ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
  Ana Sayfa  |     ÜBYS  |     Telefon Rehberi  |     E-Posta   
                         
ARÜ Hakkında
|
Yönetim
|
Birimler
|
Öğrenci
|
E-Servisler
XKapat
Çevre Mühendisliği Bölümü

Telefon : 0478 211 7531
Faks : 0478 211 75 32
Adres : Ardahan Üniversitesi Kampüsü, Mühendislik Fakülte Binası, Çamlıçatak Mevkii, 75002, Merkez/ARDAHAN
E-Posta : mf@ardahan.edu.tr


Duyurular


BÖLÜM TANITIMI

Ardahan Üniversitesi; 2008 yılında yeni kurulan bir üniversite olmakla birlikte koşullara kendini hızla uyarlamakta, etkin bir yönetim anlayışıyla hedeflerine hızla ilerlemektedir.  Ardahan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi; Çevre Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Makine Mühendisliği Bölümlerinden oluşmaktadır. Fakülte bünyesindeki bölümlerin öğretim ve araştırma öncelikleri belirlenerek, gereksinim duyulan modern altyapı ve nitelikli akademisyen kadrosu oluşturulmaktadır.

Ardahan Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Çevre Bilimleri ve Çevre Teknolojileri olmak üzere 2 Anabilim Dalından oluşmaktadır. 

Çevre Mühendisliği Bölümü lisans programına, YÖK tarafından 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılından itibaren 40 öğrenci alımına izin verilmiştir. Eğitim dili Türkçe olan bölümümüzde, eğitim süresi 4 akademik yıldan (8 yarıyıldan) oluşmaktadır. Fakültemizde, Çift Anadal programı ile kayıtlı olduğu bölümde yüksek başarı gösteren öğrenciler kabul edildikleri takdirde aynı anda başka bir anadal lisans programında daha öğrenim görebilirler. Böylece, okulu bitirdiklerinde iki ayrı lisans bölümünden mezun olmuş olurlar.

Çevre Mühendisliği Bölümü’nde öğrencilerimize Çevresel problemlerin sürekli bir artış eğilimi göstererek küresel ölçekte tehlikeli boyutlara ulaşmış olması, üniversitelerin lisans eğitim programlarında Çevre Mühendisliği’ne yer vermesi zorunluluğunu doğurmuştur. Sadece ülkemizde değil Avrupa ve AB’ Üniversiteleri başta olmak üzere “Çevre” başlığı; mühendislik lisans ve lisansüstü eğitimi, enstitü veya araştırma merkezi olarak hemen her üniversitenin bünyesinde yer almaktadır. Çevre Mühendisliği bölümleri mezunları ülkemizde, kamu da (Çevre ve Orman Bakanlığı, DSİ Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Tarım ve köy İşleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kültür Turizm Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, İller Bankası vb. ilgili kamu kurumları) Üniversiteler, TÜBİTAK gibi araştırma kurumlarında, Belediyeler/Yerel Yönetimler ve ilgili kuruluşlarda (Su Kanalizasyon İdareleri, Arıtma Tesisleri, katı atık geri dönüşümü  ve bertarafı vb.) özel sekterlerde çalışma olanakları vardır. Yukarı