Dr. Öğr. Üyesi Doğan Saltaş
Dr. Öğr. Üyesi Işıl Kıroğlu Arslan
Dr. Öğr. Üyesi Nilcan Mert
Dr. Öğr. Üyesi Nurgül Bağcı
Dr. Öğr. Üyesi Reşat Ahmet Ağaoğlu
Dr. Öğr. Üyesi Tonguç Seferoğlu
Öğr. Gör. Dr. Zeynep Uludağ