Dr. Öğr. Üyesi Tonguç Seferoğlu - MÜDÜR
Tonguç Seferoğlu lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde tamamlamış ve aynı bölümden 2013 yılında Yüksek Lisans derecesi almıştır. Felsefe doktorasını 2018 yılında King’s College London’dan Platon Phaidon diyaloğu üzerine yazdığı tezle almıştır. Dr. Seferoğlu’nun araştırma alanı antik Yunan felsefesi etrafında yoğunlaşmaktatır. King’s College London’da sürdürdüğü doktora çalışmaları boyunca antik Yunan felsefesi, Hume, Descartes ve epistemoloji üzerine derslere asistanlık yapmıştır. Dr. Seferoğlu 2019 yılında Ardahan Üniversitesi Felsefe Bölümü’ne katılmıştır. Eylül 2020 tarihinden beri Kariyer Merkezi müdürlüğü görevini sürdürmektedir.

Öğr. Gör. Dr. Zeynep Uludağ - MÜDÜR YRD.
Lisans derecesini (2010) Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde tamamlayan Zeynep Uludağ, Yüksek Lisans derecesini (University of Leeds, 2015) sağlık psikolojisi üzerinde tamamlamıştır. Doktorasına yine aynı okulda devam eden Zeynep Uludağ, 2020 (University of Leeds) yılında doktora tezini de tamamlayarak; Ardahan Üniversitesinde öğretim görevlisi doktor olarak görevine başlamıştır (2020). Ardahan Üniversitesinde verdiği dersler sanat psikolojisi, endüstri ve örgüt psikolojisi, araştırma teknikleri, yayın tarama ve kaynakça incelemeleri ve psikolojiye giriş dersleridir. Başlıca çalışma alanları ise beyin görüntüleme, karar verme mekanizmaları ve strestir. Kasım 2020 tarihinde Kariyer Merkezi müdür yardımcılığı görevine başlamıştır.