ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
  Ana Sayfa  |     ÜBYS  |     Telefon Rehberi  |     E-Posta   |      Öğrenci E-Posta   
                         
ARÜ Hakkında
|
Yönetim
|
Birimler
|
Öğrenci
|
E-Servisler
XKapat
YÖNETMELİKLER / YÖNERGELER

    - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
    - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (ESKİ)
    - Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
    - Önlisans ve Lisans Öğrenci Danışmanlığı Uygulama Yönergesi
    - Yaz Okulu Yönetmeliği
    - Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yönetmeliği
    - Çift Anadal Programı (ÇAP) Yönergesi
    - Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Yapma Usül ve Esasları
    - Yandal Programı Yönergesi
    - Öğrenci Kulüpleri Yönergesi
    - Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesi Yönergesi
    - Özel Öğrenci Yönergesi
    - Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Ve Zorunlu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi
    - Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi
    - Mühendislik Fakültesi Bitirme Çalışması Yönergesi
    - Sağlık Bilimleri Fakültesi Bitirme Projesi Yönergesi
    - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönergesi
    - Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği
    - Ardahan Üniversitesi Öğrenci Temsilcileri Ve Konseyi Yönergesi
    - Ardahan Üniversitesi Zorunlu Mesleki Uygulama Dersleri Yönergesi
    - Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilere İlişkin Kurallar
    - Önlisans ve Lisans Yazılı Sınav Uygulama Usul ve Esasları


Tarih Bölümü
Prof. Dr. Makbule Sarıkaya
Görevi:
Tarih Bölüm Başkanı
Telefon:
478 - 2117575
Dahili:
2374
E-posta:
makbulesarikaya@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Prof. Dr. Ferudun Ata
Görevi:
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Telefon:
478 - 2117575
Dahili:
2374
E-posta:
fata@selcuk.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Doç. Dr. Zehra Odabaşı
Görevi:
Orta Çağ Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Telefon:
Dahili:
E-posta:
ze.odabasi17@gmail.com
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Beyza Ercan
Görevi:
Orta Çağ Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Telefon:
478 - 2117575
Dahili:
2380
E-posta:
aysebeyzaercan@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Dr. Öğr. Üyesi Göknil Arda
Görevi:
Eski Çağ Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Telefon:
478 - 2117575
Dahili:
2386
E-posta:
goknilarda@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Dr. Öğr. Üyesi Öner Tolan
Görevi:
Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Telefon:
478 - 2117575
Dahili:
2372
E-posta:
onertolan@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Dr. Öğr. Üyesi Suat Vural
Görevi:
Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Telefon:
478 - 2117575
Dahili:
2370
E-posta:
suatvural@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Öğr. Gör. Dr. Fırat Çakır
Görevi:
Yeni Çağ Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi
Telefon:
Dahili:
E-posta:
firatcakir@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Öğr. Gör. Dr. Kadir Güldür
Görevi:
Yakın Çağ Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi
Telefon:
Dahili:
E-posta:
kadirguldur@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Öğr. Gör. Hatice Ertürk
Görevi:
Yakın Çağ Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi
Telefon:
478 - 2117526
Dahili:
2377
E-posta:
haticeerturk@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Arş. Gör. Çağatay Vural
Görevi:
Eski Çağ Tarihi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi
Telefon:
Dahili:
E-posta:
cagatayvural@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Arş. Gör. Elif Yeşiltepe Turşucu
Görevi:
Yakın Çağ Tarihi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi
Telefon:
478 - 2117526
Dahili:
2377
E-posta:
elifyesiltepe@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Arş. Gör. Gönül Bayram
Görevi:
Orta Çağ Tarihi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi
Telefon:
478 - 2117575
Dahili:
2375
E-posta:
gonulbayram@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Arş. Gör. Harun Arslantürk
Görevi:
Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi
Telefon:
478 - 2117575
Dahili:
2384
E-posta:
harunarslanturk@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Arş. Gör. Volkan Özkan
Görevi:
Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi
Telefon:
478 - 2117575
Dahili:
2384
E-posta:
volkanozkan@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Arş. Gör. Dr. Nesimi Gökşen
Görevi:
Yeni Çağ Tarihi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi
Telefon:
Dahili:
E-posta:
nesimigoksen@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Arş. Gör. Dr. Özlem Alkan
Görevi:
Eski Çağ Tarihi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi
Telefon:
478 - 2117575
Dahili:
2375
E-posta:
ozlemalkan@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Dilek İlhan
Görevi:
Tarih Bölüm Bilgisayar İşletmeni
Telefon:
478 - 2117526
Dahili:
2450
E-posta:
dilekilhan@ardahan.edu.tr
Arş. Gör. Dr. Fasih Dinç
Görevi:
Yakın Çağ Tarihi Anabilim Dalı
Telefon:
478 - 2117575
Dahili:
2384
E-posta:
fasihdinc@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.


Yukarı
K.V.K.K.