ARÜ'den Duyurular

Ardahan Üniversitesi 2020 Yılı Norm Kadro Planlaması

Duyuru Tarihi : 29 Ocak 2020

2020 yılı Norm Kadro Planlanmasına ulaşmak için Tıklayınız...

2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik"in Norm Kadroların Belirlenmesi başlıklı 4. maddesinin ikinci, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları uyarınca hazırlanan Üniversitemiz 2020 yılı Norm Kadro Planlaması Üniversitemiz Senatosunun 26.12.2019 tarih ve 2019/120 sayılı kararı ile ekte belirtilen şekilde uygun görülmüş olup söz konusu norm kadro planlaması anılan maddenin 8. fıkrası uyarınca yayımlanmıştır.

NOT: 2020 Yılı Norm Kadro Planlama tablosunda yer alan talepler yürürlükteki mevzuat ve bütçe kanunları uyarınca Üniversitemize verilen atama izinleri sayısı doğrultusunda,  acil ihtiyaçlar ve öncelikli alanlar dikkate alınarak değerlendirilecektir. Norm kadro planlamalarında norm dışı talepler için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından gerekli izin alınmadıkça herhangi bir değerlendirme yapılmayacaktır.