Onur Kurulu

xssx.png

Prof. Dr. Mehmet Biber (Ardahan Üniversitesi Rektörü)

Prof. Dr. Mehmet Biber 10.11.1968 tarihinde Erzurum’da doğdu. 1985-1990 yılları arasında Atatürk Üniversitesi fizik bölümünde lisans eğitimini gördü. Yine aynı üniversitede 1993-1996 yılları arasında yüksek lisans, 1997-2000 yılları arasında doktora eğitimlerine devam etti. 2003’te Belçika Gent Üniversitesinde, 2009-2010 yıllarında ise İngiltere Durham Üniversitesinde post doktora yaptı.

Biber, Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde 1992-2000 yılları arasında Arş. Gör, 2000-2001 yılları arasında Arş. Gör. Dr., 2001-2005 yılları arasında Yrd. Doç. Dr. olarak görev yapmıştır. 2005-2011 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesinde Doç. Dr., 2011-2016 yılları arasında Prof. Dr. olarak görev yapmıştır. Biber, 2016’dan bu yana Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoteknoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

2011-2013 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Yardımcısı, 2012-2013 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvar Müdürlüğü, 2013 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı görevlerini yürüttü.

25 Ocak 2017 tarihinden itibaren Ardahan Üniversitesi Rektörü olarak görev yapmaktadır.

Turkish Journal of Physics’te 2014’ten beri editörlük yapan Biber’in, SSCI / SCI / AHCI Expanded kapsamında çok sayıda makalesi yayımlanmıştır.


şakir aydoğan.png

Prof. Dr. Şakir Aydoğan (Ardahan Üniversitesi Rektör Yardımcısı)

Prof. Dr. Şakir Aydoğan 01.06.1972 tarihinde Erzurum’da doğdu. 1991-1995 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Fizik Bölümü’nde lisans eğitimi aldı. Mezuniyetini takiben iki yıl süreyle Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı farklı okullarda fizik öğretmeni olarak çalıştı. 1997-2000 yılları arasında Atatürk Üniversitesi’nde Katıhal Fiziği anabilim dalında yüksek lisans, 2000-2004 yılları arasında doktora eğitimlerine devam etti. Aydoğan, doktora derecesini aldıktan sonra, 2004-2007 yılları arasında, Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde Yrd. Doç. Dr. olarak ve 2007-2013 yılları arasında aynı üniversitenin Fen Fakültesi’nde Doç. Dr. olarak görev yapmış ve 2013 yılında Profesör unvanı almıştır. 

Aydoğan, 2009-2012 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde Dekan Yardımcısı olarak çalışmıştır ve 2017 yılından bu yana Ardahan Üniversitesi’nde Rektör Yardımcısı ve İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekan Vekilliği görevlerini yürütmektedir. 

Aydoğan’ın yayımlanmış beş adet kitabı ve seksen civarında SCI/SCI Expanded kapsamında makalesi bulunmaktadır.