ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
  Ana Sayfa  |     ÜBYS  |     Telefon Rehberi  |     E-Posta   |      Öğrenci E-Posta   
                         
ARÜ Hakkında
|
Yönetim
|
Birimler
|
Öğrenci
|
E-Servisler
XKapat
YÖNETMELİKLER / YÖNERGELER

    - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
    - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (ESKİ)
    - Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
    - Önlisans ve Lisans Öğrenci Danışmanlığı Uygulama Yönergesi
    - Yaz Okulu Yönetmeliği
    - Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yönetmeliği
    - Çift Anadal Programı (ÇAP) Yönergesi
    - Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Yapma Usül ve Esasları
    - Yandal Programı Yönergesi
    - Öğrenci Kulüpleri Yönergesi
    - Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesi Yönergesi
    - Özel Öğrenci Yönergesi
    - Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Ve Zorunlu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi
    - Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi
    - Mühendislik Fakültesi Bitirme Çalışması Yönergesi
    - Sağlık Bilimleri Fakültesi Bitirme Projesi Yönergesi
    - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönergesi
    - Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği
    - Ardahan Üniversitesi Öğrenci Temsilcileri Ve Konseyi Yönergesi
    - Ardahan Üniversitesi Zorunlu Mesleki Uygulama Dersleri Yönergesi
    - Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilere İlişkin Kurallar
    - Önlisans ve Lisans Yazılı Sınav Uygulama Usul ve Esasları
    - Öğrenim Sırasında Alınacak Pedagojik Formasyon Eğitimi Dersleri Uygulama İlkeleri


Mühendislik Fakültesi
Prof. Dr. Okan Eştürk
Görevi:
Mühendislik Fakültesi Dekanı
Telefon:
478 - 2117575
Dahili:
5440
E-posta:
okanesturk@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Doç. Dr. Rövşen Guliyev
Görevi:
Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı
Telefon:
478 - 2117575
Dahili:
5547
E-posta:
rovsenguliyev@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Hüseyin Çoban
Görevi:
Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı
Telefon:
478 - 2117575
Dahili:
5224
E-posta:
huseyincoban@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Metin Dülger
Görevi:
Mühendislik Fakültesi Fakülte Sekreteri
Telefon:
478 - 2117531
Dahili:
5562
E-posta:
metindulger@ardahan.edu.tr
İrfan Topçu
Görevi:
Mühendislik Fakültesi Tekniker
Telefon:
478 - 2117575
Dahili:
2000
E-posta:
irfantopcu@ardahan.edu.tr
Öğr. Gör. Ümmü Gülsüm Celayir
Görevi:
Mühendislik Fakültesi Memur
Telefon:
478 - 2117575
Dahili:
5446
E-posta:
ummugulsumcelayir@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Nizamettin Güler
Görevi:
Sürekli İşçi
Telefon:
478 - 2117575
Dahili:
2000
E-posta:
gulernizamettin@ardahan.edu.tr


Yukarı
K.V.K.K.