GENEL BİLGİLER

Dünyada geniş coğrafyada konuşulan diller arasında önemli bir yeri olan Türkçenin ana dil olarak kullanıldığı ülkelerin başında Türkiye gelmektedir. Ülkemizdeki yabancı uyruklu öğrencilerin çoğalması, Türkçe öğretimini daha da cazip duruma getirmiştir. Bugün ülkemizde üniversitelerin ya da özel kuruluşların açtığı birçok dil merkezi bulunmakta, sertifika programları açılmakta ve yabancılara Türkçe öğretimi bağlamında yayınlar (tez, makale, bildiri) yapılmaktadır. Türkiye’de 1950 yılından sonra üniversiteler bünyesinde Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi ciddi biçimde ele alınmaya başlanmış, 1980’li yıllardan itibaren üniversitelere bağlı olarak Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezleri kurulmuş ve günümüzde yaygınlığı yurt geneline ulaşmıştır.


HAKKIMIZDA

14 Ocak 2011 tarih ve 27815 sayılı Resmî Gazete’de Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetmeliği yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikte bazı değişiklikler yapıldığından 23 Ekim 2017 tarih ve 30219 sayılı Resmî Gazete’de yeni yönetmelik yayımlanarak Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlüğe girerek eski yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

TÖMER Yönetmeliğine ulaşmak için Tıklayınız...

TÖMER Eğitim-Öğretim Kayıt Ve Sınav Yönergesine ulaşmak için Tıklayınız...


MİSYON - VİZYON

Misyon: Ardahan Üniversitesi, Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezinin kuruluş amacı, Türkçe ve başka dillerin öğretimi konusunda çalışmalar yapmak amacıyla gerekli eğitim ve araştırma ortamını sağlamak, Türk kültürünü, Türkiye’yi tanıtmak, Türkçenin daha yaygın bir kültür ve bilim dili haline gelmesine katkı sunmaktır.

Vizyon: Üniversite olarak vizyonumuz Türkçeyi yabancılara öğretirken bilimsel ve çağdaş gelişmelerin ışığında, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programına uygun olarak eğitim ve öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmek, Türkçe başta olmak üzere dil öğretiminde saygın, öncü kurumlardan biri olmaktır.