2501 - Araştırma Projeleri - ABD Ulusal Bilim Vakfı (NSF) ile İkili İşbirliği Programı

Bilgi Notu

 

2502 - Araştırma Projeleri - Bulgaristan Bilimler Akademisi (BAS) ile İkili İşbirliği Programı

Bilgi Notu

 

2507 - Araştırma Projeleri - Almanya Araştırmalar Konseyi (DFG) ile İkili İşbirliği Programı

Bilgi Notu

 

2525 - Araştırma Projeleri - Almanya Eğt. ve Arş. Bakanlığı (BMBF) ile İkili İşbirliği Programı

Bilgi Notu

 

2526 - Araştırma Projeleri - Moğolistan Bilimler Akademisi (MAS) ile İkili İşbirliği Programı

Bilgi Notu

 

2500 - Test Program for Joint Application and Evaluation System

Bilgi Notu

 

2507 - Ar-Ge ve Yenilik Projeleri - Almanya Araştırmalar Konseyi (DFG) ile İkili İşbirliği Programı

Bilgi Notu

 

2525 - Ar-Ge ve Yenilik Projeleri - Almanya Eğt. ve Arş. Bakanlığı (BMBF) ile İkili İşbirliği Programı

Bilgi Notu

 

2502 - Ar-Ge ve Yenilik Projeleri - Bulgaristan Bilimler Akademisi (BAS) ile İkili İşbirliği Programı

Bilgi Notu

 

2526 - Ar-Ge ve Yenilik Projeleri - Moğolistan Bilimler Akademisi (MAS) ile İkili İşbirliği Programı

Bilgi Notu

 

2501 - Ar-Ge ve Yenilik Projeleri - ABD Ulusal Bilim Vakfı (NSF) ile İkili İşbirliği Programı

Bilgi Notu

 

2591 - Belarus İnovasyon Kurumu (BIF) ile Sanayi Akademi İşbirliği Programı

Bilgi Notu