ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
  Ana Sayfa  |     ÜBYS  |     Telefon Rehberi  |     E-Posta   |      Öğrenci E-Posta   
                         
ARÜ Hakkında
|
Yönetim
|
Birimler
|
Öğrenci
|
E-Servisler
XKapat
YÖNETMELİKLER / YÖNERGELER

    - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
    - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (ESKİ)
    - Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
    - Önlisans ve Lisans Öğrenci Danışmanlığı Uygulama Yönergesi
    - Yaz Okulu Yönetmeliği
    - Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yönetmeliği
    - Çift Anadal Programı (ÇAP) Yönergesi
    - Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Yapma Usül ve Esasları
    - Yandal Programı Yönergesi
    - Öğrenci Kulüpleri Yönergesi
    - Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesi Yönergesi
    - Özel Öğrenci Yönergesi
    - Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Ve Zorunlu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi
    - Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi
    - Mühendislik Fakültesi Bitirme Çalışması Yönergesi
    - Sağlık Bilimleri Fakültesi Bitirme Projesi Yönergesi
    - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönergesi
    - Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği
    - Ardahan Üniversitesi Öğrenci Temsilcileri Ve Konseyi Yönergesi
    - Ardahan Üniversitesi Zorunlu Mesleki Uygulama Dersleri Yönergesi
    - Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilere İlişkin Kurallar
    - Önlisans ve Lisans Yazılı Sınav Uygulama Usul ve Esasları
    - Öğrenim Sırasında Alınacak Pedagojik Formasyon Eğitimi Dersleri Uygulama İlkeleri


Önceki Sayfa : Çıldır Meslek Yüksekokulu - Öğrenci
Program Başkanları ve Danışmanlıklar

Öğr. Gör. Metin BULU (Sosyal Hizmetler Programı Başkanı)

Öğr. Gör. Onur ÇELİK (Adalet Programı Başkanı)

Öğr. Gör. Onur ÇELİK (Lojistik Programı Başkanı)

Öğr. Gör. Onur Çelik (Dış Ticaret Programı Başkanı)

DANIŞMANLIKLAR

Hukuk Bölümü Adalet Programı 1. Sınıf Öğr. Gör. Kemal Gürcan ERTEKİN

Hukuk Bölümü Adalet Programı 2. Sınıf Öğr. Gör. Burak KARAOĞLAN

Sosyal Hizmetler Bölümü Sosyal Hizmetler Programı 1. Sınıf Öğr. Gör. Birsen GÜNGÖR KAYA

Sosyal Hizmetler Bölümü Sosyal Hizmetler Programı 2. Sınıf Öğr. Gör. Metin BULU

Yönetim ve Organizasyon Bölümü Lojistik Programı 1. Sınıf Öğr. Gör. Onur ÇELİK

Yönetim ve Organizasyon Bölümü Lojistik Programı 2. Sınıf Öğr. Gör. Onur ÇELİKYukarı
K.V.K.K.