System.IndexOutOfRangeException: There is no row at position 0. at System.Data.RBTree`1.GetNodeByIndex(Int32 userIndex) at System.Data.DataRowCollection.get_Item(Int32 index) at liste.Page_Load(Object sender, EventArgs e) in c:\inetpub\wwwroot\liste.aspx.cs:line 213 Ardahan Üniversitesi
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
  Ana Sayfa  |     ÜBYS  |     Telefon Rehberi  |     E-Posta   
                         
ARÜ Hakkında
|
Yönetim
|
Birimler
|
Öğrenci
|
E-Servisler
XKapat


Abdullah Bingöl
Görevi:
Özel Kalem Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni
Telefon:
478 - 2117528
Dahili:
2601
E-posta:
abdullahbingol@ardahan.edu.tr
Emel Tanlak
Görevi:
Özel Kalem Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni
Telefon:
478 - 2117501
Dahili:
1002
E-posta:
emeltanlak@ardahan.edu.tr
Erdoğan Yıldırım
Görevi:
Sürekli İşçi
Telefon:
478 - 2117528
Dahili:
2601
E-posta:
yildirimerdogan@ardahan.edu.tr
Kübra Erkılıç
Görevi:
Sürekli İşçi
Telefon:
478 - 2115349
Dahili:
E-posta:
erkilickubra@ardahan.edu.tr
Sibel Açikyildiz
Görevi:
Sürekli İşçi
Telefon:
478 - 2117528
Dahili:
2601
E-posta:
acikyildizsibel@ardahan.edu.tr


Yukarı