ABONE VERİTABANLARI

TÜBİTAK ELEKTRONİK KAYNAKLAR ULUSAL AKADEMİK LİSANS - EKUAL KULLANIM HAKLARI SÖZLEŞMESİ

 


VERİTABANLARI

 

HAKKINDA YARDIM

CUMHURBAŞKANLIĞI MİLLET KÜTÜPHANESİ

 

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinden yararlanmak isteyen Akademik, idari personel ve öğrencilerimizin e-devlet üzerinden abone olunarak http://mk.gov.tr adresine girerek kütüphaneden yararlanabilirler.

http://mk.gov.tr adresinden aşağıdaki veri tabanlarına açık erişim olarak erişilebilmektedir:

DergiPark:  https://dergipark.org.tr/tr/

Hathi Trust: Digital Library: https://www.hathitrust.org/

İslam Ansiklopedisi:  https://islamansiklopedisi.org.tr/

Resmi Gazete: https://www.resmigazete.gov.tr/

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK): http://www.tuik.gov.tr/Start.do

Türkiye Makaleler Bibliyografyası: http://makaleler.mkutup.gov.tr/

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı E-Kitap Portalı: http://www.ekitap.yek.gov.tr/

Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

Millet Kütüphanesinin abone olduğu veri tabanlarına ise Elektronik kaynakların lisans anlaşmaları gereği, araştırmacı ve kullanıcılar uzaktan erişim hakkına sahip değildir.

 

SOBIAD

 

Sobiad Atıf Dizini Hakkında: Sobiad, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri , Sağlık Bilimleri alanlarında yayınlanan toplamda 826 derginin indekslendiği,atıflarının bulunduğu bir veritabanıdır ve aynı zamanda Türkiye merkezli en çok sosyal bilimler makalesinin bulunduğu milli bir indekstir.

Yardım

İdealonline

 

İdeal Kültür; “İdealonline” markası ile araştırmacıların Türkiye’de yayımlanmakta olan her türlü bilgi kaynaklarına hızlı, kolay ve zamandan bağımsız bir şekilde erişebilmelerini ve eriştikleri bilgilerden etkili bir şekilde yararlanabilmelerini sağlayacak veri tabanları oluşturmaktır. “İdealonline” yayınların Uluslararası standartlarda indekslemesini yapar ve Atıf dizinini oluşturur.

Yardım

Nature + Nature Methods + Nature Protocols (46 dergi)

 

Nature dergisi 1869 yılında yayınlanmış, multi-disipliner alanda en önde gelen, haftalık, uluslararası bilimsel bir dergidir ve ‘’Nature Journals All ‘’ Dergi Koleksiyonu’nun merkezinde yer almaktadır. Nature Journals All Dergi Koleksiyonu klinik bilimler, fizik bilimleri ve yaşam bilimleri alanında, isminde ‘‘Nature‘‘ ibaresi geçen diğer yayınlar ile genişlemiş ve toplamda 46 dergiye ulaşmıştır. Nature Protocols ve Nature Methods yayınları da bu grupta yer almaktadır. Nature Journals Dünya’nın en yüksek etki faktörüne sahip dergi paketidir. Abonelik ile birlikte 2007 yılına kadar geriye dönük erişim sağlanır. Abonelik yapılan yıla ve bir önceki yıla arşiv haklarıyla beraber erişim verilir. Erişim Nature.Com web sitesi üzerinden sağlanmaktadır.

Nature Dergi Grubu tarafından isminde ‘’Nature‘‘ ibaresi geçmeyen ve bir paralel segmentte yayın hayatına devam eden ‘’Academic Journals All’’ koleksiyonu oluşturulmuştur. Klinik bilimler, fizik bilimleri ve yaşam bilimleri alanında toplamda 40 dergi içermektedir. Bu koleksiyon , bir çok önde gelen akademik dernek/kuruluş ortaklıkları ile beraber yönetilmekte ve genişlemektedir. Abonelik ile birlikte 1997 yılına kadar geriye dönük erişim verilir. Abonelik yapılan yıla ait arşiv hakları sağlanır. Erişim Nature.Com web sitesi üzerinden sağlanmaktadır.

Yardım

Palgrave Macmillan Journals (47 dergi)

 

Palgrave Macmillan Dergileri, Nature Dergi Grubu’nun ’’PMJ All’’ dergi paketini oluşturmaktadır. İktisat, ekonomi, finans, sosyal bilimler, hukuk, yönetim bilimleri, filozofi ve hukuk alanlarında yayın yapan 47 dergiden oluşmaktadır. 1997 yılına kadar geriye dönük erişim sağlanmaktadır. Abonelik ile birlikte 1997 yılına kadar geriye dönük erişim verilir. Abonelik yapılan yıla ait arşiv hakları sağlanır. Erişim SpringerLink platformu üzerinden sağlanmaktadır.

Yardım

Academic Journals (40 dergi)

 

EKUAL Nature Journals All ve diger EKUAL veri tabanlarina ait detaylara http://cabim.ulakbim.gov.tr/ekual/e-veri-tabanlari/ adresinden erisim saglanabilir.

Yardım

Emerald Premier eJournal

 

Emerald Yayınevine ait elektronik dergileri içeren Emerald eJournals Premier veri tabanı TÜBİTAK-EKUAL kapsamında 2017 yılında erişime açılmıştır. Aşağıda belirtilen 13 konu başlığında 306 adet dergiye erişim imkanı sağlamaktadır.

Yardım

JSTOR Archive Journal Content

 

JSTOR veri tabanı uluslar arası düzeyde yayınlanmış 353 hakemli dergiyi kapsamaktadır. Dergilerin son yılları hariç, geriye dönük bütün yıllarına tam metin erişilmektedir. Geriye dönük sayılar, dergilerin ilk sayısından en son iki veya beş yıl öncesine kadar gitmektedir. Üniversitemiz Jstor veri tabanı içinde bulunan "Art & Sciences I, II Collections"a abonedir. Bu koleksiyon içinde yer alan dergiler; ekonomi, tarih, siyaset bilim, eğitim, felsefe, sosyoloji, istatistik, matematik, alan çalışmaları (African American Studies, Middle East Studies), antropoloji, arkeoloji, ekoloji,vb. konuları kapsamaktadır.

Yardım

SPRINGERLINK

 

SpringerLink kimya, bilgisayar bilimi, ekonomi, mühendislik, çevre bilimleri, yer bilimleri, hukuk, yaşam bilimleri, matematik, tıp, fizik ve astronomi konularındaki 2073 dergiye 1997’den günümüze erişim sağlar. Ayrıca 483 adet dergiye de Açık Erişim yoluyla erişim sağlanmaktadır.

Yardım

izle

OVID-LWW

Lippincott Williams and Wilkins (LWW) yayınevine ait LWW Total Access veritabanı,her doktorun referans kaynağı olabilecek genel konulu anahtar dergilerin yanı sıra,özel uzmanlık dalları üzerine yazılan dergileri ve hemşirelik dergilerini de kapsamaktadır.LWW Total Access Koleksiyonunda, 332 adet tam metin dergi bulunmaktadır.İçerdiği konulardan bazıları: Kardiyoloji, Dermatoloji, Mikrobiyoloji, Nöroloji,Hemşirelik,Beslenme ve Diyet, Onkoloji, Ortopedi, Genetik, Beyin cerrahisi, Virüs bilimi, Sağlık Yönetimi,Patoloji,Kulak- Burun-Boğaz, Diş hekimliği, Hematoloji, Pediatri, Psikiyatri, Üroloji, Romatoloji, Geriatri & Gerontoloji vb.

Ovid Yardım

Kullanım Video

EBSCO Information Services, TÜBİTAK ULAKBİM’in EKUAL konsorsiyumu kapsamında üniversitemizin kullanımında olan 26 veri tabanı şunlardır:

Bu kapsamlı koleksiyon, bir üniversitenin araştırma yaptığı tüm konularda onbinlerce dergiyi özetleri ile birlikte indekslemekle kalmaz, 20,100’den fazla tam metin dergiye erişim imkanı sunar. Ayrıca, daha birçok farklı tam metin doküman içerir. eKitaplar, konferans bildirileri, SWOT analizleri ve raporlar bu doküman türlerinden bazılarıdır. Özenle oluşturulan bu koleksiyondaki yayınlar; dünyanın en önemli yayıncılarından derlenmiş, alan indeksleri ve atıf indekslerine girebilmiş dergilerden oluşmaktadır. Her kaynak için detaylı içerik ve erişim bilgisi aşağıda paylaşılmıştır.

Academic Search Ultimate (Tüm Disiplinler)

Erişim:http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=asn

Business Source Ultimate (İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme, Yönetim, Muhasebe, Yönetim Bilgi Sistemleri)

Erişim:http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=bsu 

Central & Eastern European Academic Source (Tüm Disiplinler)

Erişim:http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=e5h

ERIC (Eğitim Bilimleri)

Erişim:http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=eric

MasterFILE Complete (Genel İlgi Alanları, Popüler Yayınlar)

Erişim:http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=f6h

MasterFILE Reference eBook Collection (eKitaplar)

Erişim:http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=e864sww       

Newspaper Source Plus (Haber Kaynakları)

Erişim:http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=n5h 

Open Dissertations (Tezler) 

Erişim:http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ddu

Regional Business News (Yerel Haberler)

Erişim: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=bwh

The Belt and Road Initiative Reference Source (Tüm Alanlar)

Erişim: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=obo

TR Dizin (Tüm Alanlar) 

Erişim:http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=uvt

Applied Science & Business Periodicals Retrospective: 1913-1983 (H.W. Wilson) (Uygulamalı Bilimler, İşletme, İşletme Yönetimi)

Erişim:http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=asb

Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913-1983 (H.W. Wilson) (Uygulamaları Bilimler ve Teknoloji)

Erişim:http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ast

Art Index Retrospective (H.W. Wilson) (Sanat)

Erişim:http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=air

Business Periodicals Index Retrospective: 1913-1982 (H.W. Wilson) (İş ve İşletme)

Erişim:http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=bpr

Education Index Retrospective: 1929 – 1983 (Eğitim Bilimleri)

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=eir

European Views of the Americas: 1493-1750

Erişim:http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=hev

GreenFILE (Çevre)

Erişim:http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=8gh

Humanities & Social Sciences Index Retrospective

Erişim:http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=hsr

Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) (Kütüphanecilik, Bilgi ve Belge Yönetimi)

Erişim:http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=lxh

Newswires

Erişim:http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=nsm

PubMed İndeksi: MEDLINE (Tıp, Sağlık Bilimleri, Biyomedikal, Genetik, Kimya, Biyoloji)

Erişim:http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=cmedm

Social Sciences Index Retrospective: 1907-1983

Erişim:http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ssr

Teacher Reference Center

Erişim:http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=trh

Web News 

Erişim:http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=nmr

DynaMed: Kanıta Dayalı, Hasta Başı Bakım Aracı

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=dynamed

Mobil cihazlar ile her zaman ve her yerden, hem de internet bağlantısına ihtiyaç duymaksızın DynaMed’e erişim sağlanabilmetedir. Mobil uygulamayı yükleme ve yetkilendirme adımları: https://eis1.my.salesforce.com/sfc/p/1H000000P2eP/a/1H000000bysx/CB3IWtY_U3vOxLIcAnHbRZlLerRdyOBxZYeDRSoOeVM

EBSCOhost Yardım

Koleksiyon ile ilgili olarak;

Kullanıcı sınırı bulundurmadan 193.000’den fazla e-kitaba erişim sağlayan EBSCO eBook Academic Collection hem sayı hem de içerik bakımından dünyadaki en geniş kapsamlı disiplinlerarası tam metin e-kitap veri tabanıdır.

ErişimAdresi:http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=e000xww

Detaylı bilgi:

https://www.ebscohost.com/ebooks/academic/subscriptions/academic-ebook-subscriptions

E-books Yardım

SCOPUS
Tarım, biyoloji bilimleri, sanat ve beşeri bilimler, biyokimya, genetik ve moleküler biyoloji, işletme, yönetim ve muhasebe, kimya mühendisliği, kimya, bilgisayar bilimi, karar bilimleri, ekonomi, ekonometri ve finans, enerji, mühendislik, tıp ve dişçilik, sinirbilimi, çevre bilimleri, kimya, matematik, bağışıklık, immünoloji ve mikrobiyoloji, materyaller bilimi, hemşirelik ve sağlık meslekleri, fizik, çevre mühendisliği, jeoloji, doğa bilimi, veteriner bilimi ve tıbbı, eczacılık, toksikoloji ve ilaç bilimi, psikoloji alanlarında 2235 Dergiye tam metin erişim sağlar.

SCOPUS, Bibliyometrik araçlarla birlikte araştırmayı izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan; hakemli yayınlardan oluşan en büyük özet ve atıf veri tabanıdır

ScienceDirect Yardım
SciVerse Hub Kullanıcı Eğitimi
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) ve Instute of Electrical Engineers (IEE) organizasyonlarına ait 1950 yılından bu yana yayınlanmış olan bütün süreli yayın, konferans bildirileri ve Standartlara ait 976.857’i aşkın dokümana tam metin erişim imkanı sağlamaktadır. 413 Dergi ,
880.000 Konf.Bildirisi 1.800 Standart’a erişim sağlar.
IEEE Online Tanıtım

IEEE Yardım

Taylor ; Francis veritabanı; Tarım, Sanat , Kimya, Bilgisayar bilimi, Eğitim, Mühendislik ve teknoloji, Coğrafya, Sağlık bilimleri, Matematik, Sosyal bilimler, Fizik ve astronomi alanlarında 979 Dergiye tam metin erişim imkanı sağlamaktadır.

T&F Yardım

ISI; fen bilimleri, sosyal bilimler ile sanat ve insan bilimlerinin tüm alanlarında en iyi yayınları seçer ve indeks altına alır.Bu yayınların içinde buluna çok değişik türdeki dokümanlar veri tabanına eklenir. Bu, bir yayında çıkmış olan belirli bir mektubu, düzeltmeyi, eki, alıntıyı, yazı kurulu metnini ya da tanıtım yazısını tarayabilirsiniz anlamına gelir. Kayıtlar; atıfta bulunulan referanslar, başlıklar, yazarlar, anhtar kelimeler, özet ve diğer belge ayrıntıları hakkında bilgileri içerir. Web of Science bibliyografig bir veri tabanı olmasına rağmen binlerce yayının tam metnine erişimi bir köprü ile sağlar. Tam metine erişim sağlanabilmesi ilgili elektronik yayınlara abone olmasına bağlıdır.

WOS Online Tanıtım

WoS Yardım

İthenticate İntihal Engelleme Programı
İntihalin tespiti ve yayınlanmadan önce yazılı yapıtın özgünlüğü sağlamak için; yayıncılar, araştırmacılar, akademik kurumlar,editörler vs.. tarafından dünya çapında kullanılan İThenticate TÜBİTAK Bilim Kurulu’nun Akademik yayınlarla ilgili “intihali engelleme” akademik yayınların değerlendirilmesi ile ilgili (öğrenci ödev, tez, proje ve çalışmaları hariç) programı ULAKBİM tarafından Üniversitelerin öğretim üyelerinin hizmetine sunulmuştur.
-iThenticate; akademisyenlerin kendi draft akademik makalelerini intihal yönüyle kontrol etmeleri için sunulmuş bir programdır.
İThenticate; yazar gurupları, akademisyenler, editörler, bilimsel yayın kuruluşlarının katılımları ile 32 milyondan fazla eserini içerisinde barındıran 24 milyardan fazla web sayfasında tarama yapma imkânı sağlayan yaklaşık 122 milyon içeriğe sahip bilgi havuzunda tarama yaparak intihalin tespitinde kolaylık sağlar.
Çok kolay bir kullanımı olan yazılıma sadece mail programınıza dosya ekler gibi incelemek istediğiniz dosyayı yüklemeniz yeterlidir. Word xml, text, Postscript, PDF,HTML,WordPerpect WPD, RTF gibi dosya uzantılarını destekler.
ABC-CLIO, SAGE CrossRef, Gale, Taylor&Francis, PubMed Emerald, EBSCOhost, Oxford University Press, IEEE, Elsevier, Nature Publishing, Ovid, Pearson, McGrawHill, Wiley gibi yayınevleri ile çalışmaktadır.
NOT: iThenticate kullanım yetkisi; Dr. ve üstü ünvanlı akademisyenlere verilebilir.

- DETAYLI BİLGİ

Kılavuz

JSTOR veri tabanı uluslar arası düzeyde yayınlanmış 353 hakemli dergiyi kapsamaktadır. Dergilerin son yılları hariç, geriye dönük bütün yıllarına tam metin erişilmektedir. Geriye dönük sayılar, dergilerin ilk sayısından en son iki veya beş yıl öncesine kadar gitmektedir. Üniversitemiz Jstor veri tabanı içinde bulunan "Art & Sciences I, II Collections"a abonedir. Bu koleksiyon içinde yer alan dergiler; ekonomi, tarih, siyaset bilim, eğitim, felsefe, sosyoloji, istatistik, matematik, alan çalışmaları (African American Studies, Middle East Studies), antropoloji, arkeoloji, ekoloji,vb. konuları kapsamaktadır.

Erişim adresi: http://www.jstor.org/

Sustainability Collection listesi

JSTOR Erişim Sağlanacak Dergi listesi

Jstor Yardım

Elsevier BV ve TÜBİTAK-ULAKBİM tarafından yapılan anlaşma çerçevesinde 2016-18 yılları arasında EKUAL hizmetlerinden yararlanan tüm üyelere Mendeley Institutional Edition ücretsiz olarak sağlanacaktır.

Mendeley araştırmacıların verimini artırabilecek bir referans yönetim sistemi ve dünya çapında 4.5 M’dan fazla kullanıcısı olan bir akademik işbirliği ağıdır.

Mendeley Instititonal Edition (MIE) kullanıcılar için genişletilmiş haklar tanıyan ve kurumlar için destek sağlayan bir platform olup temel Mendeley yetkinlileri üzerine kuruludur. MIE tarafından araştırmacı ve kütüphaneler için sağlanan genişletilmiş özellikler aşağıdaki gibidir:

 • 5GB  kişisel depolama alanı (standard 2GB’dan farklı olarak).
 • Sınırsız kapalı grup kurma özelliği (standard 1 gruptan farklı olarak)
 • Gruplarda 25 kişiye kadar üyelik (standard 3 üyeden farklı olarak)
 • Kurumlar için analiz aracı 

https://www.mendeley.com/  

Kullanım Kılavuzu

Bu veri tabanı dünyanın önde gelen yayıncılardan derlenmiş ve genel ilgi alanlarına dair kaynakları barındıran dünyanın en kapsamlı tam metin popüler dergi kaynağıdır. Ek olarak, referans kitapları ve kapsamlı bir görsel koleksiyonu sunar. MasterFILE Complete ile işletmeden sağlığa, fitness ve spordan dinlenme ve eğlenceye, bilimden kültürel çalışmalara, eğitimden modaya kadar birçok konuyu kapsar.

1922’ye kadar uzanan içeriğinde 2,400’den fazla tam metin dergiye ek olarak, 850’nin üzerinde referans kitabı, 73,000’i aşkın birincil kaynak dökümanı ve 1.4 milyon civarında görsel (fotoğraf, harita, bayrak) yer almaktadır.

Erişim için Tıklayınız...

 

Dünyadaki önemli haberler için tam metin içerik sağlayan bu veri tabanı, gazetelerden, haber bültenlerinden ve haber dergilerinden milyonlarca kayıt içerir. Ek olarak, televizyon ve radyo haberlerinin metinlerini ve popüler haber kaynaklarından günlük bilgileri içerir. 


İçerik:

 • 1,200+ tam metin gazete
 • 130 haber bülteninden haberler
 • 67 milyona yakın tam metin makale

Öne çıkan gazeteler:

 • The Sydney Morning Herald (Australia)
 • The Times (UK)
 • Toronto Star
 • USA Today
 • The Washington Post
 • The Philadelphia Inquirer
 • Star Tribune (Minneapolis)
  

Haber bülteni kaynakları: 

 • AP (Associated Press)
 • CNN Wire
 • PR Wire
 • UPI (United Press International)
 • Xinhua (China)

Televizyon ve Radyo Haber Metinleri Kaynakları:

 • ABC News (American)
 • ABC (Australian)
 • CBC (Canadian)
 • CBS News
 • CNBC
 • CNN
 • CNN International
 • FOX News
 • MSNBC
 • National Public Radio
 • PBS

Erişim için Tıklayınız...

 

Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913-1983 (Uygulamaları Bilimler ve Teknoloji)
Bu arşiv veri tabanı 1913 ve 1983 yılları arasındaki önemli bilimsel çalışmalara, tartışmalı konuların çözümlerine, yenilikçilerin bulgularına ve teknolojinin gelişmesine adına yapılan araştırmalara ışık tutan mükemmel bir referans kaynağıdır. 1,400’den fazla süreli yayındaki 3 milyonun üzerinde makale barındıran Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913-1983, aynı zamanda kitap incelemelerini özetleri ile indekslerken, Industrial Arts Index (1913-1957) tam dosyalarını da içerir.  
Erişim: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ast

Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913-1983 (Uygulamaları Bilimler ve Teknoloji)

Bu arşiv veri tabanı 1913 ve 1983 yılları arasındaki önemli bilimsel çalışmalara, tartışmalı konuların çözümlerine, yenilikçilerin bulgularına ve teknolojinin gelişmesine adına yapılan araştırmalara ışık tutan mükemmel bir referans kaynağıdır. 1,400’den fazla süreli yayındaki 3 milyonun üzerinde makale barındıran Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913-1983, aynı zamanda kitap incelemelerini özetleri ile indekslerken, Industrial Arts Index (1913-1957) tam dosyalarını da içerir. 

Erişim için Tıklayınız...

 

Sahip olduğu 4 milyondan fazla tez ile, ProQuest Dissertations & Theses (PQDT) dünyadaki en geniş kapsamlı tez veri tabanıdır. Her geçen gün artan küresel üniversite ortakları ağı vasıtasıyla, yılda 120.000’den fazla yeni tez platforma eklenmektedir.

Amerikan Kongre Kütüphanesi resmi tez deposu olan ProQuest Dissertations and Theses Global, başka herhangi bir biçimde yayınlanmamış önemli birincil araştırmalara erişim sunar.

Araştırmacılar, 2015 Charleston Danışman Okuyucuların Seçimi Ödülleri’nde En İyi Arayüz ödülü alan ProQuest Dissertations and Theses Global platformundan ihtiyaç duyabilecekleri her disiplinde yayımlanan master ve doktora tezlerine erişebilirler. Kullanıcıların ara yüzü Türkçe olarak kullanması mümkündür.

18. yüzyıla kadar uzanan bu veri tabanı, 1861’de kabul edilen ilk ABD tezinin yanı sıra, 17. yüzyıla kadar uzanan Avrupa tezlerinden son dönem güncel tezlere kadar kapsamlı bibliyografik atıflar da içermektedir.

Ayrıca kullanıcılar ve üniversiteler  yayımlanan tezleri dilerlerse, ETD (Electronic Theses and Dissertations) platformuna yükleyip, onay sürecinden geçtikten sonra, çalışmaların tüm dünyada görünür olmasını sağlayabilmektedir.

Erişim için Tıklayınız...

Kılavuz

Wiley Online Library 1997’den günümüze yaklaşık 1.485 dergiye ve yaklaşık 125 açık erişim dergiye tam metin erişim imkanı vermektedir. 

Wiley dergileri hakkında: 

 • 1.214 Wiley dergisinin etki değeri bulunmaktadır ve bu dergiler 2016 yılında Journals Citation
 • Report’ta (JCR) indekslenmiştir.
 • 363 Wiley dergisi kendi alanında en iyi ilk 10 dergi arasındadır.
 • 26 Wiley dergisi 2016 yılında en başarılı dergi sıralamasında 1. sıraya yükselmiştir.
 • 142,006 Wiley makalesi 2016 yılında JCR’de indekslenmiştir.
 • 784 derginin 2016 yılında etki değeri artmıştır.
 • Wiley makalelerine 6,678,048 atıf yapılmıstır, bu da JCRdeki atıfların %12’sinin Wiley makalelerinden geldiğini göstermektedir.
 • Wiley makaleleri 34 alanda en çok paylaşılan makalelerdir.
 • CA- A Cancer Journal for Clinicians dergisinin etki değeri 187.04’tür ve JCR’de etki değeri en yüksek dergidir. Bu dergi ANKOS dergi paketi içinde yer almaktadır.

Wiley Online Library araştırma alanları:

 • Kimya
 • İşletme, ekonomi, finans, istatistik
 • Tıp
 • Yaşam Bilimleri
 • Matematik
 • Veterinerlik
 • Diş Hekimliği
 • Polimer ve Materyal Bilimleri
 • Eczacılık
 • Fizik ve Astromi
 • Psikoloji
 • Eğitim Bilimleri
 • Mühendislik
 • Tarım, Akvakültür ve Gıda Bilimi
 • Mimarlık ve Planlama
 • Sanat ve Uygulamalı Sanatlar
 • Biyoloji
 • Biyoteknoloji, Biyokimya & Biyofizik
 • Hücre ve Moleküler Biyoloji
 • Bilgisayar Bilimi ve Bilişim Teknolojisi
 • Genetik
 • Coğrafya & Keşifler
 • Tarih
 • Arkeoloji
Erişim için Tıklayınız...
 

Sobiad Atıf Dizini Hakkında: Sobiad, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri alanlarında yayınlanan toplamda 826 derginin indekslendiği, atıflarının bulunduğu bir veritabanıdır ve aynı zamanda Türkiye merkezli en çok sosyal bilimler makalesinin bulunduğu milli bir indekstir.Sobiad’da;

*  826 adet dergi bulunmaktadır.

*  220,492 adet makale bulunmaktadır.

*  5,047,777 adet atıf bulunmaktadır.

*  dergi,makale ve atıf sayıları gün geçtikçe artmaktadır.

Hangi özellikler mevcuttur?

Sobiad Atıf Dizini, en basit arayüzü hedefleyerek kullanıcıların atıflarını

 bulmasına olanak sağlayacak yardımcı araçlar sunmaktadır:

*  Atıfta ara,İçerikte ara olmak üzere 2 farklı arama seçeneği mevcuttur.

*  Arama sonuçlarında yıllara göre sıralama seçeneği mevcuttur.

*  Her makale için yazar,özet,sayı,yıl,tür gibi bilgiler arama sonucundan makaleye tıklanarak erişilebilir, makaleler indirilebilir.

*  Bulunan sonuçlar kolayca yazdırılabilir, yazdırma öncesi düzenlenebilir.

*  Kurumsal kullanım sayısı ve makale indirme sayıları istatistik raporu olarak kuruma sunulur.

www.sobiad.com mobil cihaz uyumlu bir hizmettir.

Kılavuz

Veri tabanı ile ilgili olarak;

Hiperlink tarafından geliştirilmiş, akademisyenlerin ve öğrencilerin akademik bilgiye hızlı ve kolay erişebildikleri Türkiye’nin ilk dijital kütüphanesi olan HiperKitap’ta; tarihten edebiyata, matematikten felsefeye, sanattan mühendisliğe birçok konu başlığı altında 350’den fazla yayınevinin 19.000’den fazla e-kitabı bulunmaktadır. On binlerce e-kitabın yanı sıra HiperKitap; atlaslar, sözlükler, ansiklopediler gibi danışma kaynaklarını da içermektedir.

Kullanıcılar;

 • HiperKitap’ta bulunan 19.000’den fazla e-kitabı online olarak görüntüleyebilirler.
 • Bilgisayarlara, Android ve IOS destekli cihazlara ödünç alabilmektedirler. Böylece internet erişimine ihtiyaç duymadan, istedikleri yerde ve istedikleri zamanda e-kitaplardan yararlanabilirler.

ErişimAdresi:http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=e011xww

Kılavuz

Akademik İntihal (www.intihal.net), akademik çalışmalardaki benzerlik oranını tespit etmek için Türkiye’de üretilmiş yerli bir programdır. Birçok intihal tipini tespit etmek için özelleşmiş, internet tabanlı bir benzerlik tespit ve raporlama yazılımıdır. intihal.net ile çalışmanızın özgünlük testini  3 adımda gerçekleştirebilirsiniz. İntihal.net farklı dosya formatlarını desteklemektedir. Kullanıcılarımız hem doküman tipi hem de doküman sayısı bakımından hiçbir sınırlandırma olmadan sistemden faydalanabilirler.

İntihal.net herhangi bir kullanıcı sayısı veya tarama sayısı sınırı olmadan kullanılabilir. İntihal.net’de doküman tipi sınırlaması olmaksızın öğrenci ödevi, yüksek lisans tezi, doktora tezi veya makale/bildiri taraması yapılabilir. Belgenizin otomatik olarak depoya eklenmesi problemini yaşamadan rahatlıkla benzerlik testi yapabilirsiniz. intihal.net’de sınıf mantığı klasör sistemi üzerine kuruludur. Akademisyen hesabında, öğrenci ödevleri için kolaylıkla sınıf oluşturabilir ya da bir sınıf oluşturma zorunluluğu olmadan kişisel dokümanınızı test edebilirsiniz. Öğrencilerin ödevlerini yüklemesi için oluşturduğunuz sınıfın klasör kodunu bilmesi yeterlidir.

NOT: Otomatik aktivasyon için, üyelik oluştururken personelimizin @ardahan.edu.tr, öğrencilerimizin @ogr.ardahan.edu.tr uzantılı e-posta bilgilerini girmeleri gerekmektedir.

Arayüz Kullanım Tanıtımı

Osmanlıca öğrenmenin en keyifli yolu. Osmanlı Türkçesini en iyi içerik ve becerilerle öğrenmenin tam zamanı. Akademik hayatınıza katkı sağlamanın yanında eğlenirken öğrenin. Zamana karşı çalışırken seviyenizi yükseltin ve dünya çapındaki diğer üyelerimizle pratik yapın. Ata mirasımız olan Osmanlıca’nın okumasını ve yazmasını öğrenmek artık çok kolay. Geçmiş ile geleceği aralayan kapıdan girme vakti. https://eosmanlica.com/#

Onlarca sözlük içerisinde aradığınız kelimenin dil, tür, anlam ve etimolojik köken bilgisini sunan, aranan kelimenin benzerlerini ve türevlerini bulan, online çeviri imkanı sağlayan, aynı zamanda yıpranma ve silinmeden dolayı okunamayan kelimeleri çözümlemeye yarayan bir sözlükler veri tabanıdır. https://kelime.com/

Wikilala ile milyonlarca sayfa içerisinde arama yapın. Wikilala matbaanın icadından sonra basılmış Osmanlıca metinler (gazete, dergi, kitap ve belge) içerisinde "arama" yapılmasına olanak sağlayan bir dijital kütüphanedir. Meraklıların veya akademik çalışmalar yapan araştırmacıların halihazırda Osmanlıca metinlerde Latin harfleriyle arama yapabilmelerine imkân tanıyan bir kütüphane bulunmamaktadır. Dijital baskı çağına gelinceye dek araştırmacılar Osmanlıca metinler içerisinde aradıklarını bulabilmek için sayfalarca konu başlığını taramak, hatta satır satır metin okumak zorundaydılar. Oysa Wikilala sayesinde tek bir hamle ile aradıkları tüm başlık ve içeriklere saniyeler içerisinde ulaşabilirler. https://www.wikilala.com/

Turcademy, Türkiye’de tüm akademik yayınları tek bir portal altında toplayarak akademik yayınların dijital olarak akademisyenlere, araştırmacılara ve öğrencilere kolay bir şekilde ulaştırmak ve Türkiye’deki e-kitap yayıncılığına katkıda bulunmak amacıyla Informascope firması tarafından geliştirilmiş yerli bir e-kitap platformudur. https://www.turcademy.com/tr