FAKÜLTELER YÜKSEKOKULLAR
Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

  • Coğrafya
  • Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
  • İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)  
  • Tarih
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • Rus Dili ve Edebiyatı
  Sanat Tarihi
  • Sosyoloji
  • Felsefe

 

Güzel Sanatlar Fakültesi

  • Resim
  • Türk Müziği Temel Bilimler
  • Türk Halk Oyunları

 

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
  • İktisat  
  • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  
  • İşletme  
  • Uluslararası İlişkiler
 
İlahiyat Fakültesi
  • İlahiyat
(2021-2022 Akademik Yılı Güz ve Bahar Döneminde
İsteğe Bağlı Arapça Hazırlık Sınıfı Açılacaktır.)

Mühendislik Fakültesi
 • Elektrik - Elektronik Mühendisliği

 • Bilgisayar Mühendisliği

Sağlık Bilimleri Fakültesi
 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi

  • Sağlık Yönetimi

 • Beslenme ve Diyetetik

ENSTİTÜLER

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI
• Yeni Türk Edebiyat   Y.L./DR
• Eski Türk Edebiyatı   Y.L./DR
• Türk Halk Edebiyatı   Y.L./DR
• Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları   Y.L./DR
• Türk Dili ve Edebiyatı   Y.L./DR
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI
• Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi   Y. L
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI
• Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği   Y.L
• Spor Yöneticiliği   Y.L
• Hareket ve Antrenman   Y. L
İŞLETME ANA BİLİM DALI
• İşletme   Y. L
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI ANA BİLİM DALI
• Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları   Y. L
TARİH ANA BİLİM DALI• Eski Çağ Tarihi   Y. L
• Yeni Çağ Tarihi   Y. L
• Yakın Çağ Tarihi Y. L
• Orta Çağ Tarihi    Y. L
• Genel Türk Tarihi   Y. L
• Türkiye Cumhuriyeti Tarihi   Y. L
RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI
• Rus Dili ve Edebiyatı   Y. L
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI
• Hadis   Y. L
• Kelam   Y. L
• Arap Dili ve Belagati   Y. L
• İslam Hukuku   Y. L
• Tefsir   Y. L
• Tasavvuf   Y. L
SOSYOLOJİ ANA BİLİM DALI
• Sosyoloji   Y. L.
SANAT TARİHİ ANA BİLİM DALI
• Sanat Tarihi    Y. L.
BİYOTEKNOLOJİ ANA BİLİM DALI
• Biyoteknoloji   Y. L. (Disiplinler arası)
ÇEVRE SAĞLIĞI ANA BİLİM DALI
• Çevre Sağlığı   Y. L / (Disiplinler arası)
İKTİSAT ANA BİLİM DALI
• İktisat Y. L.
İLERİ TEKNOLOJİLER ANA BİLİM DALI
• İleri Teknolojiler Y.L. (Disiplinler arası)
SAĞLIK YÖNETİMİ
• Sağlık Yönetimi Y.L.
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI
• Elektrik-Elektronik Mühendisliği Y.L.
EKONOMİ VE FİNANS ANA BİLİM DALI
• Ekonomi ve Finans Y.L. (Disiplinler arası)
SANAT VE TASARIM ANA BİLİM DALI
• Sanat ve Tasarım Y.L. (Disiplinler arası)
FELSEFE ANA BİLİM DALI
• Felsefe Y.L.
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
  • Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
  • Spor Yöneticiliği
  • Antrenörlük Eğitimi
 
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

  • Turizm İşletmeciliği

 

MESLEK YÜKSEKOKULLARI
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
  • Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
  • Bilgisayar Programcılığı
  • Elektrik 
  • Gıda Teknolojisi
  • Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
  • Aşçılık
  • İnşaat Teknolojisi
  • İş Sağlığı ve Güvenliği
  • Optisyenlik
  • Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
  • Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
Çıldır Meslek Yüksekokulu
  • Adalet
  • Sosyal Hizmetler
Nihat Delibalta Göle Meslek Yüksekokulu
Posof Meslek Yüksekokulu
  • Acil ve İlk Yardım
  • Arıcılık
  • Adalet
  • Evde Hasta Bakımı