Serhat Kalkınma Ajansı, COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi, halk sağlığının korunması ve salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelere destek vermek üzere COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı kapsamında proje başvurularının sunulması için 01 Nisan 2020 tarihi itibari ile ilana çıkmış bulunmaktadır. Söz konusu programlar hakkında detaylı bilgi ve başvuru rehberine Ajans internet sitesi üzerinden (www.serka.gov.tr) ulaşılabilmektedir.
01.04.2020 09:18:44
Kar amacı güden ve gütmeyen başvuru sahiplerine yönelik ilan edilen Programın amacı; COVID-19 salgını ile mücadeleye katkı sağlayan ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelerin desteklenmesidir. Programın toplam bütçesi 6.000.000 (altı milyon) TL olup proje başı destek limitleri ise asgari 100.000 TL, azami 1.500.000 TL’dir.
Mali destek programına son başvuru tarihi 30 Nisan 2020, saat 18:00’dır.
Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Serhat Kalkınma Ajansı, COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi, halk sağlığının korunması ve salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelere destek vermek üzere COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı kapsamında proje başvurularının sunulması için 01 Nisan 2020 tarihi itibari ile ilana çıkmış bulunmaktadır. Söz konusu programlar hakkında detaylı bilgi ve başvuru rehberine Ajans internet sitesi üzerinden (www.serka.gov.tr) ulaşılabilmektedir.01.04.2020 09:18:44Kar amacı güden ve gütmeyen başvuru sahiplerine yönelik ilan edilen Programın amacı; COVID-19 salgını ile mücadeleye katkı sağlayan ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelerin desteklenmesidir. Programın toplam bütçesi 6.000.000 (altı milyon) TL olup proje başı destek limitleri ise asgari 100.000 TL, azami 1.500.000 TL’dir.
Mali destek programına son başvuru tarihi 30 Nisan 2020, saat 18:00’dır.
Kamuoyuna ilanen duyurulur.