ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
  Ana Sayfa  |     ÜBYS  |     Telefon Rehberi  |     E-Posta   |      Öğrenci E-Posta   
                         
ARÜ Hakkında
|
Yönetim
|
Birimler
|
Öğrenci
|
E-Servisler
XKapat
YÖNETMELİKLER / YÖNERGELER

    - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
    - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (ESKİ)
    - Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
    - Önlisans ve Lisans Öğrenci Danışmanlığı Uygulama Yönergesi
    - Yaz Okulu Yönetmeliği
    - Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yönetmeliği
    - Çift Anadal Programı (ÇAP) Yönergesi
    - Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Yapma Usül ve Esasları
    - Yandal Programı Yönergesi
    - Öğrenci Kulüpleri Yönergesi
    - Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesi Yönergesi
    - Özel Öğrenci Yönergesi
    - Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Ve Zorunlu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi
    - Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi
    - Mühendislik Fakültesi Bitirme Çalışması Yönergesi
    - Sağlık Bilimleri Fakültesi Bitirme Projesi Yönergesi
    - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönergesi
    - Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği
    - Ardahan Üniversitesi Öğrenci Temsilcileri Ve Konseyi Yönergesi
    - Ardahan Üniversitesi Zorunlu Mesleki Uygulama Dersleri Yönergesi
    - Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilere İlişkin Kurallar
    - Önlisans ve Lisans Yazılı Sınav Uygulama Usul ve Esasları
    - Öğrenim Sırasında Alınacak Pedagojik Formasyon Eğitimi Dersleri Uygulama İlkeleri


Önceki Sayfa : Ardahan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu - İdari
Program Başkanları ve Danışmanlıklar

Program BAŞKANLARI

Öğr.Gör. Özgün İLGEN (Maliye Program Bşk.)

Öğr. Gör. Hikmet AŞKAROĞLU ( Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Program Bşk.)

Öğr.Gör. Osman ARASLI (Halkla ilişkiler ve tanıtım Program Bşk.)

Öğr.Gör. Nilüfer Hürriyet YILDIZ (Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Program Bşk.)

Öğr.Gör. Benazir ÖZTÜRK ( İşletme Yönetimi Program Bşk.)

Öğr. Gör. Salim VURAL (Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Program Bşk.)

Öğr. Gör. Gülay DEMİR (Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi Program Bşk.)

 

2019-2020 GÜZ VE BAHAR DÖNEMİ DANIŞMANLIKLAR

Program Adı

Program Danışmanı

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı -1 Sınıf

Öğr.Gör.Nilüfer Hürriyet YILDIZ

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı-2 Sınıf

Öğr.Gör. Selçuk YILMAZ

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı İ.Ö.-1 Sınıf

Öğr.Gör.Benazir ÖZTÜRK

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı İ.Ö.-2 Sınıf

Öğr.Gör Handan ÖZCAN ARSLAN

Halkla İlişkiler ve Tanıtım-1 Sınıf

Öğr.Gör.Gülay DEMİR

Halkla İlişkiler ve Tanıtım-2 Sınıf

Öğr.Gör.Osman ARASLI

Maliye-1 Sınıf

Öğr.Gör.Özgün İLGEN

Maliye-2 Sınıf

Öğr.Gör.Fatih KOÇ

Maliye İ.Ö. -1 Sınıf

Öğr.Gör.Salim VURAL

Maliye İ.Ö. -2 Sınıf

Öğr.Gör.Salim VURAL

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları-1 Sınıf

Öğr.Gör.Nihat Emre BÖREKÇİ

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları-2 Sınıf

Öğr.Gör.Nihat Emre BÖREKÇİ

İşletme Yönetimi-1 Sınıf

Dr. Öğr. Üyesi Salih Serkan KALELİ

İşletme Yönetimi-2 Sınıf

Dr. Öğr. Üyesi Salih Serkan KALELİ

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Hazırlık

Öğr.Gör.Hikmet AŞKAROĞLU

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik-1 Sınıf

Öğr.Gör. Elif SÜTÇÜ

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik-2 Sınıf

Öğr.Gör. Abdurrezak Emre KAYAYukarı
K.V.K.K.