ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
" Anadolu'nun Zirvesinde " ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
  Ana Sayfa  |     ÜBYS  |     E-Posta   |      Öğrenci E-Posta   
                         
ARÜ Hakkında
|
Yönetim
|
Birimler
|
Öğrenci
|
E-Servisler
XKapat
YÖNETMELİKLER / YÖNERGELER

    - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
    - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (ESKİ)
    - Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
    - Önlisans ve Lisans Öğrenci Danışmanlığı Uygulama Yönergesi
    - Yaz Okulu Yönetmeliği
    - Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yönetmeliği
    - Çift Anadal Programı (ÇAP) Yönergesi
    - Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Yapma Usül ve Esasları
    - Yandal Programı Yönergesi
    - Öğrenci Kulüpleri Yönergesi
    - Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesi Yönergesi
    - Özel Öğrenci Yönergesi
    - Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Ve Zorunlu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi
    - Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi
    - Mühendislik Fakültesi Bitirme Çalışması Yönergesi
    - Sağlık Bilimleri Fakültesi Bitirme Projesi Yönergesi
    - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönergesi
    - Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği
    - Ardahan Üniversitesi Öğrenci Temsilcileri Ve Konseyi Yönergesi
    - Ardahan Üniversitesi Zorunlu Mesleki Uygulama Dersleri Yönergesi
    - Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilere İlişkin Kurallar
    - Önlisans ve Lisans Yazılı Sınav Uygulama Usul ve Esasları
    - Öğrenim Sırasında Alınacak Pedagojik Formasyon Eğitimi Dersleri Uygulama İlkeleri


Senato

Prof. Dr. Mehmet Biber
Görevi:
Rektör
Telefon:
478 - 2117501
Dahili:
1001
E-posta:
mehmetbiber@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Prof. Dr. Mustafa Yıldız
Görevi:
Rektör Yardımcısı
Telefon:
Dahili:
E-posta:
mustafayildiz_1@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kubilay Aras
Görevi:
Genel Sekreter
Telefon:
478 - 2117507
Dahili:
1043
E-posta:
kubilayaras@ardahan.edu.tr
Prof. Dr. Bülent Kurtişoğlu
Görevi:
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V.
Telefon:
Dahili:
E-posta:
bulentkurtisoglu@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Prof. Dr. Semra Çevik
Görevi:
Güzel Sanatlar Fakültesi Senato Üyesi
Telefon:
478 - 2117514
Dahili:
2455
E-posta:
semracevik@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Prof. Dr. Hüseyin Türk
Görevi:
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Senato Üyesi
Telefon:
478 - 2117575
Dahili:
-
E-posta:
huseyinturk@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Prof. Dr. Mehmet Özkan
Görevi:
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
Telefon:
478 - 2117559
Dahili:
-
E-posta:
mehmetozkan@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Dr. Öğr. Üyesi Buket Akcan Altınkaynak
Görevi:
Sağlık Bilimleri Fakültesi Senato Üyesi
Telefon:
478 - 2117575
Dahili:
5447
E-posta:
buketakcan@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Prof. Dr. Okan Eştürk
Görevi:
Mühendislik Fakültesi Dekanı
Telefon:
478 - 2117575
Dahili:
5440
E-posta:
okanesturk@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Prof. Dr. Mehmet BİBER
Görevi:
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekan V.
Telefon:
478 - 2117575
Dahili:
-
E-posta:
mehmetbiber@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Doç. Dr. Hülya Durur
Görevi:
Mühendislik Fakültesi Senato Üyesi
Telefon:
478 - 2117575
Dahili:
5427
E-posta:
hulyadurur@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Prof. Dr. Sibel CENGİZ
Görevi:
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V.
Telefon:
478 - 2117575
Dahili:
2703
E-posta:
sibelcengiz@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Prof. Dr. Mustafa Şenel
Görevi:
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü
Telefon:
478 - 2117575
Dahili:
2573
E-posta:
mustafasenel@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Doç. Dr. Ali Kemal Çelik
Görevi:
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Senato Üyesi
Telefon:
-
Dahili:
-
E-posta:
alikemalcelik@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Prof. Dr. Abdullah MENZEK
Görevi:
Spor Bilimleri Fakültesi Dekan V.
Telefon:
0(478) 211 75 75
Dahili:
- 5067
E-posta:
abmenzek@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Doc. Dr. Gamze GÜNEY
Görevi:
Spor Bilimleri Fakültesi Senato Üyesi
Telefon:
0(478) 211 75 75
Dahili:
-
E-posta:
gamzeguney@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Doç. Dr. Onur Akçakaya
Görevi:
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdür V.
Telefon:
478 - 2117575
Dahili:
2709
E-posta:
onurakcakaya@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan Polat
Görevi:
İlahiyat Fakültesi Senato Üyesi
Telefon:
-
Dahili:
-
E-posta:
erdoganpolat@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Cenap Özdemir
Görevi:
Çıldır MYO Müdürü V.
Telefon:
478 - 2117528
Dahili:
2705
E-posta:
omercenapozdemir@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Dr. Öğr. Üyesi Bora Topal
Görevi:
Nihat Delibalta Göle MYO Müdürü
Telefon:
478 - 2117568
Dahili:
6100
E-posta:
boratopal@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Öğr. Gör. Kübra Erdem Demirci
Görevi:
Posof MYO Müdür V.
Telefon:
478 - 2117510
Dahili:
6202
E-posta:
kubraerdem@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Kaya
Görevi:
Sağlık Hizmetleri MYO Müdür V.
Telefon:
478 - 2117575
Dahili:
5495
E-posta:
ahmetkaya@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Dr. Öğr. Üyesi Salih Serkan Kaleli
Görevi:
Sosyal Bilimler MYO Müdürü
Telefon:
478 - 2112543
Dahili:
5248
E-posta:
salihserkankaleli@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Doç. Dr. Fatih ONGÜL
Görevi:
Teknik Bilimler MYO Müdür V.
Telefon:
478 - 2117575
Dahili:
5210
E-posta:
fatihongul@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.


Yukarı
K.V.K.K.