştay Sonuç Raporu” yayımlandı. Ardahan Üniversitesi Yayınları tarafından basılan Raporun ilin geleceğine projeksiyon tutması bekleniyor.

Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Biber: “Çalıştay Raporu İlimize ve Ülkemize Hayırlı Olsun…”

Çalıştay Raporu ile ilgili açıklama yapan Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Biber şöyle konuştu: “Üniversitemiz şehir-üniversite işbirliğini en sağlıklı şekilde yürüten ve şehirle sıkı ilişkiler içinde olan üniversitelerden biridir. Bizler kampüsümüzü, kampüsün bilgi havuzunu, üniversitemizin teknolojisini, akademik üretim kapasitesini ve değer üretme azmini sonuna kadar şehrimizin kullanımına sunduk. Yeni üniversitelerin, üzerine konuşlandıkları şehre/bölgesine, ülkesine ve insanlık âlemine sağladığı katkıyı görmek isteyenlere Üniversitemizi örnek göstermek isterim.

Bu yaklaşımın en somut örneklerinden biri 18-19 Kasım 2022 yılında düzenlediğimiz Ardahan Çalıştayı oldu. İlimizin sorunlarını, bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerini tespit etmeyi amaçlayan Çalıştayımız, süreç ve sonuçları itibariyle bu amacını başarıyla gerçekleştirdi. Çalıştaya 450’den fazla kamu yöneticisi, bürokrat, akademisyen, siyasetçi, sivil toplum örgütü ve vatandaş temsilcisi katıldı. Böylelikle Çalıştay iddiasını gerçekleştirerek Türkiye’nin en büyük il çalıştayı oldu. Şehrin bütün dinamikleri, demokratik ve şenlikli bir ortamda ilimizin sorunlarını ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerini konuştular.

Hem çalıştayı hazırlama hem de sonuç raporunu tanzim etme süreci uzun ve meşakkatliydi. Şimdi çalıştay sonuç raporumuz hazır. Elde edilen bulguların, tespit edilen sorunlar ve bu sorunların her birine ilişkin çözüm önerilerinin şehrimizin geleceğine ışık tutacağından, alınan karar ve yapılan uygulamalara olumlu yönde katkı sağlayacağından şüphem yok. Çalıştaya katılım sağlayan, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Çalıştay düzenleme kurulu başkanımız ve düzenleme kurulunda yer alan ekibimizi tek tek kutluyor, hepsine teşekkür ediyorum. Ardahan Çalıştayı Sonuç Raporu’nun ilimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. İhsan Kurtbaş: “Şehrin Ayrıntılı Bir MR’ını Çektik…”

Konuyla ilgili açıklama yapan Ardahan Çalıştayı Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. İhsan Kurtbaş, şunları söyledi: “Üniversitemiz ev sahipliğinde ve Ardahan Ekonomik-Sosyal, Uygulama-Araştırma Merkezi bünyesinde düzenlemiş olduğumuz Ardahan Çalıştayı Sonuç Raporu’nu an itibariyle yayınlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çalıştaya şehrin ekonomik, ticari, siyasi, kültürel ve bilimsel alandaki bütün kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ve temsilcilerinin yanı sıra, muhtarlarımızın da içinde yer aldığı vatandaş temsilcileri katıldı. Böylelikle ilin bütün dinamiklerinin ortak platformda buluştuğu, profesyonel bir paylaşım ve ideal bir müzakere ortamı oluşturuldu. Bu bağlamda Çalıştayda ortaya çıkan görüşler şehrin ortak aklından doğan toplumsal konsensüsü yansıyor. Bu haliyle, Ardahan Çalıştayı, Türkiye’nin en büyük şehir çalıştayı olduğu gibi tasarım açısından kendinden sonra yapılacak il çalıştayları için de öncül ve ideal bir örnek-model olma vasfını kazandı.

Bu süreçte başta Ardahan Çalıştayı’nın fikri öncüsü olan Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Biber’e teşekkürlerimi arz ediyorum. Sayın hocamız bilhassa konusu Ardahan olan yaptığımız her türlü çalışmada önümüzü açtı, ufkumuzu aydınlattı. Bununla beraber ilimiz ve il dışından iştirak eden kıymetli misafirlerimize, katılımcılarımıza, moderatörlerimize çok teşekkür ederim. Ayrıca Çalıştay’a özveriyle emek veren Düzenleme Kurulu Üyelerimizin her birine, ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum”.

Türkiye’nin En Büyük İl Çalıştayı Olma Özelliğini Taşıyor

Çalıştay’a katılmak üzere ilimizden ve il dışından, bürokratlar, kamu çalışanları, Sivil Toplum Kuruluşları, iş dünyası, meslek odaları ve vatandaş temsilcilerinin yanı sıra, ilimizle ilgili akademik çalışmalar yapmış bilim insanlarından oluşan 450’den fazla katılımcı-konuşmacı, titiz bir tarama süreciyle tek tek davet üzerine katılmıştı. Bu haliyle 450’den fazla davetlinin katılımcı-konuşmacı olarak katıldığı çalıştay, Türkiye’nin en büyük şehir çalıştayı olma vasfını taşıyor.

Çalıştay’da 15 Masada 15 Ayrı Konu Görüşüldü

Çalıştayda ilimizin ekonomisi ve yatırım imkânlarından kentleşme, çevre ve altyapı sorunlarına; işsizlik, göç, eğitim ve sağlık konularından pazarlama ve markalaşma sorunlarına, enerji kaynaklarından, coğrafya ve turizm potansiyellerine, kadın ve engelli sorunlarından, tarım, hayvancılık ve arıcılık sorunlarına, oradan da sınır kapılarına kadar birçok mesele, ayrı ayrı ve derinlemesine ele alınarak değerlendirildi. Böylelikle belirlenen 15 konu başlığında teori, pratik ve deneyim süzgecinden geçen görüşler harmanlanarak dilin detaylı bir MR’ı çekildi.

Sonuç Raporunun İlin Master Planına Işık Tutması Bekleniyor

Çalıştay sonucunda 15 ayrı masada 150’den fazla nokta atışı nesnel sorun tespit edilerek, bu sorunların her birine ilişkin çözüm önerileri ortaya konulmuştur. Çalıştay Raporunda, tespit edilen sorunlar ve bu sorunların her birine ilişkin doğru ve uygulanabilir çözüm önerilerinin doğrudan siyasetçiler, bürokratlar, sivil toplum örgütü temsilcileri, oda-meslek kuruluşlarının karar ve uygulamalarına yön vereceği düşünülmektedir.

Ardahan Çalıştayı Sonuç Raporu (E-Kitapçık)

Ardahan Çalıştayı Sonuç Raporu’nu İndirmek İçin Tıklayınız…