Yürütme Kurulu

Doç. Dr. Mehmet ARSLAN

Koordinatör (Başkan)

Prof. Dr. Makbule SARIKAYA

Üye

Doç. Dr. Zafer AYKANAT

Üye

Doç. Dr. Fatih ONGÜL

Üye

Doç. Dr. Abdullah  MOHAMMADİ

Üye

Doç. Dr. Ali Kemal ÇELİK

Üye

Dr. Öğretim Üyesi Ali BALTAKESMEZ

Üye

Dr. Öğretim Üyesi Bahanur MALAK AKGÜN

Üye

Dr. Öğretim Üyesi Berivan VARGÜN

Üye

Dr. Öğretim Üyesi Fatih KALKAN

Üye

Dr. Öğretim Üyesi Hürriyet  ÇİMEN

Üye

Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Okan AKKIN

Üye

Dr. Öğretim Üyesi Kutay ÜSTÜN

Üye

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet BAYĞIN

Üye

Dr. Öğretim Üyesi Nurcan ERBİL

Üye

Dr. Öğretim Üyesi Sıdıka ARLI SÜEL

Üye

Dr. Öğretim Üyesi Reşat Ahmet AĞAOĞLU

Üye

Öğretim Görevlisi  Bora TOPAL

Üye

Öğretim Görevlisi  Niyazi İPEK

Üye

Öğretim Görevlisi  Kemal YAZICI

Üye