Sempozyum Konuları

Ana temamız olan mitolojiyle bağlantılı olması şartıyla sempozyumumuza gönderilecek tüm bildirileri -branş ayrımı yapmaksızın- değerlendirmeye karar verdik ve aşağıdaki konu önerilerini sizler için hazırladık. 

Felsefe/Teoloji:

 • Doğa felsefesine karşı mitopoetik düşünce
 • Antikçağda mitoloji ve tragedyalar
 • Mitos, felsefe ve din
 • Mitler ve çağdaş felsefe
 • İslami ilimler ve mitoloji

 Sosyoloji:

 • Mitlerin gündelik yaşama etkisi
 • Mitler ve mekân sosyolojisi
 • Bir toplumsal kontrol aracı olarak mit

 Antropoloji: 

 • Mitler ve simgeler
 • Anadolu halk inanışları ve mitleri
 • Geçiş ritüelleri (ölüm, doğum, evlilik) ve mitleri
 • Mit ve batıl inanç ayrımı

Psikoloji: 

 • Mitoloji ve sembolizm
 • Totem ve tabu
 • Korku, kaygı ve mitler
 • Mitoloji ve ‘cinsiyet’ kavramı

Edebiyat: 

 • Mitoloji ve modern edebiyat
 • Mitler, halk hikâyeleri ve efsaneler
 • Dünya edebiyatı
 • Mitoloji ve edebiyat eleştirisi

Arkeoloji ve Tarih: 

 • Antik dünyada mitlerin rolü ve işlevi
 • Antik dünyada siyaset ve mitoloji
 • Mitoloji ve kültür tarihi
 • Yunan ve Roma mitolojisi

Sanat Tarihi ve Güzel Sanatlar:

 • Mitoloji ve ikonografi
 • Yeni-Platoncu gelenek
 • Rönesans sanatı ve mitoloji
 • Sanat eğitiminde mitolojinin önemi

Ekonomi ve Siyaset Bilimi:

 • Mitoloji ve Siyaset Bilimi
 • Mitoloji ve Ekonomi
 • Ekonomi ve Siyasette Mitlerin Rolü
 • Mitoloji ve İletişim Kuramları