Sağlık Hizmetleri Uygulamalarının ve Nadir Hastalıkla Yaşayan Bireylerin Gündelik Yaşamınının İyileştirilmesi İçin Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları 

European Joint Programme on Rare Diseases (EJP RD), 2021 yılı uluslararası ortak araştırma projeleri çağrısında, nadir bir hastalıkla yaşayan insanların sağlık uygulamalarını ve günlük yaşamlarını daha iyi anlamak ve iyileştirmek için büyük önem taşıyan Sosyal ve Beşeri Bilimler üzerine araştırma projelerini destekleyecektir.

Çağrının genel amacı, farklı ülkelerdeki bilim insanlarını, bilgi ve tecrübelerine bağlı olarak çok disiplinli araştırma projelerinde bir araya getirererek, nadir hastalıkla yaşayan bireylerin geleceği için önemli kazanımlar elde etmelerini sağlayacak araştırmalar ve iş birliklerinin gerçekleşmesine olanak tanımaktır.

Çağrı konusuna dâhil edilen sağlıkla ilgili sosyal ve beşeri bilim alanları:

  • Sosyal Bilimler, İşletme ve Hukuk
    • Sosyal ve davranış bilimleri: Ekonomi, yönetim, sosyoloji, antropoloji, demografi, coğrafya, psikoloji, nöropsikoloji, bilişsel bilim, insan hakları, hukuk, siyasal bilimler, iletişim ve bilim ve teknoloji alanına dâhil sosyal bilimler. 
    • Eğitim bilimleri: Eğitim araştırmaları
    • Yönetişim: Kamu ve kurumsal idare, sosyal ve sağlık ekonomisi ve sistemleri, politika ve sosyal politika
  • Beşeri Bilimler ve Sanat
    • Kültürel çalışmalar, dilbilim, felsefe, etik ve tarih

Birinci aşama başvurularının Aralık 2020’de alınmaya başlanması ön görülmektedir.

Orijinal çağrı erken duyuru metni için tıklayınız.

Nadir Hastalıklarda Avrupa Ortak Programı (EJP RD) hakkında bilgi için tıklayınız.

Not: Bu bir erken duyurudur. Duyuruda açıklanan çağrının içeriği ve prosedürleri değişebileceğinden açıklamaların yasal bağlayıcılığı yoktur.