ARÜ'den Duyurular

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi

Duyuru Tarihi : 22 Ocak 2020

 

Bilindiği üzere 18/02/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1) gereği 01/01/2020 tarihi itibariyle harcama birimlerimizde 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamında çalışan personellere ait vergi ve sosyal güvenlik kesintileri Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile bildirilmeye başlanacaktır.
Bu kapsamda çalışan personeli olan harcama birimlerimize 06/01/2020 tarih ve 2261 nolu yazımıza ve pilot bölge olarak 2017 yılından beri Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi veren Amasya Üniversitesi tarafından hazırlanan ekteki Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi çalışması beyannamelerini hazırlarken yardımcı olacaktır.
Not: Duyuru ve ekleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının sayfasında sürekli kalacaktır.

Bilindiği üzere 18/02/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1) gereği 01/01/2020 tarihi itibariyle harcama birimlerimizde 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamında çalışan personellere ait vergi ve sosyal güvenlik kesintileri Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile bildirilmeye başlanacaktır.
Bu kapsamda çalışan personeli olan harcama birimlerimize 06/01/2020 tarih ve 2261 nolu yazımıza ve pilot bölge olarak 2017 yılından beri Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi veren Amasya Üniversitesi tarafından hazırlanan ekteki Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi çalışması beyannamelerini hazırlarken yardımcı olacaktır.


Not: Duyuru ve ekleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının sayfasında sürekli kalacaktır.

 

MUH-SGK SUNUM(PİLOT ÜNİVERSİTE ÇALIŞMASI)

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:1)

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL KILAVUZU

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ ŞİFRE TALEBİ

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ KAYDININ AÇILMASINA İLİŞKİN YAZI ÖRNEĞİ