Ardahan ilimizin; ekonomik, sosyo-kültürel ve bilimsel alanlarda gelişmesine katkı sağlamak amacıyla Üniversitemiz ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından ortaklaşa düzenlenen “Kamu -Üniversite Proje Tarama Toplantıları” nın ikincisi gerçekleştirildi. Ardahan Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (ARÜSEM) dün gerçekleştirilen toplantıya; Göle Belediye Başkanı İlhan Gültekin, Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar, Hanak Belediye Başkanı Ayhan Büyükkaya, Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, Ardahan Barosu Başkanı Av. Osman Nuri Yıldız, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, Ardahan KOSGEB Müdürü Ramazan Sivri, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Erhan Kaya, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Ardahan İl Koordinatörü Yusuf Güder,  Ticaret İl Müdürü Tülay Şenel, Ardahan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Sonkaya, Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kılıç ile Üniversitemiz akademik ve idari personeli katıldı.  Toplantıda girişimci/işletmelere sağlanan KOSGEB destekleri ve Üniversitemizin projelere sağlayacağı destekler hakkında bilgi sunuldu.

Toplantı Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Şeref Kılıç’ın konuşmasıyla başladı. Prof. Dr. Şeref Kılıç şu ifadelere yer verdi: “Bu toplantıları gerçekleştirmekteki amacımız, üniversitemizin akademik birikimi ile kamu kurumları ve STK’ların buluşmasını sağlayarak, kabul edilirliği yüksek projeler ortaya koymaktır. Maalesef sunulan birçok proje, içerdiği küçük hatalardan dolayı kabul edilmemektedir. Ortak bir çalışma ile bu hataları en aza indirerek nitelikli projeler ortaya koymak için bizler tüm imkânlarımızla üniversite olarak destek vermeye hazırız. İlimizin ekonomik, sosyal ve kültürel olarak kalkınması için hazırlanacak projelerde bizlerden isteyeceğiniz desteği bekliyoruz.”  Daha sonra Ardahan KOSGEB İl Müdürü Ramazan Sivri, KOSGEB ile ilgili kısaca bir bilgilendirme konuşması yaptıktan sonra KOSGEB’in sağladığı desteklerden, hedef kitlesinden ve amaçlarından bahsetti. Sivri, KOSGEB’in sağladığı desteklerden yararlanabilmek için gerekli şartları açıkladıktan sonra pozitif ayrımcılık sunulan gruplar hakkında bilgi sundu. Daha sonra girişimcilere sağlanan destekler başlığı altında; yüksek teknoloji için verilen destekler ve dijital teknoloji için verilen desteklerle ilgili gerekli şartları ve sağlanan katkıları açıkladı.

Ramazan Sivri: “KOSGEB olarak 300.000 TL’ye kadar işletmelerimize hibe desteği sağlıyoruz.”

Sivri, İleri Girişimcilik Destekleri kapsamında; Düşük-Orta düşük Teknoloji düzeyindeki işletmelere 100.000 TL, Orta-İleri Teknoloji düzeyindeki  işletmelere 200.000 TL, Yüksek Teknoloji düzeyindeki işletmelere ise 300.000 TL’ye kadar makine, teçhizat ve yazılım desteği sağladıklarını belirtti.

Sunumun ilerleyen dakikalarında Sivri, girişimci/işletmelerin kısa zamanda geliştirilmesine yönelik olarak, İŞGEM (İş Geliştirme Merkezleri)/TEKMER (Teknoloji Geliştirme Merkezleri) tarafından oluşturulan ve mentörlük, finansmana erişim, özel tasarlanmış eğitimler ve ortak çalışma alanları gibi hizmetleri içeren programlar hakkına bilgi sundu. Daha sonra Ar-Ge hakkında bilgi sunuldu ve Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programın amacı, desteklenecek araştırma-geliştirme ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretmelerine sağlanacak destekler hakkında bilgi verildi.

Ramazan Sivri konuşmasını: “Nitelikli, katma değerleri işlerin hayata geçirilebilmesi için destek sağlamaktayız. Başvuru değerlendirme sürecinde bize sunulan birçok projeyi desteklemekteyiz. Ardahan’ın mevcut haliyle kendine özgü yapısı içinde değerlendirerek, girişim ve çalışmalarda bulunmalıyız.” sözleriyle bitirdi.

Toplantı katılımcılar ile gerçekleştirilen soru-cevap bölümünden sonra sona erdi.