ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
  Ana Sayfa  |     ÜBYS  |     Telefon Rehberi  |     E-Posta   |      Öğrenci E-Posta   
                         
ARÜ Hakkında
|
Yönetim
|
Birimler
|
Öğrenci
|
E-Servisler
XKapat
YÖNETMELİKLER / YÖNERGELER

    - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
    - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (ESKİ)
    - Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
    - Önlisans ve Lisans Öğrenci Danışmanlığı Uygulama Yönergesi
    - Yaz Okulu Yönetmeliği
    - Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yönetmeliği
    - Çift Anadal Programı (ÇAP) Yönergesi
    - Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Yapma Usül ve Esasları
    - Yandal Programı Yönergesi
    - Öğrenci Kulüpleri Yönergesi
    - Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesi Yönergesi
    - Özel Öğrenci Yönergesi
    - Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Ve Zorunlu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi
    - Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi
    - Mühendislik Fakültesi Bitirme Çalışması Yönergesi
    - Sağlık Bilimleri Fakültesi Bitirme Projesi Yönergesi
    - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönergesi
    - Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği
    - Ardahan Üniversitesi Öğrenci Temsilcileri Ve Konseyi Yönergesi
    - Ardahan Üniversitesi Zorunlu Mesleki Uygulama Dersleri Yönergesi
    - Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilere İlişkin Kurallar
    - Önlisans ve Lisans Yazılı Sınav Uygulama Usul ve Esasları
    - Öğrenim Sırasında Alınacak Pedagojik Formasyon Eğitimi Dersleri Uygulama İlkeleri


Gıda Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Okan Eştürk
Görevi:
Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı
Telefon:
478 - 2117575
Dahili:
5440
E-posta:
okanesturk@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Arş. Gör. Dr. Fatma Ersöz
Görevi:
Gıda Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı
Telefon:
478 - 2117575
Dahili:
5348
E-posta:
fatmaersoz@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Prof. Dr. Orhan Yılmaz
Görevi:
Gıda Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Telefon:
478 - 2117510
Dahili:
6221
E-posta:
orhanyilmaz@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Doç. Dr. Fatih Kalkan
Görevi:
Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Telefon:
478 - 2117575
Dahili:
5434
E-posta:
fkalkan@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Dr. Öğr. Üyesi Akif Göktuğ Bozkurt
Görevi:
Gıda Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Telefon:
478 - 2117531
Dahili:
E-posta:
akifgoktugbozkurt@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Dr. Öğr. Üyesi Bilge Sayın Börekçi
Görevi:
Gıda Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Telefon:
478 - 2117575
Dahili:
5388
E-posta:
bilgesayin@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Dr. Öğr. Üyesi Duygu Alp
Görevi:
Gıda Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Telefon:
478 - 2117575
Dahili:
5388
E-posta:
duygualp@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Dr. Öğr. Üyesi İzzet Özhamamcı
Görevi:
Gıda Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Telefon:
478 - 2117575
Dahili:
5435
E-posta:
izzetozhamamci@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Arş. Gör. Pınar Şekerci Keleş
Görevi:
Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi
Telefon:
478 - 2117575
Dahili:
5348
E-posta:
pinarsekerci@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
İrfan Topçu
Görevi:
Gıda Mühendisliği Bölümü Tekniker
Telefon:
478 - 2117575
Dahili:
2000
E-posta:
irfantopcu@ardahan.edu.tr


Yukarı
K.V.K.K.