11. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi(UKAY2023) Genişletilmiş Bildiri Özetlerine Buradan Ulaşabilirsiniz

Etkinlik Broşürüne Buradan Ulaşabilirsiniz

Etkinlik Bildiri Özet Kitabını indirmek için lütfen buraya tıklayın

Kongre Hakkında

Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi’nin iş birliği ile her yıl ülkemizin değişik bölgelerindeki üniversitelerinde yapılmakta olup konunun uzmanlarını bir araya getirerek var olan durumun, üretilen bilgilerin, gelişen teknolojilerin ve çözüm önerilerinin tartışıldığı bir platform oluşturmaktadır. Bu çerçevede, 11.Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY 2023), Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi (KAKAD) ve Ardahan Üniversitesi ortak organizasyonu ile 18 - 21 Ekim 2023 tarihleri arasında Ardahan’da düzenlenecektir.

Kongrede; katı atıklarla ilgili tüm bilim insanlarının, kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının, öğrencilerin ve tüm bu çabaların ana hedefini oluşturan kamuoyunun buluşturulması amaçlanmakta ve konuya ilişkin etkin ve verimli bir tartışma ortamı yaratılması hedeflenmektedir.

UKAY'2023, Yeni Doçentlik Kriterleri kapsamında, Bilimsel Toplantı kriteri b maddesinde belirtilen "Diğer uluslararası/ulusal bilimsel toplantının düzenleme komitesinde, kurum/tüzel kişilik/karar organı tarafından resmi olarak görevlendirilmiş üniversite/enstitü/bilimsel kurum/branş derneği akademisyen temsilcisi bulunması zorunludur." şartını yerine getirmektedir.

 Resmi yazıya ulaşmak için Tıklayınız...