*Ücretsiz Veritabanları, Açık Arşivler, Sözlükler, Tezler vs. pek çok internet kaynaklarına aşağıdaki linklerden erişebilirsiniz.

Açık (E-Print) Arşivler
ANKOS : Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu
Ansiklopediler
Arama Motorları
Arama Motorları- Bilimsel
Arama Motorları-Türkçe
Arşivler
Askeri Kurumlar
Avrupa Birliği
Bakanlıklar
Bankalar/Finans Kurumları
Belgesel Filmler
Bibliyografyalar
Bilgi Okuryazarlığı
Bilgi ve Belge Yönetimi
Biyografiler
BURS VEREN VAKIFLAR
Derleme Kütüphaneleri
Dünya Kütüphaneleri
Electronic Journals
Elektronik Dergiler
Elektronik Dergiler- Fen ve Mühendislik
Elektronik Dergiler- Sosyal Bilimler
Elektronik Dergiler- Tıp
Elektronik Dergiler- Yaşam Bilimleri
Elektronik Kitaplar
Elektronik Kitaplar (Sesli)
Ermeni Sorunu
Fen Bilimleri/Mühendislik
Fotoğraflar
Gazeteler
Gazeteler-Sakarya
Halk Kütüphaneleri
Haritalar
İl Rehberleri
Kamu Kuruluşları
Kamu Kuruluşları-Sakarya
Kurum Kütüphaneleri
Kütüphane Toolbar
Kütüphanede Bulunan CD-ROM Bilgi Kaynakları
Makale Aramak İçin
Massachusettes Institute of Technology : MIT OpenCourseWare a free, open, publication of MIT Course Materials
Milli Kütüphaneler
Mustafa Kemal Atatürk
Müzeler
Müzik
Okul Kütüphaneleri
Öğrenim Kaynakları
Önemli Telefonlar
Özel Statülü Devlet Üniversiteleri-Yurt Dışı
Sakarya Üniversitesi Dergileri
Sakarya’da Yayımlanan Süreli Yayınlar
Sosyal Bilimler
Sözlükler
Tablolar/Ressamlar
Tezler
Tezler- Türkiye
Tıp/Sağlık Bilimleri
Toplu Kataloglar- Türkiye
ULAKBİM Veri Tabanları
Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Kitapçığı (A-B-C Grubu Dergi Listesi)
Uluslararası Organizasyonlar
Ücretsiz Kurslar
Ülkeler
Üniversite Kütüphaneleri
Üniversiteler-Dünya
Üniversiteler-KKTC
Üniversiteler-Türkiye
Yayınevleri
Yemek Tarifleri
Yurtdışındaki Türk Akademisyenler

*Sakarya Üniversitesi Kütüphanesi tarafından hazırlanan Sanal Kütüphaneden alıntı yapılmıştır.