ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
  Ana Sayfa  |     ÜBYS  |     Telefon Rehberi  |     E-Posta   |      Öğrenci E-Posta   
                         
ARÜ Hakkında
|
Yönetim
|
Birimler
|
Öğrenci
|
E-Servisler
XKapat
YÖNETMELİKLER / YÖNERGELER

    - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
    - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (ESKİ)
    - Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
    - Önlisans ve Lisans Öğrenci Danışmanlığı Uygulama Yönergesi
    - Yaz Okulu Yönetmeliği
    - Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yönetmeliği
    - Çift Anadal Programı (ÇAP) Yönergesi
    - Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Yapma Usül ve Esasları
    - Yandal Programı Yönergesi
    - Öğrenci Kulüpleri Yönergesi
    - Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesi Yönergesi
    - Özel Öğrenci Yönergesi
    - Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Ve Zorunlu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi
    - Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi
    - Mühendislik Fakültesi Bitirme Çalışması Yönergesi
    - Sağlık Bilimleri Fakültesi Bitirme Projesi Yönergesi
    - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönergesi
    - Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği
    - Ardahan Üniversitesi Öğrenci Temsilcileri Ve Konseyi Yönergesi
    - Ardahan Üniversitesi Zorunlu Mesleki Uygulama Dersleri Yönergesi
    - Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilere İlişkin Kurallar
    - Önlisans ve Lisans Yazılı Sınav Uygulama Usul ve Esasları


İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
Prof. Dr. Musa Duman
Görevi:
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekanı
Telefon:
478 - 2117575
Dahili:
E-posta:
musaduman@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Doç. Dr. Kemal İbrahimzade
Görevi:
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı
Telefon:
478 - 2117500
Dahili:
2470
E-posta:
kemalibrahimzade@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Doç. Dr. Mayrambek Orozobayev
Görevi:
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı
Telefon:
478 - 2117575
Dahili:
2443
E-posta:
mayrambekorozobayev@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Erhan Aksakal
Görevi:
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Fakülte Sekreteri
Telefon:
478 - 2117526
Dahili:
2552
E-posta:
erhanaksakal@ardahan.edu.tr
Mustafa Gürel
Görevi:
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Fakültesi Şube Müdürü
Telefon:
478 - 2117526
Dahili:
2448
E-posta:
mustafagurel@ardahan.edu.tr
İrfan Topçu
Görevi:
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Tekniker
Telefon:
478 - 2117575
Dahili:
2000
E-posta:
irfantopcu@ardahan.edu.tr
Dilek İlhan
Görevi:
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Bilgisayar İşletmeni
Telefon:
478 - 2117526
Dahili:
2450
E-posta:
dilekilhan@ardahan.edu.tr
Elif Merve Çelik
Görevi:
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Memur
Telefon:
478 - 2117575
Dahili:
2188
E-posta:
elifmervecelik@ardahan.edu.tr
Rıdvan Yılmaz
Görevi:
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Memur
Telefon:
478 - 2117526
Dahili:
2456
E-posta:
ridvanyilmaz@ardahan.edu.tr
Eda Şahin
Görevi:
Sürekli İşçi
Telefon:
478 - 2117526
Dahili:
2449
E-posta:
sahineda@ardahan.edu.tr
Gülabat Yılmaz
Görevi:
Sürekli İşçi
Telefon:
478 - 2117526
Dahili:
2448
E-posta:
yilmazgulabat@ardahan.edu.tr
Güven Yılmaz
Görevi:
Sürekli İşçi
Telefon:
478 - 2117526
Dahili:
2448
E-posta:
yilmazguven@ardahan.edu.tr
Kurtuluş Kartal
Görevi:
Sürekli İşçi
Telefon:
478 - 2117526
Dahili:
2448
E-posta:
kartalkurtulus@ardahan.edu.tr
Oğuzhan Tavşan
Görevi:
Sürekli İşçi
Telefon:
478 - 2117526
Dahili:
2448
E-posta:
tavsanoguzhan@ardahan.edu.tr
Özcan Uymaz
Görevi:
Sürekli İşçi
Telefon:
478 - 2117526
Dahili:
2448
E-posta:
uymazozcan@ardahan.edu.tr
Serhat Baltaci
Görevi:
Sürekli İşçi
Telefon:
478 - 2117526
Dahili:
2448
E-posta:
baltaciserhat@ardahan.edu.tr
Ünsal Coşkun
Görevi:
Sürekli İşçi
Telefon:
478 - 2117526
Dahili:
2448
E-posta:
coskununsal@ardahan.edu.tr


Yukarı
K.V.K.K.