Tüm Duyurular

dataTurkey Deneme Veritabanı


Al Manhal Deneme Veritabanı


Kütüphanemiz 2022'de Neler Sunuyor


YÖK Araştırma Verisi ve Açık Veri Alt Çalışma Grubu ve ARGOS


Asos İndeks Atıf Dizini Hakkında


Bookcites Atıf Dizini Hakkında


Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi


YÖK, Üniversitelerimizin Basılı ve E-Kitap Karnesini Yayınladı


İntihal.net İnternet Tabanlı İntihal Tespit ve Raporlama Yazılımı


Oxford e-Dergi Paketi için Deneme Erişimi Açılmıştır


Online Legal Veritabanı Deneme Erişimine Açılmıştır


Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı Deneme Veritabanları


 Duyurunun Ayrıntısı

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinden yararlanmak isteyen Akademik, idari personel ve öğrencilerimizin e-devlet üzerinden abone olunarak http://mk.gov.tr adresine girerek kütüphaneden yararlanabilirler.

 

http://mk.gov.tr adresinden aşağıdaki veri tabanlarına açık erişim olarak erişilebilmektedir:

 

DergiPark:  https://dergipark.org.tr/tr/

 

Hathi Trust: Digital Library: https://www.hathitrust.org/

 

İslam Ansiklopedisi:  https://islamansiklopedisi.org.tr/

 

Resmi Gazete: https://www.resmigazete.gov.tr/

 

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK): http://www.tuik.gov.tr/Start.do

 

Türkiye Makaleler Bibliyografyası: http://makaleler.mkutup.gov.tr/

 

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı E-Kitap Portalı: http://www.ekitap.yek.gov.tr/

 

Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

 

Millet Kütüphanesinin abone olduğu veri tabanlarına ise Elektronik kaynakların lisans anlaşmaları gereği, araştırmacı ve kullanıcılar uzaktan erişim hakkına sahip değildir.