-

Maria  Vladimirovna  Stanyukovich (Russian  Academy  of  Science,  Rusya)

Prof. Stanyukovich’in başlıca ilgi alanları arasında üzerinde kapsamlı olarak İngilizce ve Rusça yayınlarının bulunduğu epik, ritüel ve şamanizm, Ifugao çalışmaları, Filipin sözlü edebiyatı, antropoloji, etnografik koleksiyonlar, korpus dilbilimi, etno-dilbilim ve etnobotanik gibi çalışma alanları yer almaktadır. Orta Asya, Kazakistan, Dağıstan, Küba (1976-1993) ve Filipinler’de (1994’ten günümüze) saha çalışmaları yapmıştır. 2009’da St. Petersburg’daki Filipin çalışmalarının ilk uluslararası forumu olan ‘Pilipinas Muna!’adlı konferansı (Diliman Filipinler Üniversitesindeki meslektaşlarıyla birlikte) düzenlemiş ve ilgili Bildiri Kitabının editörlüğünü yürütmüştür (’Pilipinas Muna!’ 2011, 648 s. Rusça ve İngilizce dillerinde). “Kaybolan Dünyaların Sesleri” adlı Cambridge Üniversitesi Dünya Sözlü Edebiyat Projesinin ve Filipinler The Journal of History’nin uluslararası uzmanlardan oluşan Danışma Kurulu üyesidir, Ateneo Asya Araştırmaları Merkezi’nde (ACAS) ve Filipinler Üniversitesi Diliman Humanities Journal’da hakemlik yapmakta ve “Ifugao pirinç teraslarının korunması: bir literatür taraması” (Beşeri ve Sosyal Bilimler Komitesi, UNESCO Filipinler Ulusal Komisyonu, Manila, Baskıda) adlı çalışmanın editör kurulu üyeliğini devam ettirmektedir. Filipinler, İsveç, Japonya, İngiltere ve Polonya müzelerinde Filipin Cordillera koleksiyonları üzerine araştırmalar yapmıştır. 2012’den beri Filipinler Ulusal Müzesi Manila’da araştırmacı olarak çalışmaktadır. 2010-2011’de Japonya’nın Osaka Ulusal Etnoloji Müzesi’nde misafir profesör (araştırmacı) olarak görev yapmıştır. Maria V. Stanyukovich, 2013-2015’den beri Birleşik Krallık Coventry Üniversitesi’nde karşılaştırmalı mitoloji profesörüdür.

Nimet Yıldırım (Atatürk Üniversitesi, Türkiye)

Nimet YILDIRIM, 1963 yılında Erzurum’da dünyaya geldi.İlk ve orta öğrenimini Erzurum’da tamamladı.1984 yılında Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nde başladığı yüksek öğrenimini 1988 yılında bitirdi. 1988 yılında Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi Genel Müdürlüğü’nde uzman olarak göreve başladı. 05.02. 1990 tarihine kadar buradaki görevini sürdürdü. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda “Yüksek Lisans” öğrenimine başladı. 1990 tarihinde Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak görev aldı. 1992 yılında Yüksek Lisans öğrenimini “Sultan Ahmed-i Celâyir ve Kitâbu’l-Mukaddime Adlı Divanı” adlı çalışmasıyla tamamladı. 1992 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda doktora öğrenimine başladı. 1996 yılında “Sa’dî-yi Şîrâzî’nin Bostân ve Gülistân’ında Sözdizimi” adlı teziyle Fars Dili ve Edebiyatı doktoru oldu. 1997 yılında Yrd. Doç. Dr. olarak atanan Nimet YILDIRIM, 1997-2003 yılları arasında Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim dalı Başkanlığı görevinde bulundu. Nimet YILDIRIM, 2000 yılında “Fars Dili ve Edebiyatı Doçenti” oldu. Nimet YILDIRIM, 2006 yılında “Profesör” unvanını aldı. Halen Atatürk Üniversitesi’nde öğretim üyeliği görevini ve bölüm başkanlığını sürdürmektedir.  Prof. Dr. Nimet YILDIRIM’ın; Farsça Dilbilgisi, İslam Öncesi İran Edebiyatı, İslam Sonrası İran Edebiyatı, İran Mitolojisi, Çağdaş İran Edebiyatı ve İran Tarihi konulu yayınlanmış ve yayına hazırlanan çalışmaları bulunmaktadır. 

Seçilmiş çalışmaları:

  1. Fars Mitolojisi Sözlüğü  İstanbul: Kabalcı, 2008.
  2. Ardaviraf, Ardavirafname (çeviri), İstanbul: Pinhan, 2012.
  3. İran Mitolojisi, İstanbul: Pinhan, 2012.

Niels Gaul (The University of Edinburgh, İskoçya)

Profesör Niels Gaul, araştırma ilgi alanları arasında öncelikli olarak orta ve sonraki Bizans dönemleri olan bir Bizans araştırmacısıdır. Şimdilerde Curie Virág ile birlikte, Avrupa Araştırma Konseyi tarafından finanse edilen bir Bizanzist-Sinolog projesini yürütmektedir, “PAIX: Ortaçağ emperyal sistemlerinde öğrenmeyi klasikleştirme: Bizans paidisi ve Tang / Song xue’ya kültürlerarası yaklaşımlar” (CoG 726371, 2017-2022).

Gaul, 2015’te Edinburgh’daki AG Leventis Araştırma Kürsüsündeki açılış konferansını vermeden önce, Orta Avrupa Üniversitesi (CEU) Budapeşte’de (2007–2015) Bizans araştırmaları üzerine dersler vermiş ve Oxford/Lincoln College’da (2005–2007) Yunan Paleografyası Dilts-Lyell Araştırma Bursunu almıştır. Kendisi Oxford Üniversitesi’nden yüksek lisans ve aynı zamanda lisans derecesine sahip olduğu Bonn Üniversitesi’nden doktora derecelerine sahiptir. 

Profesör Gaul, hem Harvard Üniversitesi Yayınevi Dumbarton Oaks Ortaçağ Kütüphanesi’nin (DOML), hem de Liverpool Üniversitesi yayınevi Bizans Araştırmacıları için Tercüme Edilmiş Metinler’in (TTB) editör kurulunda yer almaktadır. Geçen son üç yaz süresince Boğaziçi Üniversitesi’nde (İstanbul) Bizans Yunancası dersleri vermiş ve 2020’de gerçekleşecek diğer oturumları dört gözle beklemektedir.  Gaul, Ocak 2017’de Roma Amerikan Akademisi ve Vatikan Kütüphanesi ev sahipliğinde ortaklaşa düzenlenen Yunan Paleografyası ve Codicology üzerine İkinci Kış Okulu’ndaki eğitmen ekibine katılmıştır. 

Seçilmiş Çalışmaları:

  1. Gaul, N., Menze, V. and Bálint, C. (eds.) (2018) Center, Province and Periphery in the Age of Constantine VII Porphyrogennetos: From De Cerimoniis to De Administrando Imperio. Wiesbaden: Harrassowitz
  2. Cameron, A. and Gaul, N. (eds.) (2017) Dialogues and Debate from Late Antiquity to Late Byzantium. Abingdon: Abingdon: Routledge
  3. Gaul, N. (forthcoming) Fringe encounters: Translations of antiquity and negotiations of scholarly authority in the margins of Byzantine manuscripts of Ioannes Tzetzes and Manuel Moschopoulos. Harvard Studies in Classical Philology.

Ş. Halil Turan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenny Butler (University College Cork, İrlanda)

Dr. Jenny Butler, Sanat Fakültesi, Kelt Çalışmaları ve Sosyal Bilimler bölümü öğretim üyesidir ve Üniversite Yönetim Kurulunda (CEMC) yer almaktadır. İrlanda’daki Güncel Dinler, Batı Ezoterizmi ve Yeni Dini Hareketler üzerine dersler vermektedir ve daha önce Folklor ve Etnoloji Bölümünde (2002-2013) öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Yeni Dini Hareketler ve Halk Dinleri alanında uluslararası olarak tanınmış bir araştırmacıdır. Routledge tarafından monograf olarak yayınlanacak olan 21. Yüzyıl İrlanda Paganizmi: Dünya görüşü, Ritüel, Kimlik adlı çalışmasıyla İrlanda çağdaş paganizminin ilk etnografik çalışmasını gerçekleştiren Butler alanının önde gelen akademisyenlerindendir. Ayrıca, kendisinin yakında çıkacak olan çalışmaları arasında Folk Metal: Kimlik, Efsane ve Kültür Üzerine Eleştirel Yazılar(Palgrave Macmillan) ve İkiz Tepeler Fenomeni: Hem Harika Hem de Garip Bir Şov Üzerine Makaleler (McFarland) başlıklı düzenlenmiş derlemeleri yer almaktadır.  

Dr. Butler şimdilerde dünya görüşü, gelenek ve yer/aidiyet duygusu arasındaki bağlantıyı somut olmayan kültürel miras olarak inceleyen, sıra dışı (diğer dünya) varlıklar ve manzaralar üzerine karşılaştırmalı bir etnografik proje üzerinde çalışmaktadır. Bu projenin bir parçası olarak, UCC Boole Kütüphanesi’ndeki (Nisan - Haziran 2019) Peri Masalları ve Manzaraları: Etnografik Araştırmalarla Toplanan Efsaneler, Masallar ve Deneyimler adlı araştırma sergisinin küratörlüğünü yapmıştır. Temel ilgi alanları arasında dinler ve ulusal kimlikler, ölüm çalışmaları ile İrlanda bağlamında yeni dini hareketler (NRM) ve ortaya çıkan dini gelenek çalışmaları gibi alanlar yer almaktadır. 

Seçilmiş Çalışmaları:

  1. Jenny Butler (2019) ‘The Nearest Kin of the Moon: Irish Pagan Witchcraft, Magic(k), and the Celtic Twilight‘ In: Ethan Doyle White and Shai Feraro (eds). Magic and Witchery in the Modern West: Celebrating the Twentieth Anniversary of Ronald Hutton’s The Triumph of the Moon. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan.
  2. Butler, Jenny (2017) ‘The Sídhe and Fairy Forts’ In: Young, Simon and Houlbrook, Ceri (eds). Magical Folk: British and Irish Fairies 500 AD to the Present. London: Gibson Square.
  3.  Butler, Jenny (2016) ‘Death and Dying in Contemporary Irish Pagan Cosmology’ In: Ryan, Salvador (eds). Death and the Irish: A Miscellany. Dublin: Wordwell.