Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Tarafından 2020 Yılı 1.Dönem Proje Çağrısı Yapılmıştır

“Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP)” ile ülkemizin depremle ilgili öncelikli alanlarında yeni bilgiler üretilmesi, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, teknolojik problemlerin çözülmesi için bilimsel çalışmaların desteklenmesi ve deprem konusundaki araştırmaların çok katılımcı yapıya ve uygulamaya aktarılabilecek sonuç odaklı projelere dönüştürülerek ülke kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması amaçlanmaktadır.

 

Başvuru ve Ayrıntılı Bilgi 

https://deprem.afad.gov.tr/icerik?id=10&menuId=100