ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
  Ana Sayfa  |     ÜBYS  |     Telefon Rehberi  |     E-Posta   
                         
ARÜ Hakkında
|
Yönetim
|
Birimler
|
Öğrenci
|
E-Servisler
XKapat
Gıda Mühendisliği Bölümü

Telefon : 0478 211 7531
Faks : 0478 211 75 32
Adres : Ardahan Üniversitesi Kampüsü, Mühendislik Fakülte Binası, Çamlıçatak Mevkii, 75002, Merkez/ARDAHAN
E-Posta : mf@ardahan.edu.tr


Duyurular


BÖLÜM TANITIMI

Ardahan Üniversitesi; 2008 yılında yeni kurulan bir üniversite olmakla birlikte koşullara kendini hızla uyarlamakta, etkin bir yönetim anlayışıyla hedeflerine hızla ilerlemektedir.  Ardahan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi; Çevre Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Makine Mühendisliği Bölümlerinden oluşmaktadır. Fakülte bünyesindeki bölümlerin öğretim ve araştırma öncelikleri belirlenerek, gereksinim duyulan modern altyapı ve nitelikli akademisyen kadrosu oluşturulmaktadır. Çevre Mühendisliği Bölümü lisans programına, YÖK tarafından 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılından itibaren 40 öğrenci alımına izin verilmiştir. Fakültede açık olan Gıda Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Makine Mühendisliği Bölümlerine de öğrenci alımı için çalışmalar devam etmektedir. Mühendislik Fakültesinde bulunan bütün bilgisayarlar hızlı bir yerel ağ yapısına bağlı olup, her kullanıcının bu ağın internet bağlantısı üzerinden uluslararası bilgi kaynaklarına erişimi mümkün olmaktadır. Bilgisayar altyapısı, öğrencilerin profesyonel ve amatör gereksinimlerine cevap verecek yazılım ve donanıma sahiptir.

Çevre Mühendisliği Bölümü’nde öğrencilerimize Çevresel problemlerin sürekli bir artış eğilimi göstererek küresel ölçekte tehlikeli boyutlara ulaşmış olması, üniversitelerin lisans eğitim programlarında Çevre Mühendisliği’ne yer vermesi zorunluluğunu doğurmuştur. Sadece ülkemizde değil Avrupa ve AB’ Üniversiteleri başta olmak üzere “Çevre” başlığı; mühendislik lisans ve lisansüstü eğitimi, enstitü veya araştırma merkezi olarak hemen her üniversitenin bünyesinde yer almaktadır. Çevre Mühendisliği bölümleri mezunları ülkemizde, kamu da (Çevre ve Orman Bakanlığı, DSİ Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Tarım ve köy İşleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kültür Turizm Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, İller Bankası vb. ilgili kamu kurumları) Üniversiteler, TÜBİTAK gibi araştırma kurumlarında, Belediyeler/Yerel Yönetimler ve ilgili kuruluşlarda (Su Kanalizasyon İdareleri, Arıtma Tesisleri, katı atık geri dönüşümü  ve bertarafı vb.) özel sekterlerde çalışma olanakları vardır. 2012-2013 öğretim yılı itibariyle eğitime başlayacak olan Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencilerimize Gıda sanayi özellikle hızla artan dünya nüfusuna alternatif gıda kaynaklarının temini ayrıca ülkemizin kalkınması açısından önemli bir sektör olduğundan bu sektörün kalkınması ancak bilim ve teknolojideki değişimleri takip eden nitelikli elemanların yetiştirilmesi ile mümkün olacağı bilinciyle eğitim verilmesi planlanmaktadır. Bu programın temel amacı; gıdaların işlenmesinde, depolanmasında, taşınmasında geliştirilmesinde pazarlanmasında ve yeni gıdaların üretilmesinde bilim ve mühendisliğin yöntemlerinin öğrencilerimize kazandırılmasıdır. Öğrencilerimize 21. Yüzyıldaki teknolojik gelişmelere ayak uydurabilecek ve yeni bilgileri üretebilecek düzeyde kimya, fizik, ekonomi, mühendislik, mikrobiyoloji, yönetim, beslenme ve kamu sağlığı gibi birçok disiplinin temel prensipleri hakkında bilgi kazandırarak, bu bilgileri gıdaların işlenmesi ve korunmasının yanı sıra pazarlanması konularında uygulayabilme etiği kazandırmak eğitim amaçları içerisinde yer almaktadır. Gıda Mühendisleri, Kamu ve özel sektörde beslenme sorununa çözüm bulmak için araştırmalar yapabilecek, çeşitli kuruluşlarda kalite-güvence, işletme müdürlüğü gibi görevler alabilecek, ayrıca TSE, Hıfzısıhha Enstitüsü, Tarım İl Müdürlüğü Laboratuarları ve belediye gibi kurumlarda çalışabilecek iş potansiyeline sahip olabileceklerdir.Yukarı