ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
  Ana Sayfa  |     ÜBYS  |     Telefon Rehberi  |     E-Posta   |      Öğrenci E-Posta   
                         
ARÜ Hakkında
|
Yönetim
|
Birimler
|
Öğrenci
|
E-Servisler
XKapat
YÖNETMELİKLER / YÖNERGELER

    - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
    - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (ESKİ)
    - Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
    - Önlisans ve Lisans Öğrenci Danışmanlığı Uygulama Yönergesi
    - Yaz Okulu Yönetmeliği
    - Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yönetmeliği
    - Çift Anadal Programı (ÇAP) Yönergesi
    - Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Yapma Usül ve Esasları
    - Yandal Programı Yönergesi
    - Öğrenci Kulüpleri Yönergesi
    - Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesi Yönergesi
    - Özel Öğrenci Yönergesi
    - Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Ve Zorunlu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi
    - Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi
    - Mühendislik Fakültesi Bitirme Çalışması Yönergesi
    - Sağlık Bilimleri Fakültesi Bitirme Projesi Yönergesi
    - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönergesi
    - Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği
    - Ardahan Üniversitesi Öğrenci Temsilcileri Ve Konseyi Yönergesi
    - Ardahan Üniversitesi Zorunlu Mesleki Uygulama Dersleri Yönergesi
    - Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilere İlişkin Kurallar
    - Önlisans ve Lisans Yazılı Sınav Uygulama Usul ve Esasları


İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Çağrı Coşkun
Görevi:
İdari ve Mali İşler Daire Başkanı
Telefon:
478 - 2117520
Dahili:
1350
E-posta:
cagricoskun@ardahan.edu.tr
Mustafa Kılıç
Görevi:
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Şube Müdürü
Telefon:
478 - 2117575
Dahili:
1355
E-posta:
mustafakilic@ardahan.edu.tr
Recep Kurban
Görevi:
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Şube Müdürü
Telefon:
478 - 2117500
Dahili:
5565
E-posta:
recepkurban@ardahan.edu.tr
Ümit Kayatürk
Görevi:
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Şube Müdürü
Telefon:
478 - 2117575
Dahili:
1360
E-posta:
umitkayaturk@ardahan.edu.tr
Keziban Yaşar
Görevi:
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Şef
Telefon:
478 - 2117520
Dahili:
1354
E-posta:
kezibansarikaya@ardahan.edu.tr
Sinan Işık
Görevi:
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Şef
Telefon:
478 - 2117575
Dahili:
1208
E-posta:
sinanisik@ardahan.com.tr
Alaattin Ballı
Görevi:
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Bilgisayar İşletmeni
Telefon:
478 - 2117520
Dahili:
1368
E-posta:
alaattinballi@ardahan.edu.tr
Bilgen Güler
Görevi:
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Bilgisayar İşletmeni
Telefon:
478 - 2117520
Dahili:
1365
E-posta:
bilgenguler@ardahan.edu.tr
Özkan Aktürk
Görevi:
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Bilgisayar İşletmeni
Telefon:
478 - 211
Dahili:
1359
E-posta:
ozkanakturk@ardahan.edu.tr
Muhammed Raşit Onur
Görevi:
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Baş Şoför
Telefon:
478 - 2117575
Dahili:
1363
E-posta:
onurmuhammedrasit@ardahan.edu.tr
Albayrak Kaya
Görevi:
Sürekli İşçi
Telefon:
478 - 2117575
Dahili:
1208
E-posta:
kayaalbayrak@ardahan.edu.tr
Fatma Yıldırım
Görevi:
Sürekli İşçi
Telefon:
478 - 2117575
Dahili:
1208
E-posta:
yildirimfatma@ardahan.edu.tr
Kazim Çoban
Görevi:
Sürekli İşçi
Telefon:
478 - 2117575
Dahili:
1208
E-posta:
cobankazim@ardahan.edu.tr
Mahir Karakuş
Görevi:
Sürekli İşçi
Telefon:
478 - 2117575
Dahili:
1208
E-posta:
karakusmahir@ardahan.edu.tr
Meltem Akbulak
Görevi:
Sürekli İşçi
Telefon:
478 - 2117575
Dahili:
1360
E-posta:
akbulakmeltem@ardahan.edu.tr
Murat Deniz
Görevi:
Sürekli İşçi
Telefon:
478 - 2117520
Dahili:
1365
E-posta:
denizmurat@ardahan.edu.tr
Nurali Yıldız
Görevi:
Sürekli İşçi
Telefon:
478 - 2117575
Dahili:
1208
E-posta:
yildiznurali@ardahan.edu.tr
Nusret Gürkan Coşar
Görevi:
Sürekli İşçi
Telefon:
478 - 2117575
Dahili:
1360
E-posta:
cosarnusretgurkan@ardahan.edu.tr
Oğuz Alan
Görevi:
Sürekli İşçi
Telefon:
478 - 2117500
Dahili:
E-posta:
alanoguz@ardahan.edu.tr
Özer Şaşı
Görevi:
Sürekli İşçi
Telefon:
478 - 2117575
Dahili:
1208
E-posta:
sasiozer@ardahan.edu.tr
Özkan Yılmaz
Görevi:
Sürekli İşçi
Telefon:
478 - 2117526
Dahili:
E-posta:
yilmazozkan@ardahan.edu.tr
Turgay Bilgin
Görevi:
Sürekli İşçi
Telefon:
478 - 2117500
Dahili:
1363
E-posta:
bilginturgay@ardahan.edu.tr
Tuygun Pehlivan
Görevi:
Sürekli İşçi
Telefon:
478 - 2113165
Dahili:
E-posta:
pehlivantuygun@ardahan.edu.tr
Ümit Ciritci
Görevi:
Sürekli İşçi
Telefon:
478 - 2113165
Dahili:
E-posta:
ciritciumit@ardahan.edu.tr
Yudum Öztürk
Görevi:
Sürekli İşçi
Telefon:
478 - 2117575
Dahili:
1353
E-posta:
ozturkyudum1@ardahan.edu.tr
Murat Pehlivan
Görevi:
Telefon:
478 - 2117575
Dahili:
1208
E-posta:
pehlivanmurat@ardahan.edu.tr


Yukarı
K.V.K.K.