ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
  Ana Sayfa  |     ÜBYS  |     Telefon Rehberi  |     E-Posta   |      Öğrenci E-Posta   
                         
ARÜ Hakkında
|
Yönetim
|
Birimler
|
Öğrenci
|
E-Servisler
XKapat
YÖNETMELİKLER / YÖNERGELER

    - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
    - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (ESKİ)
    - Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
    - Önlisans ve Lisans Öğrenci Danışmanlığı Uygulama Yönergesi
    - Yaz Okulu Yönetmeliği
    - Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yönetmeliği
    - Çift Anadal Programı (ÇAP) Yönergesi
    - Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Yapma Usül ve Esasları
    - Yandal Programı Yönergesi
    - Öğrenci Kulüpleri Yönergesi
    - Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesi Yönergesi
    - Özel Öğrenci Yönergesi
    - Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Ve Zorunlu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi
    - Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi
    - Mühendislik Fakültesi Bitirme Çalışması Yönergesi
    - Sağlık Bilimleri Fakültesi Bitirme Projesi Yönergesi
    - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönergesi
    - Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği
    - Ardahan Üniversitesi Öğrenci Temsilcileri Ve Konseyi Yönergesi
    - Ardahan Üniversitesi Zorunlu Mesleki Uygulama Dersleri Yönergesi
    - Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilere İlişkin Kurallar
    - Önlisans ve Lisans Yazılı Sınav Uygulama Usul ve Esasları
    - Öğrenim Sırasında Alınacak Pedagojik Formasyon Eğitimi Dersleri Uygulama İlkeleriDuyurular


BÖLÜM TANITIMI

Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencilerimize Gıda sanayi özellikle hızla artan dünya nüfusuna alternatif gıda kaynaklarının temini ayrıca ülkemizin kalkınması açısından önemli bir sektör olduğundan bu sektörün kalkınması ancak bilim ve teknolojideki değişimleri takip eden nitelikli elemanların yetiştirilmesi ile mümkün olacağı bilinciyle eğitim verilmesi planlanmaktadır. Bu programın temel amacı; gıdaların işlenmesinde, depolanmasında, taşınmasında geliştirilmesinde pazarlanmasında ve yeni gıdaların üretilmesinde bilim ve mühendisliğin yöntemlerinin öğrencilerimize kazandırılmasıdır. Öğrencilerimize 21. Yüzyıldaki teknolojik gelişmelere ayak uydurabilecek ve yeni bilgileri üretebilecek düzeyde kimya, fizik, ekonomi, mühendislik, mikrobiyoloji, yönetim, beslenme ve kamu sağlığı gibi birçok disiplinin temel prensipleri hakkında bilgi kazandırarak, bu bilgileri gıdaların işlenmesi ve korunmasının yanı sıra pazarlanması konularında uygulayabilme etiği kazandırmak eğitim amaçları içerisinde yer almaktadır. Gıda Mühendisleri, Kamu ve özel sektörde beslenme sorununa çözüm bulmak için araştırmalar yapabilecek, çeşitli kuruluşlarda kalite-güvence, işletme müdürlüğü gibi görevler alabilecek, ayrıca TSE, Hıfzısıhha Enstitüsü, Tarım İl Müdürlüğü Laboratuarları ve belediye gibi kurumlarda çalışabilecek iş potansiyeline sahip olabileceklerdir.Yukarı
K.V.K.K.