ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
  Ana Sayfa  |     ÜBYS  |     Telefon Rehberi  |     E-Posta   |      Öğrenci E-Posta   
                         
ARÜ Hakkında
|
Yönetim
|
Birimler
|
Öğrenci
|
E-Servisler
XKapat
YÖNETMELİKLER / YÖNERGELER

    - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
    - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (ESKİ)
    - Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
    - Önlisans ve Lisans Öğrenci Danışmanlığı Uygulama Yönergesi
    - Yaz Okulu Yönetmeliği
    - Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yönetmeliği
    - Çift Anadal Programı (ÇAP) Yönergesi
    - Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Yapma Usül ve Esasları
    - Yandal Programı Yönergesi
    - Öğrenci Kulüpleri Yönergesi
    - Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesi Yönergesi
    - Özel Öğrenci Yönergesi
    - Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Ve Zorunlu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi
    - Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi
    - Mühendislik Fakültesi Bitirme Çalışması Yönergesi
    - Sağlık Bilimleri Fakültesi Bitirme Projesi Yönergesi
    - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönergesi
    - Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği
    - Ardahan Üniversitesi Öğrenci Temsilcileri Ve Konseyi Yönergesi
    - Ardahan Üniversitesi Zorunlu Mesleki Uygulama Dersleri Yönergesi
    - Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilere İlişkin Kurallar
    - Önlisans ve Lisans Yazılı Sınav Uygulama Usul ve Esasları
    - Öğrenim Sırasında Alınacak Pedagojik Formasyon Eğitimi Dersleri Uygulama İlkeleriDuyurular


 

GENEL TANITIMI

Ardahan Üniversitesi; 2008 yılında yeni kurulan bir üniversite olmakla birlikte koşullara kendini hızla uyarlamakta, etkin bir yönetim anlayışıyla hedeflerine hızla ilerlemektedir.  Ardahan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi; Çevre Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Makine Mühendisliği Bölümlerinden oluşmaktadır. Fakülte bünyesindeki bölümlerin öğretim ve araştırma öncelikleri belirlenerek, gereksinim duyulan modern altyapı ve nitelikli akademisyen kadrosu oluşturulmaktadır. Çevre Mühendisliği Bölümü lisans programına, YÖK tarafından 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılından itibaren 40 öğrenci alımına izin verilmiştir. Fakültede açık olan Gıda Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Makine Mühendisliği Bölümlerine de öğrenci alımı için çalışmalar devam etmektedir. Mühendislik Fakültesinde bulunan bütün bilgisayarlar hızlı bir yerel ağ yapısına bağlı olup, her kullanıcının bu ağın internet bağlantısı üzerinden uluslararası bilgi kaynaklarına erişimi mümkün olmaktadır. Bilgisayar altyapısı, öğrencilerin profesyonel ve amatör gereksinimlerine cevap verecek yazılım ve donanıma sahiptir.

Çevre Mühendisliği Bölümü’nde öğrencilerimize Çevresel problemlerin sürekli bir artış eğilimi göstererek küresel ölçekte tehlikeli boyutlara ulaşmış olması, üniversitelerin lisans eğitim programlarında Çevre Mühendisliği’ne yer vermesi zorunluluğunu doğurmuştur. Sadece ülkemizde değil Avrupa ve AB’ Üniversiteleri başta olmak üzere “Çevre” başlığı; mühendislik lisans ve lisansüstü eğitimi, enstitü veya araştırma merkezi olarak hemen her üniversitenin bünyesinde yer almaktadır. Çevre Mühendisliği bölümleri mezunları ülkemizde, kamu da (Çevre ve Orman Bakanlığı, DSİ Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Tarım ve köy İşleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kültür Turizm Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, İller Bankası vb. ilgili kamu kurumları) Üniversiteler, TÜBİTAK gibi araştırma kurumlarında, Belediyeler/Yerel Yönetimler ve ilgili kuruluşlarda (Su Kanalizasyon İdareleri, Arıtma Tesisleri, katı atık geri dönüşümü  ve bertarafı vb.) özel sekterlerde çalışma olanakları vardır. 2012-2013 öğretim yılı itibariyle eğitime başlayacak olan Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencilerimize Gıda sanayi özellikle hızla artan dünya nüfusuna alternatif gıda kaynaklarının temini ayrıca ülkemizin kalkınması açısından önemli bir sektör olduğundan bu sektörün kalkınması ancak bilim ve teknolojideki değişimleri takip eden nitelikli elemanların yetiştirilmesi ile mümkün olacağı bilinciyle eğitim verilmesi planlanmaktadır. Bu programın temel amacı; gıdaların işlenmesinde, depolanmasında, taşınmasında geliştirilmesinde pazarlanmasında ve yeni gıdaların üretilmesinde bilim ve mühendisliğin yöntemlerinin öğrencilerimize kazandırılmasıdır. Öğrencilerimize 21. Yüzyıldaki teknolojik gelişmelere ayak uydurabilecek ve yeni bilgileri üretebilecek düzeyde kimya, fizik, ekonomi, mühendislik, mikrobiyoloji, yönetim, beslenme ve kamu sağlığı gibi birçok disiplinin temel prensipleri hakkında bilgi kazandırarak, bu bilgileri gıdaların işlenmesi ve korunmasının yanı sıra pazarlanması konularında uygulayabilme etiği kazandırmak eğitim amaçları içerisinde yer almaktadır. Gıda Mühendisleri, Kamu ve özel sektörde beslenme sorununa çözüm bulmak için araştırmalar yapabilecek, çeşitli kuruluşlarda kalite-güvence, işletme müdürlüğü gibi görevler alabilecek, ayrıca TSE, Hıfzısıhha Enstitüsü, Tarım İl Müdürlüğü Laboratuarları ve belediye gibi kurumlarda çalışabilecek iş potansiyeline sahip olabileceklerdir.  

Misyon
Ardahan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, eğitim, bilim ve araştırma alanlarında etkin görevler üstlenerek, uluslararası düzeyde bilgi ve teknoloji üretip uygulamaya aktaracak ahlaki değer ve toplumsal sorumluluk sahibi üstün nitelikli insan gücünü yetiştirmeyi, bölgesel ve ulusal gelişmeye katkı sağlamayı, akademik liyakat ve başarıya önem vermeyi, karar mekanizmalarında katılımcı, paylaşımcı ve şeffaf olmayı, etik anlayışa sahip bilimsel çalışmalar yapmayı kendisine amaç edinmiştir.

Vizyon
Mühendislik Fakültesinin vizyonu, öğrencilerin mühendislik yeteneklerini geliştirmek ve günümüzün modern mühendislik dünyası ile mühendislik temellerinin bütün alanlarında başarılı öğrenciler yetiştirmektir. Fakültemiz ayrıca; çağdaş, bölgesel, ulusal ve uluslararası proje üreten, mühendisliğin tüm dallarında, evrensel ölçülerde mükemmel bir eğitim, bilim ve araştırma kurumu olmayı hedeflemektedir.

STAJ YÖNERGESİ VE FORMLARI


Fakülte Staj Yönergesine ulaşmak için Tıklayınız...

Staj Uygulama Esaslarına ulaşmak için Tıklayınız...

Staj Kılavuzuna ulaşmak için Tıklayınız...

Staj Sicil Formuna ulaşmak için Tıklayınız...

Sigorta Giriş Formuna ulaşmak için Tıklayınız...

Staj Değerlendirme Formuna(Öğrenci) ulaşmak için Tıklayınız...

Staj Değerlendirme Formuna(İşveren) ulaşmak için Tıklayınız...

Staj Defteri Formatına ulaşmak için Tıklayınız...

Staj Defteri Kapak Formatına ulaşmak için Tıklayınız...

 

Gıda Mühendisliği Sigorta Giriş Formuna ulaşmak için Tıklayınız...

Gıda Mühendisliği Staj Değerlendirme Formuna(İşveren) ulaşmak için Tıklayınız...

Gıda Mühendisliği Staj Değerlendirme Formuna(Öğrenci) ulaşmak için Tıklayınız...

Gıda Mühendisliği Staj Sicil Formuna ulaşmak için Tıklayınız...Yukarı
K.V.K.K.