Dr. Öğr. Üyesi Erdal AYDOĞMUŞ
(Müdür)

Okt. Gülşen KAYA
(Müdür Yardımcısı)

Prof. Dr. Şakir AYDOĞAN
(Üye)

Prof. Dr. Ceval KAYA
(Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Nurgül MOLDALİEVA
(Üye)