Kongre Hakkında

Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongreleri, Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi tarafından her yıl ülkemizin değişik bölgelerindeki üniversitelerle iş birliği yapılarak düzenlenmektedir. Kongre konunun uzmanlarını bir araya getirerek mevcut durumun, üretilen bilgilerin, gelişen teknolojilerin, sorunların ve çözüm önerilerinin tartışıldığı bir platform oluşturmaktadır.

Bu çerçevede, 11. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi’nin (UKAY 2020) bu yıl ki ana temasını «İklim Değişikliği ile Mücadelede ve Döngüsel Ekonominin Uygulanmasında Katı Atık Yönetiminin Yeri ve Önemi» oluşturacaktır. Bu konuda ve diğer konu başlıklarında hazırlanmış tebliğler ve araştırmalar sunularak, katı atık yönetimi konusunda iklim değişikliği ile mücadele için belirlenmiş hedeflerin tüm detayları ile irdelenmesi ve tartışılması amaçlanmaktadır.

UKAY’2020 Kongresi; Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi (KAKAD), Ardahan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü ve Kriton Curi Çevre Vakfı ile birlikte 2-5 Eylül 2020 tarihleri arasında Ardahan’da düzenlenecektir. Katı atıklarla ilgili tüm bilim insanlarının, kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin, özel sektör ve sivil toplum kuruluş elemanlarının, öğrencilerin ve konuya ilgi duyan bireylerin katılımının sağlanacağı bir ortam olan Kongre’de buluşmak dileğiyle...